Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Piotr Radziszewski

Kierownik Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Urodzony 1 stycznia 1970 w Pszczynie, specjalista urolog, chirurg, kierownik Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Główne obszary zainteresowań zawodowych to neurologia i onkologia, ze szczególnym uwzględnieniem biomarkerów chorób oraz medycyny personalizowanej. Profesor Piotr Radziszewski jest aktywnie zaangażowany w tworzenie polityki zdrowotnej w Polsce. Prowadzi wiele spotkań z pacjentami, doradza organizacjom pacjenckim i pozarządowym. W codziennej praktyce klinicznej kieruje się zasadą indywidualne podejście do każdego pacjenta. Jest wielkim orędownikiem leczenia personalizowanego oraz wczesnego wykrywania. Autor ponad 300 artykułów naukowych, kilkunastu podręczników akademickich i licznych opracowań popularnonaukowych. Zaangażowany w edukację młodego pokolenia lekarzy. Medycyna jest dla niego Nauką i Sztuką. W latach 2005-2007 był członkiem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Trzymania Moczu (ICS), w latach a od 2009 roku jest członkiem Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, a w latach 2006-2014 był członkiem Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Od roku 2004 jest członkiem Międzynarodowych Konsultacji nt. nietrzymania moczu (WHO). Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym ("European Urology", "Urogynecology", "Urologia Internationalis", "Videochirurgia" i in.). Członek komitetów redakcyjnych "Neurology and Urodynamics", "Central European Journal of Urology", "Archives of Medical Sciences" i in. Członek grupy F1000, zajmującej się oceną najlepszych artykułów z dziedziny urologii. Od wielu lat zajmuje się edukacją urologów zarówno w kraju, jak i za granicą, organizując liczne zjazdy naukowe (Neurourologia, Uroradioonkologia) oraz wykładając na kongresach krajowych i zagranicznych. Od 2011 roku jest wykładowcą Europejskiej Szkoły Urologii oraz Programu Szkoleniowego Rezydentów w Europie (EUREP). Odbył staże naukowe w Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Kontynuuje naukową współpracę z wieloma ośrodkami w kraju oraz za granicą (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja).