Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Janusz Komender

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Członek rzeczywisty PAN, emerytowany profesor zwyczajny nauk medycznych, Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w roku 1955. Stopnie i tytuły naukowe uzyskał w macierzystej uczelni, pełnił w niej również funkcje dziekana I Wydziału Lekarskiego i prorektora. Zajmował się wieloma tematami biomedycznymi, jak fagocytoza, cytochemia komórek i tkanek oraz metody konserwowania tkanek do przeszczepień w klinice człowieka. Jest autorem i współautorem ponad stu publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim oraz w czasopismach zagranicznych, kilku opracowań monograficznych w tym „Przeszczepów biostatycznych”, współpracował przy organizowaniu sieci banków tkanek w Polsce i organizacji Europejskiego Towarzystwa Banków Tkanek. W latach 1983-84 był Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej. Przez wiele lat pracował w kierownictwie Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, reprezentował PAN w Europejskiej Fundacji Nauki (ESF), był członkiem rady zarządzającej tej instytucji. Był również wiceprezesem Rady Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (Council for International Organisations of Medical Sciences, CIOMS) w Genewie. Polskie Towarzystwo Transplantologiczne oraz Europejskie Towarzystwo Banków Tkanek (EATB) nadały mu godność Członka Honorowego. Został również uznany za zasłużonego dla Warszawy oraz dla Województwa Kieleckiego. Był uczniem i współpracownikiem wybitnych uczonych: prof. J. Zweibauma, prof. K.Ostrowskiego, prof. E.A.Barnarda i prof. N. Hancoxa. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie.