Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar

Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od roku 2012) oraz Polskiej Akademii Nauk (od roku 2013).

Urodzony w Lublinie 7 maja 1952. W roku 1975 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie w 1979 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1987 doktora habilitowanego nauk medycznych. Tytuł profesora otrzymał w roku 1992. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od roku 2012) oraz Polskiej Akademii Nauk (od roku 2013). W latach 2007-2010 prezes Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego a w latach 2015-2022 pełnił funkcję wiceprezesa PAN. Członek hononrowy Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Academia Europaea oraz Towarzystwa Sigma-Xi. Kierownik Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Wchodzi w skład kolegium redakcyjnego Pharmacology Biochemistry and Behavior, Neurochemical Research i Pharmacological Reports. W latach 2015-2022 zastępca redaktora naczelnego Nuerochemical Research. Prowadzi badania nad interakcjami leków przeciwpadaczkowych w poszukiwaniu racjonalnych metod leczenia padaczki lekoopornej. Bada także wpływ ligandów różnych układów neuroprzekaźnikowych na działanie przeciwdrgawkowe i neurotoksyczne leków przeciwpadaczkowych. Jest autorem/współautorem 470 artykułów naukowych (wg bazy PubMed), które do chwili obecnej były cytowane 12 899 razy. Jego współczynnik H wynosi 52 (cytowania i współczynnik wg bazy Web of Science, Core Collection). Laureat subsydium profesorskiego „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2008). Wypromował 44 doktorów nauk medycznych, z których 4 osoby uzyskały tytuł profesora.