Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, były Prorektor ds. Pracowniczych i Organizacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, były Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Zatrudniony w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od ukończenia studiów tj. od 1979 roku. W r. 2006 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora. Opracował standardy leczenia chorych z zakrzepicą żył trzewnych, wprowadził leczenie fibrynolityczne w ostrej zakrzepicy żyły wrotnej. Współtwórca programu przeszczepiania wątroby u dorosłych. Autor i współautor ponad 240 prac, 36 rozdziałów w 21 książkach oraz 1 monografii. IF – łącznie ponad 60, po 2009 r za pełne prace – 18,594, cytowania -535.Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. W 2000 r. współtworzył Wydział Nauki o Zdrowiu - Prodziekan i Dziekan dwóch kadencji. Od 2000 członek Senatu Akademii Medycznej (obecnie WUM). Współautor pierwszych programów nauczania dla kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne. W 2005-2008 i od 2013 r pełnił funkcję v-ce przewodniczącego Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, był ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jest członkiem grupy polskich ekspertów HBV, HCV i NAFLD. Od 2006 roku członek Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2011 Vice-Prezes Federacji Polskich Towarzystw Medycznych. W latach: 2005-2008 oraz 2016 - 2019 Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. W roku 2004 - honorowe członkostwo brazylijskiego tow. Hepato - Pancreato – Billiary Association. Był członkiem Centralnej Komisji ds. nadawania Stopni i Tytułów. Od 2007 r. redaktor naczelny "Annals of Transplantation" - pisma indeksowanego w PUBMED, przyjętego w roku 2009 na listę filadelfijską. Współtwórca programu nowej umiejętności „hepatologia”. Współwykonawca 2 projektów KBN i kierownik 4 projektów badawczych dotyczących: hemodynamiki układu wrotnego, endoskopowego leczenia żylaków przełyku, diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby, pielęgniarstwa transplantacyjnego osób starszych oraz programu badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.