Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. med. Robert Flisiak

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Specjalista chorób wewnętrznych (1988) i chorób zakaźnych (1991). Odbywał staże naukowe i zawodowe w Nowym Jorku, Londynie i Salzburgu. Aktualnie Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Prezydent Central European Hepatologic Collaboration oraz Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HBV. W przeszłości (2013-2016) Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Jest redaktorem czasopisma Clinical and Experimental Hepatology. Redaktor i autor rozdziałów w licznych podręcznikach, w tym redaktor polskiego wydania „Harrison – choroby zakaźne”, a także wydanego w roku 2020 4 tomowego podręcznika dla studentów i lekarzy „Choroby zakaźne i pasożytnicze”. Aktywność naukowa obejmuje choroby zakaźne i choroby wątroby, a na dorobek naukowy składa się 361 publikacji zarejestrowanych w Web of Science Core Collection (h-index: 48, 16 261 cytowań). Uczestniczył jako główny badacz, koordynator krajowy lub wiodący badacz w blisko 200 badaniach klinicznych. Inicjator i koordynator licznych wieloośrodkowych projektów badawczych.