Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Były Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, były Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, były Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Zatrudniony w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od ukończenia studiów tj. od 1979 r. W 2006 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora. Opracował standardy leczenia chorych z zakrzepicą żył trzewnych, wprowadził leczenie fibrynolityczne w ostrej zakrzepicy żyły wrotnej. Współtwórca programu przeszczepiania wątroby u dorosłych. Autor i współautor ponad 300 prac, 47 rozdziałów w 23 książkach oraz 1 monografii. IF – łącznie ponad 100, w okresie ostatnich 5 lat – 43 IF, cytowania – 711. Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. W 2000 r. współtworzył Wydział Nauki o Zdrowiu - Prodziekan i Dziekan dwóch kadencji. Od 2000 r członek Senatu Akademii Medycznej (obecnie WUM). Współautor pierwszych programów nauczania na kierunku: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne. W 2005-2008 i od 2013 r. pełnił funkcję v-ce przewodniczącego Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, był ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jest członkiem grupy polskich ekspertów HBV, HCV i NAFLD. Od 2006 r. członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2011-2015 v-ce Prezes Federacji Polskich Towarzystw Medycznych. W latach 2005-2008 oraz 2016 -2019 Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. W roku 2004 – honorowe członkostwo brazylijskiego towarzystwa Hepato – Pancreato - Billiary Association. Był członkiem Centralnej Komisji ds. nadawania Stopni i Tytułów, a w latach 2021 – 2023 – członkiem Rady Doskonałości Naukowej. Od 2007 r. redaktor naczelny „Annals of Transplantation” – pisma indeksowanego w PUBMED, przyjętego w roku 2009 na listę filadelfijską. Współtwórca programu nowej umiejętności „hepatologia”. Współwykonawca 2 projektów KBN i kierownik 4 projektów badawczych dotyczących hemodynamiki układu wrotnego, endoskopowego leczenia żylaków przełyku, diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby, pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych oraz programu badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.