Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, przewodniczący Rady ds. Zdrowia Psychicznego, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk.

Autor i współautor ponad 350 publikacji, m.in. łączących zagadnienia psychiatrii i psychologii, autor polskich podręczników psychiatrii. Jest również autorem publikacji z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii. Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej. Z racji obowiązków zawodowych, ale i ze względu na osobiste przekonania szczególnie zainteresowany jest szerzeniem wiedzy na temat przestrzegania praw pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Podejmuje wiele działań mających na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu chorych. W pracy klinicznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie zaburzeń depresyjnych. Twórca „neurorozwojowej teorii depresji”, integrującej dotychczasowe podejścia w rozumieniu etiologii tej choroby.