Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. inż. Lucjan Pawłowski

Członek Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki.

Urodzony w 1946 roku w Polsce, jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2010-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału Nauk Technicznych PAN. Jest też członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki, profesorem honorowym Chińskiej Akademii Nauk oraz Dyrektorem Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora uzyskał w 1976 roku, a doktora habilitowanego w 1980 roku na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1984 roku. W 1980 roku Lucjan Pawłowski został wybrany na przewodniczącego międzynarodowego komitetu Chemistry for Protection of the Environment. W latach 1982-84 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Chemii Środowiska Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W latach 1994-98 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także wiceprzewodniczącego Komitetu przy prezydium Polskiej Akademii Nauk „Człowiek i Środowisko”. W roku 1999 został wybrany na przewodniczącego Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. W latach 1991-1996 przez dwie kadencje pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy zagranicznej Politechniki Lubelskiej. Został także wyróżniony tytułem profesora honorowego przez Nanjing Institute of Soil Science w 2016 r., Zheijang A and F University w 2017 r., Institute of Urban Environment w 2017 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – w 2016 r. i Politechnikę Lubelską – w 2017 r. Opublikował 22 książki, ponad 168 artykułów, jest także autorem 98 patentów, członkiem redakcji wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych oraz technicznych.