Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Tadeusz Tołłoczko

Członek Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Wśród najważniejszych stanowisk piastowanych przez pana Profesora są: Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii WUM, prorektor i rektor Akademii Medycznej w Warszawie, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP ( L. Wałęsa ), Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich , Delegat Narodowy TChP do Intl. ASS. of Surgical Colleges and Intl. Soc. Surgery, a także członek Komisji Bioetycznej oraz Komisji Etyki w Nauce PAN Profesor Tołłoczko napisał ponad 250 prac naukowych, wiele prac publicystycznych, opracowania trzech podręczników, w tym pierwszego w Polsce podręcznika chirurgii endokrynologicznej. Jest autorem prac naukowo-badawczych z zakresu endokrynochirurgii, chirurgii, chirurgii naczyń, przełyku oraz zakażeń szpitalnych. W sposób szczególny zajmował się chirurgią przytarczyc , nadnerczy ,wyspiaków trzustki i chorobami wielogruczołowymi. Był inicjatorem i wykonawcą badań doświadczalnych i klinicznych z zakresu allotransplantacji hodowanych komórek przytarczyc w leczeniu ich niewydolności . Profesor Tołłoczko został odznaczony medalem Gloria Medicinae, Orderem Św. Stanisława, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, a także Medalem 100-lecia Niepodległości Polski.