Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. med. Teresa Dorota Jackowska

Prof. dr hab. n. med. Teresa Dorota Jackowska

Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrii w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie

Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrii w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie. W uznaniu za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka posiada odznakę honorową dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz licznymi nagrodami naukowymi i dydaktyczno-wychowawczymi Ministra Zdrowia, Rektora Akademii Medycznej, Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, kierownikiem specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej (2) oraz z pediatrii (10), promotorem doktoratów (8), recenzentem prac habilitacyjnych (6) i doktorskich (6). Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”, członkiem rad naukowych lub programowych wielu czasopism pediatrycznych. Jest członkiem Rady Naukowej IP Centrum Zdrowia Dziecka. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Za zasługi na rzecz pediatrii została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne Medalem Honorowym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Oskarem Polskiej Pediatrii oraz jest Członkiem Honorowym PTP. Od 2003 roku jest przewodniczącą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest pierwszą wice-Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii, członkiem Zespołu Ekspertów do spraw Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, członkiem Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów przy Ministrze Zdrowia, przewodniczącą Zespołu Komisji Egzaminacyjnych z pediatrii.