Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

Lekarz, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy GUMed w Gdańsku, oraz konsultant w NIZP PZH-PIB w Warszawie

Międzynarodowy ekspert w dziedzinie monitorowania, prewencji i modelowania chorób niezakaźnych. Były p-cy Komitetu Zdrowia Publicznego PAN w latach 2011-2020. Dorobek to ponad 310 publikacji analizujących m.in. sytuację zdrowotną w Polsce, Europie i USA. Stypendysta na uniwersytetach w USA i Niemczech. Autor lub współautor ogólnopolskich i regionalnych projektów: NATPOL 1997, 2002 i 2011, Polski Projekt 4 Miast, Polski Projekt 400 Miast, SOPKARD 1999-2021, WOBASZ 2004-2006, WOBASZ Senior, WOBASZ II, PolSenior, PolSenior2, NOMED-AF, rejestru AMI-PL, oraz analiz IMPACT, Euroheart Survey II i FRESHER. Liczba prac (sierpień 2023) ze wskaźnikiem IF: 179, liczba prac z punktacją MEiN: 277; łączna wartość wskaźnika IF 1020,6; indeks H 35, łączna liczba cytowań 14.413.