Eksperci zapraszają na Kongres

Renata Kaznowska

Wiceprezydent m.st. Warszawy.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku administracja, podyplomowego Studium Unii Europejskiej przy Szkole Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej na kierunku Executive Master of Business Administration (EMBA), współautorka projektu ustawy o Ustroju miasta stołecznego Warszawy dla Agencji Rozwoju Komunalnego. W administracji samorządowej miasta stołecznego Warszawy pracuje od 1994 r. Od 2003 r. do 2015 r. pełniła stanowisko dyrektora jednostki budżetowej Miasta - Zarządu Terenów Publicznych, odpowiedzialnego za zarządzanie przestrzenią publiczną ścisłego centrum Warszawy, w tym obszarem wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Odpowiedzialna za szereg inwestycji miejskich w tym modernizacji dróg, rewitalizacji parków, budowy pomników i miejsc pamięci narodowej. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym za wykonanie iluminacji murów obronnych Starego Miasta w Warszawie wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO uhonorowana przez kapitułę UNESCO międzynarodową prestiżową nagrodą Jean Poul-L.Alliera. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Medalem "Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych" Wojska Polskiego oraz Honorową Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy. W latach 2015 - 2016 Prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. W okresie 20 września 2016 r. - 22 listopada 2018 r. sprawowała funkcję Zastępcy Prezydenta w czasie trwania ostatniej kadencji Prezydent m.st Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Prowadziła w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu drogownictwa i komunikacji (Zarząd Transportu Miejskiego, Metro Warszawskie, Tramwaje Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe). Z dniem 23 listopada 2018 r. została powołana na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, kiedy urząd objął Rafał Trzaskowski - Prezydent m.st. Warszawy. Jako Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej. Ponadto nadzoruje prace Stołecznego Konserwatora Zabytków i Biura Sportu i Rekreacji, w skład którego wchodzi Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa wraz z 12 ośrodkami sportowymi oraz Parkiem Kultury w Powsinie.