Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka

Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, w 2005 – otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 2005 roku kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbywał staże w kraju i zagranicą, m.in w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji. Na dorobek naukowy prof. Kostki składa się ponad 200 pozycji, 2 podręczniki, 30 rozdziałów w podręcznikach. W zakresie kształcenia kadry naukowej – był promotorem 12 ukończonych doktoratów nauk medycznych. Członek European Academy for Medicine of Ageing, członek Rady Naukowej Gerontologii Polskiej, Studiów Medycznych oraz Geriatrii Polskiej. Członek Rady Programowej Medycyny Sportowej, Medycyny Wieku Podeszłego, Polityki Zdrowotnej. Członek Editorial Board: Current Gerontology and Geriatrics Research, European Geriatric Medicine, Polish Journal of Rehabilitation Research, Journal of Aging Science, Frontiers in Geriatric Medicine, Nutrients.