Prof. dr hab. n. kult. fiz. dr h.c. multi Wiesław J. Osiński

Wiceprzewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN oraz wiceprezydent International Association of Sport Kinetics

Profesor nauk o kulturze fizycznej. W latach 1990 – 1996 rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Jest autorem ponad 300 prac naukowych oraz 8 książek, m.in. "Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym." Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013 oraz "Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii." Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016. Członek zespołów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Wiceprzewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN oraz wiceprezydent International Association of Sport Kinetics. Członek Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W 2015 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a w 2017 roku podobne wyróżnienie nadała mu AWF we Wrocławiu.