Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii w Uniwersytecki Szpitalu Klinicznym im. N. Barlickiego w Łodzi

Prof. zw. dr hab. n. med. – naukowiec, lekarz, nauczyciel akademicki i menadżer. Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii w Uniwersytecki Szpitalu Klinicznym im. N. Barlickiego w Łodzi. W latach 2002-2019 pełnił obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W trakcie studiów dwukrotnie był laureatem konkursu im. Mikołaja Kopernika i otrzymał złote odznaki „Primus Inter Pares”. Studia ukończył z wyróżnieniem. Po studiach związał się zawodowo w macierzystą uczelnią i rozpoczął pracę w Klinice Pneumonologii i Alergologii, którą kierował Jerzy Rożniecki. W 1998r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora medycyny w oparciu o opublikowany dorobek naukowy. W międzyczasie Prof. Kuna uzyskał specjalizacje zawodowe w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii. W trakcie studiów i pracy zawodowej odbył liczne zagraniczne staże medyczne i naukowe w Niemczech, Szwecji i w USA. Prof. Kuna jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw medycznych i naukowych oraz współpracownikiem redakcji licznych czasopism naukowych. Autor i współautor ponad 800 opublikowanych doniesień i prac z zakresu immunologii klinicznej, pulmonologii, alergologii i chorób wewnętrznych. Poza uczelnią Prof. Piotr Kuna zajmował stanowiska konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych, wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, sekretarza i prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Obecnie jest prezydentem Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych i v-ce Prezydentem Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. W 2006r. otrzymał tytuł Menedżera Roku w ochronie zdrowia. Od 2010 do 2017 roku pełnił społecznie funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji Polpharmy, która finansuje badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych. Obecnie w swojej pracy koncentruje się na badaniach naukowych w ramach międzynarodowych projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską 3TR w ramach inicjatywy IMI, oraz programach SHARP, ARIA/MACVIA i ISAR. Klinika którą prowadzi specjalizuje się w leczeniu trudnych i ciężkich pacjentów z astmą, alergią i zespołami immunologicznymi.