Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

Kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Lekarz, internista, nauczyciel akademicki i naukowiec Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Ekspert w dziedzinie monitorowania, prewencji i modelowania chorób niezakaźnych oraz w polityce zdrowotnej. Wieloletni Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w OSU w Columbus (1989-1990) i na Uniwersytecie w Bostonie (2013), oraz Fundacji Humboldta w Wuerzburgu i DFG (1990-1993) w Niemczech. Dorobek naukowy: ponad 400 publikacji, w tym 170 prac oryginalnych analizujących m.in. sytuację zdrowotną w Polsce, opublikowanych w renomowanych pismach zagranicznych. Laureat nagrody indywidualnej Ministra Zdrowia w 2006 r. oraz licznych nagród krajowych za osiągnięcia naukowe, organizacyjne, dydaktyczne i upowszechnianie nauki. W Ministerstwie Zdrowia: w latach 2002-2008 sekretarz, zaś w latach 2016-2017 przewodniczący Zespołu ds. przygotowania i realizacji Narodowego Programu POLKARD; od 2015 roku członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia oraz Zespołu do opracowania map potrzeb zdrowotnych; od 2016. ekspert Rady ds. Zdrowia Publicznego; w latach 2016-2017 członek Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia, od 2018 - Rady Społecznej „Wspólnie dla zdrowia” oraz zespołów w zakresie niewydolności serca i geriatrii. W Kancelarii Prezydenta RP: w latach 2006-2010 doradca Prezydenta RP ds. zdrowia. W latach 2011-2014 członek Komitetu Naukowego Eur Soc Cardiol (CPC ESC). Od 2013 r. p-cy Komisji Pol Tow Kardiol ds. współpracy z administracją rządową i Parlamentem RP. Główny autor lub współautor ogólnopolskich i regionalnych projektów: NATPOL 1997, 2002 i 2011, Polski Projekt 4 Miast, Polski Projekt 400 Miast, Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013, SOPKARD 1999-2019, WOBASZ 2004-2006, WOBASZ Senior, WOBASZ II, PolSenior, NOMED-AF oraz Rejestru AMI-PL. Współautor analizy IMPACT oraz FRESHER dla Polski. Od 2015 intensywna współpraca z Duke Clinical Research Institute. Kierownik krajowy międzynarodowego projektu Euroheart Survey II finansowanego przez Komisję Europejską. Od roku 2016 kierownik ogólnopolskiego projektu badania stanu zdrowia osób starszych w Polsce PolSenior 2, w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Prowadzi intensywną działalność w zakresie upowszechniania nauki (DUN), w tym od 6 lat organizuje cykl konferencji „Jak poprawić zdrowie Polaków” na Zamku Królewskim w W-wie.