Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym, Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka - Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1988 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1993 r. uzyskał specjalizację z parodontologii i stopień doktora nauk medycznych. Od 1995 r. pracownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, przekształconego w 2000 r. w Katedrę i Zakład Periodontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1999 r. w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od lipca 2009 r. profesor tytularny. Członek: European Federation of Periodontology, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Były przewodniczący Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Obecnie wice-Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Od 2013 roku członek Sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Redaktor naczelny kwartalnika „Dental and Medical Problems”. Autor ponad 330 opublikowanych prac. Promotor w 10 przewodach doktorskich, opiekun 11 specjalistów z zakresu periodontologii. Główne kierunki badań: patogeneza zapaleń przyzębia, związki zapaleń przyzębia z chorobami układowymi (periodontal medicine), diagnostyka i epidemiologia chorób przyzębia, leczenie periodontologiczne ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej, choroby błony śluzowej jamy ustnej – epidemiologia, etiologia, obrazy kliniczne i leczenie. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.