Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka

Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych, medycyny sportowej, geriatrii i rehabilitacji medycznej. W 2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, w 2005 – otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 2005 roku kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przez 5 lat pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie geriatrii. Odbywał staże w kraju i zagranicą, m.in w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji. Na dorobek naukowy prof. Kostki składa się ponad 250 pozycji, 2 podręczniki, 40 rozdziałów w podręcznikach. W zakresie kształcenia kadry naukowej – był promotorem 14 ukończonych doktoratów nauk medycznych. Członek European Academy for Medicine of Ageing, członek Rady Naukowej Gerontologii Polskiej, Studiów Medycznych oraz Geriatrii Polskiej. Członek Rady Programowej Medycyny Sportowej, Medycyny Wieku Podeszłego, Polityki Zdrowotnej. Członek Editorial Board: Current Gerontology and Geriatrics Research, European Geriatric Medicine, Polish Journal of Rehabilitation Research, Journal of Aging Science, Frontiers in Geriatric Medicine, Nutrients, BMC Geriatrics.