Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie

Profesor pediatrii i gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii oraz Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym szpitalem pediatrycznym dla Polski. Jego prace badawcze i kliniczne poświęcone były przede wszystkim cholestatycznej chorobie wątroby, niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby, rzadkim metabolicznym chorobom wątroby (np. Choroba Wilsona, nowo opisany PGM-1), żywieniu w hepatologii i gastroenterologii (np. niedobór LCPUFA), otyłości w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości, terapii zaburzeń karmienia, przewlekłej biegunce niemowlęcej i u małych dzieci. Piotr Socha był przewodniczącym Komitetu Hepatologii ESPGHAN (2010-2013) i został mianowany Sekretarzem Naukowym ESPGHAN w 2015 roku. Piotr Socha brał udział w 8 projektach unijnych (CHOP, EUROWILSON, EARNEST, PERFECT, NUTRIMENTHE, TOYBOX, EARLY Nutrition, Kids4Life)jak również był prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Opublikował ponad 400 recenzowanych artykułów (ok 200 indeksowanych w pubed) i był autorem 40 rozdziałów w książkach. Profesor Socha brał udział w wielu projektach UE: Otyłość dziecięca: wczesne programowanie odżywiania niemowląt, projekt ramowy Acronim CHOP-5 V QLK1-2001-00389, Europejska baza danych klinicznych chorób Wilsona, akronim EUROWILSON, - 5 Framework Project, 3. Centrum Badań Pediatrycznych - Koncentracja na skutecznym leczeniu dzieci, acronim PERFECT-5 Framework Project UE QLG1-CT-2002-90358, Programowanie wczesnego żywienia - długoterminowe badania skuteczności i bezpieczeństwa oraz zintegrowane badania epidemiologiczne, genetyczne, zwierzęce, konsumenckie i ekonomiczne, acronim EARNEST-6 Framework Project UE007036, Wpływ diety na sprawność umysłową dzieci, acronim NUTRIMENTHE- 7 Framework Project No 212652, Toybox - wieloczynnikowe podejście oparte na dowodach z wykorzystaniem modeli behawioralnych w zrozumieniu i promowaniu zabawy, zdrowej żywności, zabawy i polityki zapobiegania otyłości we wczesnym dzieciństwie: ToyBox, 7 Framework Project No KBBE-2009-3 oraz Kids 4 Life –opracowanie systemu telemedycznego oceny uszkodzenia wątroby w oparciu o technikę rezonansu magnetycznego.