Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski

Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1981 r.), specjalista z dermatologii i wenerologii oraz alergologii. Od 2008 roku kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą WUM. Od wielu lat jest członkiem Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W latach 1989-1990 przebywał na Stypendium Humboldta w Klinice Dermatologicznej Uniwersytetu w Monachium oraz w Instytucie Immunologii Uniwersytetu w Monachium, a w latach 1990-1991, jako visiting profesor, w Unite des Papillomavirus Instytutu Pasteura w Paryżu (stypendium CNRS). Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem European Society of Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology, European Association for Cancer Research. Był członkiem International Advisory Committee of the Archives of Dermatology, Board Member of the European Society for Dermatological Research (ESDR) 2000-2004. Jest autorem lub współautorem ponad 400 artykułów i rozdziałów oraz ponad 400 komunikatów zjazdowych. Wiele prac Profesora Majewskiego zostało opublikowanych w renomowanych czasopismach: New England Journal of Medicine, The Lancet, Journal of National Cancer Institute, Cancer Research, International Journal of Cancer, Journal of Investigative Dermatology, Journal of Immunology, Journal of Virology i in. Łączna liczba punktów za opublikowane artykuły, tzw. impact factor wynosi ponad 500, liczba cytowań 7500, a „indeks h” 40. Profesor Majewski był kierownikiem lub koordynatorem projektów finansowanych z funduszy europejskich, w tym grantu „Copernicus”, EPIDERM (European Initiative for Prevention of Dermatological Malignancies) oraz ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network). Kierował także, ze strony polskiej, projektem EHR4CR (Electronic Heath Records for Clinical Research), w ramach IMI (Innovative Medicines Initiative). Głównym obszarem zainteresowań naukowych Profesora są mechanizmy skórnej onkogenezy, w tym szczególnie rola wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV), promieniowania ultrafioletowego oraz procesy angiogenezy nowotworowej. W latach 2002-2008 był członkiem Międzynarodowego Komitetu Sterującego w badaniach FUTURE II nad pierwszą szczepionką przeciw wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołującym raka szyjki macicy i inne nowotwory.