Prof. dr med. (USA), dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, prof. UWM

Prof. dr med. (USA), dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, prof. UWM

Prof. UMMSC, prof. uniw. dr med (USA), MBA, prof. CH, FACP, FESC, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Członek światowej grupy roboczej “Beyond COVID-19” Międzynarodowej Federacji Szpitali IHF. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Karierę rozpoczynał w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu. Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku oraz Georgii. Następnie lekarz konsultant, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala ds medycznych oraz samodzielny pracownik akademicki University of Vermont Health Network. Absolwent studiów executive MBA w USA oraz szkoleń podyplomowych na m. in. Harvard Medical School, Temple University School of Medicine i American College of Physician Executives. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał promocję na stopień docenta, a w 2003 – promocję na stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej na University of Vermont w USA. Profesor w Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Wykładowca uniwersytecki przedmiotów: zdrowie publiczne, epidemiologia, opieka zintegrowana, profesjonalizm w medycynie oraz zarządzanie w ochronie zdrowia. Kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa, muzyk zespołu Kardioband.