Prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki

Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Farmaceuta, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku z 1983 r. Nauczyciel akademicki i wychowawca wielu roczników farmaceutów. Uczeń wybitnego technologa postaci leku prof. Stanisława Janickiego. Tytuł profesora nauk farmaceutycznych uzyskał w roku 2011. Od 2010 kierownik Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a od 2016 kierownik Studiów Doktoranckich. Autor ponad 150 publikacji naukowych, patentów i technologicznych opracowań wdrożeniowych z zakresu technologii otrzymywania i oceny biofarmaceutycznej postaci leku, głównie tabletek i kapsułek z peletkami. W latach 2008-2016 prodziekan i dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym czasie Wydział uzyskał prestiżowe wyróżnienia. W latach 2012-2017 status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Natomiast w 2012 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał gdańskiemu Wydziałowi Farmaceutycznemu kategorię naukową A+. W latach 2013-2016 przewodniczący Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych. Od 2017 r. członek sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Od 2017 r. Członek Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie. Bardzo zaangażowany w rozwój zawodu farmaceuty- aptekarza, wyróżniony odznaczeniem Samorządu Aptekarskiego – medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego.