Eksperci zapraszają na Kongres
zdjęcie Prof. dr med. (USA), dr n. med. Jarosław J. Fedorowski

Prof. med. klin. dr med. (USA), dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, MBA, FACP, FESC

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia PTKOZ. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

Przewodniczący Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego czasopisma Menedżer Zdrowia. Członek Rady Pracodawców RP. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Skarbnik i członek Komitetu Wykonawczego Zarządu Światowej Federacji Szpitali IHF. Członek Rady Pracodawców RP. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Karierę rozpoczynał w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu (obecnie Śląskie Centrum Chorób Serca). Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku oraz Georgii. Następnie lekarz konsultant, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala ds medycznych oraz samodzielny pracownik akademicki szpitala CVPH University of Vermont Health Network. Pracował jako lekarz konsultant w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Absolwent studiów executive MBA w USA oraz szkoleń podyplomowych na m. in. Harvard Medical School, Temple University School of Medicine i American College of Physician Executives. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał promocję na stopień docenta, a w 2003 – promocję na stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej w University of Vermont w USA. Fellow Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Fellow Amerykańskiego Towarzystwa Lekarskiego. Profesor w Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Wieloletni, międzynarodowy wykładowca uniwersytecki przedmiotów: zdrowie publiczne, epidemiologia, opieka zintegrowana, profesjonalizm w medycynie oraz zarządzanie w ochronie zdrowia. Autor licznych prac naukowych, popularnonaukowych oraz wystąpień na kongresach o zasięgu globalnym. Kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa, muzyk zespołu Kardioband (perkusja).