Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Prorektor ds. nauki i transferu technologii WUM, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

W 1988 roku ukończył Akademie Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz jest Stypendystą Fundacji Fogarty’ego, Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. Specjalizuje się w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii. Zainteresowania medyczne: diagnostyka i leczenie ostrej zatorowości płucnej, zakrzepowo zatorowego nadciśnienia płucnego oraz ocena powikłań kardiologicznych chorób nerwowo mięśniowych. Główne osiągnięcia: określenie znaczenia echokardiografii i biomarkerów w diagnostyce i ocenie rokowania chorych z ostrą zatorowością płucną, współautor trzech edycji wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej, redaktor wielotomowego podręcznika "Wielka Interna". Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych opublikowanych m.in. w NEJM, Circulation; JACC, Eur Heart J; Chest; Heart; Kardiol. Pol., PAMW. Przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu do spraw programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” oraz „Iuventus Plus”, Członek Komitetu Ewaluacji Nauki, Przewodniczący Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie, Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Fellow of European Society of Cardiology, Przewodniczący Working Group on Pulmonary Circulation & Right Ventricular Function European Society of Cardiology. Uhonorowany wieloma nagrodami naukowymi: JM Rektora WUM, Premiera RP, Ministra Zdrowia, Prezesa PTK. Zainteresowaniem poza medycznym jest literatura faktu.