Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Tadeusz Tołłoczko

Członek Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Wśród najważniejszych stanowisk piastowanych przez pana Profesora są: Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii WUM, prorektor i rektor Akademii Medycznej w Warszawie, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP ( L. Wałęsa ), Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich , Delegat Narodowy TChP do Intl. ASS. of Surgical Colleges and Intl. Soc. Surgery, a także członek Komisji Bioetycznej oraz Komisji Etyki w Nauce PAN Profesor Tołłoczko napisał ponad 250 prac naukowych, wiele prac publicystycznych, opracowania trzech podręczników, w tym pierwszego w Polsce podręcznika chirurgii endokrynologicznej. Jest autorem prac naukowo-badawczych z zakresu endokrynochirurgii, chirurgii, chirurgii naczyń, przełyku oraz zakażeń szpitalnych. W sposób szczególny zajmował się chirurgią przytarczyc , nadnerczy ,wyspiaków trzustki i chorobami wielogruczołowymi. Był inicjatorem i wykonawcą badań doświadczalnych i klinicznych z zakresu allotransplantacji hodowanych komórek przytarczyc w leczeniu ich niewydolności . Profesor Tołłoczko został odznaczony medalem Gloria Medicinae, Orderem Św. Stanisława, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, a także Medalem 100-lecia Niepodległości Polski.