Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi, past prezydent European Head and Neck Society.

Od wielu lat jest najlepiej rozpoznawanym polskim laryngologiem chirurgiem głowy i szyi w Europie zajmującym się zagadnieniami związanymi z leczeniem nowotworów głowy i szyi. Inicjator i założyciel Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi – interdyscyplinarnego towarzystwa naukowego. W latach 2018-2023 pełnił funkcję Prezydenta, a w chwili obecnej Past Prezydenta w Zarządzie European Head and Neck Society – największego europejskiego towarzystwa naukowego (ponad 2900 członków), skupiającego przedstawicieli wszystkich specjalności, którzy prowadzą diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorych z nowotworami głowy i szyi. Współautor rekomendacji europejskich dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów głowy i szyi, przygotowanych przez członków trzech towarzystw: EHNS, ESTRO i ESMO. Autor ponad 300 prac, doniesień i referatów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Dotyczą one przede wszystkim diagnostyki, leczenia i profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Szczególne zainteresowania wyrażone są w publikacjach dotyczących roli wirusa HPV w rakach gardła środkowego, badań genetycznych i molekularnych oceniających biologię raka głowy i szyi. Inne zagadnienia poruszane w pracach to chirurgia głowy i szyi ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości rekonstrukcyjne po rozległych operacjach, chirurgia endoskopowa oraz chirurgia robotowa. Prof. Wojciech Golusiński jest inicjatorem, twórcą merytorycznym i organizacyjnym Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W 2016r. został powołany przez Ministerstwo Zdrowia na stanowisko eksperta w zakresie nowotworów głowy i szyi. Jest współautorem najnowszego wydania NCCN Guidelines dotyczącego rekomendacji w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi.