Eksperci zapraszają na Kongres

Ryszard Konwerski

Prezes Polskiego Klubu Biznesu

Przedsiębiorca, działacz społeczny, magister ekonomii. W latach 1970–1981 właściciel pierwszej w Polsce prywatnej Agencji Koncertowej. Od 1982 r. właściciel klubu, restauracji i hotelu UFO w Aninie, współtwórca i udziałowiec w spółkach Korporacja Promocji Biznesu, Agencja Artystyczna Akademii Sztuk Pięknych. Zakładał Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, jest inicjatorem wielu akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących m.in. na rzecz Szpitala Dziecięcego w Warszawie przy ul. Litewskiej. Niestrudzony propagator polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Założyciel i Prezes (od 1989 r.) Polskiego Klubu Biznesu – pierwszej organizacji pozarządowej samorządu gospodarczego w Polsce. W ciągu trzydziestu lat swojego istnienia Polski Klub Biznesu stał się ważną organizacją samorządu gospodarczego podejmującą wiele znaczących inicjatyw na rzecz unowocześnienia polskiej gospodarki, a jednocześnie aktywnie uczestniczącą w promowaniu jej osiągnięć. Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu, organizacja utworzona z inicjatywy Ryszarda Konwerskiego i grupy polskich przedsiębiorców przetrwała 30 lat, wspierając rozwój przedsiębiorczości, aktywizując małe i średnie firmy, propagując osiągnięcia ludzi biznesu, nauki, kultury i sportu. W dwutysięcznym roku, z inicjatywy Ryszarda Konwerskiego, powstała Akademia Polskiego Sukcesu, której jest jednym z fundatorów i pełni funkcję Wiceprezydenta. Akademię tworzą ludzie, którzy swoim przykładem dowodzą, że sukces, także na międzynarodową, światową skalę, leży w granicach możliwości polskich przedsiębiorców, naukowców, artystów, sportowców; którzy swoim przykładem mogą zachęcić innych do sięgania po laury. Do tej pory w ramach działalności promocyjnej,Polski Klub Biznesu przyznał ponad 500 honorowych tytułów, nagród i wyróżnień, takich jak Businessman Roku, Firma Roku, Produkt Roku, Heros Polskiej Gospodarki Honorowy Ambasador Polskiego Biznesu i in., a Akademia Polskiego Sukcesu blisko 600 złotych, srebrnych i brązowych medali. Szczególnym tytułem i Honorową Nagrodą jest Oskar Polskiego Biznesu przyznawana wybitnym osobistościom życia gospodarczego i politycznego. Listę wielkich nazwisk, laureatów tej nagrody otwiera Zbigniew Brzeziński (za 1992 rok). Dorobek Klubu i Akademii, których głównym animatorem jest Ryszard Konwerski, to także liczne konferencje na ważne tematy społeczne i gospodarcze, misje handlowe prywatnych przedsiębiorców do różnych krajów świata, współudział w opiniowaniu prawa gospodarczego, kojarzenie partnerów biznesowych w kraju i zagranicą. Za działalność na rzecz dobra wspólnego odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Moskiewskim Orderem Św. Jerzego i Europejską Nagrodą EUROPEAN ENTREPRENEUR ACADEMY. Członek Polsko-Rosyjskiej Rady Biznesu. Hobby: żeglarstwo, sporty motorowodne.