Program szczegółowy do pobrania*

* ze względu na charakter wydarzenia na żywo, program może ulec zmianom

Dzień 1, 17 października 2022 – program szczegółowy

*Program jest aktualizowany i modyfikowany na bieżąco

Kanał 1: https://youtu.be/SGC8Q9kaiik

Telediagnostyka i teleporady – potrzeba i możliwości techniczne w zakresie uwierzytelniania personelu medycznego i pacjentów
prof. Andrzej Czyżewski

30 lat leczenia głuchoty w Polsce
prof. Henryk Skarżyński
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022


  Wystąpienia:

 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP
 • prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP 
 • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia
 • Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Jarosław Pinkas, Przedstawiciel Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP 
 • prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • dr Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • dr Andrzej Mądrala, Członek Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Neuromodulacje – nowe metody terapii szumów usznych
prof. Danuta Raj-Koziak
I debata plenarna – poświęcona projektowi Prezydenta Zdrowe Życie
Moderator:
prof. Jarosław Pinkas
Uczestnicy:
Grażyna Ignaczak-Bandych, dr Aleksandra Lewandowska, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas prof. UMW, dr Marek Migdał, dr Michał Sutkowski
Dostęp do profilaktyki zdrowotnej grup szczególnie wrażliwych
dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW 
Edukacja zdrowotna w profilaktyce chorób
Moderatorzy:
Krzysztof Przybył, Paweł Rabiej, prof. Henryk Skarżyński
Uczestnicy:
Waldemar Bojarun, Zuzanna Donath-Kasiura, Agnieszka Kapała-Sokalska, Renata Kaznowska, Małgorzata Kępa-Mitura, Katarzyna Kosik-Gajewska, Marcin Krzyżanowski, Elżbieta Lanc
Pandemia otyłości zagrożeniem dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce
prof. Paweł Bogdański
Instytuty badawcze na rzecz zdrowej żywności
Moderator:
prof. Leszek Rafalski
Uczestnicy:
dr Krzysztof Borowik, dr hab. Anna Fraś, prof. Dorota Konopacka, dr Anna Nowacka, dr hab. inż. Dariusz Lisiak prof. IBPRS-PIB
Możliwości i ograniczenia w diagnostyce refluksu krtaniowo-gardłowego u dzieci i dorosłych
dr Elżbieta Włodarczyk
Pacjent – kadry – innowacje. Jak zwiększyć dostępność do świadczeń zdrowotnych
Moderator:
Iwona Schymalla
Uczestnicy:
dr Dominika Batycka-Stachnik, dr Klaudiusz Komor, Zofia Małas, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, dr hab. Małgorzata Rusak

Kanał 2: https://youtu.be/MXRfdm12GGI

Działania profilaktyczne i retrospektywna ocena czynników ryzyka nowotworów jamy ustnej i gardła u pacjentów badanych w ramach programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi
prof. Jurek Olszewski

Dobrostan psychiczny warunkiem rozwoju. Aktualne kierunki badań i terapii zaburzeń psychicznych
prof. Janusz Heitzman
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022


  Wystąpienia:

 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP
 • prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP 
 • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia
 • Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Jarosław Pinkas, Przedstawiciel Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP 
 • prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • dr Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • dr Andrzej Mądrala, Członek Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Profilaktyka zdrowotna w ujęciu populacyjnym – komu? kiedy? jaka? Jak przygotować się na jesień 2022?
Moderator:
prof. Krzysztof J. Filipiak
Uczestnicy:
prof. Marcin Czech, prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Onkologia i hematologia dziecięca
Moderator:
prof. Jan Styczyński

Uczestnicy:
Od objawu do rozpoznania i wyleczenia w onkologii i hematologii dziecięcej
prof. Jan Styczyński
Profilaktyka w hemofilii wczoraj i dziś
prof. Paweł Łaguna
Wspieranie dzieci w trakcie leczenia onkologicznego
Ewa Gorzelak
Wspieranie ozdrowieńców i działania prozdrowotne po zakończeniu leczenia onkologicznego
Anna Apel
Organizacje pacjenckie, ich rola w samorzecznictwie i budowaniu partnerstwa
Jolanta Czernicka-Siwecka
Profilaktyka i leczenie alergicznego nieżytu nosa w obliczu zagrożeń współczesnego świata
dr hab. Hanna Zielińska-Bliźniewska, prof. UM w Łodzi

Radiologia wzmacniana sztuczną inteligencją. Integracja rozwiązań AI w systemach raportowania strukturalnego
dr Piotr Sobecki
Społeczno-kulturowe mechanizmy wyjaśniające zachowania zdrowotne. Aplikacja wiedzy socjologicznej
Moderator:
dr hab. Małgorzata Synowiec-Piłat

Uczestnicy:
Nierówności społeczne a zachowania profilaktyczne
dr Agnieszka Borowiec
Wpływ środowiska pracy na postawy i zachowania zdrowotne
dr Krzysztof Puchalski
„Szlachetne zdrowie!” – o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach zachowań zdrowotnych osób starszych
dr Magdalena Wieczorkowska
Realizacja prawa pacjenta do godności, intymności i prywatności w kontekście zmian technologicznych i prawnych w sektorze medycznym
Moderator:
Edyta Bielak-Jomaa
Uczestnicy:
Jakub Adamski, Piotr Drobek, Michał Jaworski, dr hab. Dorota Karkowska, dr Katarzyna Łakomiec

Kanał 3: https://youtu.be/NAFdZ5oi0io

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi w Europie – Make Sense Campaign
prof. Wojciech Golusiński

Zaufanie do lekarzy a uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych
dr hab. Małgorzata Synowiec-Piłat

Bezpieczeństwo realizacji procedur z użyciem promieniowania jonizującego
dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. NIO
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022


  Wystąpienia:

 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP
 • prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP 
 • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia
 • Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Jarosław Pinkas, Przedstawiciel Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP 
 • prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • dr Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • dr Andrzej Mądrala, Członek Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Kierunki badań nad terapią niedosłuchu genetycznie uwarunkowanego
dr hab. Monika Ołdak, prof. IFPS
Jedno Zdrowie (One Health)
Moderator:
prof. Romuald Zabielski
Uczestnicy:
prof. Stanisław Jerzy Czuczwar, prof. Wojciech Hanke, prof. Edyta Kiedrzyńska, prof. Tomasz Okruszko, prof. Zygmunt Pejsak
Choroby wirusowe i nowotworowe – dlaczego warto inwestować w badania przesiewowe?
Moderator:
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
dr Olga Tronina

Uczestnicy:
Wirusy onkogenne
prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska
Jak uchronić się przed zachorowaniem na raka jelita grubego?
prof. Andrzej Deptała
Eradykacja WZW C i program badań przesiewowych
dr Olga Tronina
Kształcenie kadr medycznych w świecie innowacyjnych technologii
Moderator:
ks. prof. Stanisław Dziekoński

Uczestnicy:
prof. Zbigniew Gaciong, prof. Józef Haczyński, prof. Marek Niezgódka, Agnieszka Ryniec, prof. Arkadiusz Wójs
Program szczepień ochronnych oraz znaczenie planowej realizacji kalendarza szczepień dla populacji polskich
Moderator:
prof. Ewa Helwich

Uczestnicy:
dr hab. Ewa Augustynowicz, prof. Teresa Jackowska

Kanał 4: https://youtu.be/jqXQvQUdkcU

Otyłość olbrzymia u dzieci – rola chirurgii jako składowej leczenia. Doświadczenia śląskiego ośrodka
dr Dominika Krakowczyk, dr hab. Tomasz Koszutski, prof. SUM, prof. Janusz Bohosiewicz

Krótkowzroczność u dzieci i młodzieży. Trudny problem współczesnej okulistyki
prof. Jerzy Szaflik

Zastosowanie implantu kostnego u dorosłych pacjentów z niedosłuchem przewodzeniowym i mieszanym – wyniki audiologiczne oraz ocena satysfakcji
dr Katarzyna Cywka
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022


  Wystąpienia:

 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP
 • prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP 
 • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia
 • Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Jarosław Pinkas, Przedstawiciel Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP 
 • prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • dr Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • dr Andrzej Mądrala, Członek Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Zdrowie pracowników – niedoceniany punkt wyjścia do działań profilaktycznych

Moderator:
prof. Jolanta Walusiak-Skorupa

Uczestnicy:
prof. Andrzej Fal, dr Jakub Gierczyński, Jarosław Leśniewski, dr Andrzej Mądrala, prof. Jarosław Pinkas, Maciej Ratajczak, prof. Gertruda Uścińska
Wzrost zaufania do szczepień ochronnych

Moderator:
prof. Jarosław Pinkas

Uczestnicy:
dr Klaudiusz Komor, prof. Ernest Kuchar, Zofia Małas, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Krzysztof Płaciszewski
Uwarunkowania uczestnictwa w programach profilaktycznych. Socjologiczna analiza wybranych badań empirycznych

Moderator:
dr Krzysztof Puchalski

Wykłądy:
Polki i Polacy o szczepieniach przeciwko COVID-19 i Narodowym Programie Szczepień
dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK, dr Ewa Kawiak-Jawor, Joanna Stankowska
Personel medyczny jako liderzy szczepień przeciw grypie?
lek. Michał Jędrzejek
Społeczno-kulturowe uwarunkowania uczestnictwa wrocławian w onkologicznych badaniach profilaktycznych
dr hab. Małgorzata Synowiec-Piłat, lek. Michał Jędrzejek
Świat po pandemii COVID-19 – pandemia lekooporności

Moderator:
prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Wykłady:
Zakażenia wywoływane przez bakterie wielolekooporne – czy to już koniec ery antybiotykoterapii?
prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Pandemia antybiotykooporności w Polsce – co stało się w ostatnich latach?
prof. Marek Gniadkowski
Błędy i wypaczenia antybiotykoterapii w okresie pandemii – jak COVID-19 zrujnował programy racjonalnej antybiotykoterapii?
prof. Mirosław Czuczwar
Interdyscyplinarne spojrzenie na proces zapalny w chorobach immunizacyjnych
Moderator:
prof. Brygida Kwiatkowska

Uczestnicy:
prof. Artur Mamcarz, prof. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska, prof. Irena Walecka

Kanał 5: https://youtu.be/K4NkaydTcL4

Wszyscy mówimy o rehabilitacji ruchowej zaburzeń równowagi – dlaczego się to nie dzieje?
dr Grażyna Tacikowska

Profilaktyka w okresie prenatalnym
Agata Włoch

Efektywne sposoby pomiaru efektu supresji kontralateralnej emisji otoakustycznych
prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022


  Wystąpienia:

 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP
 • prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP 
 • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia
 • Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Jarosław Pinkas, Przedstawiciel Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP 
 • prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • dr Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • dr Andrzej Mądrala, Członek Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Korelacje genetyczno-kliniczne w leczeniu dziedzicznego raka piersi u nosicielek mutacji w genach: PALB2, NBM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, TP53
Moderator:
prof. Jan Lubiński

Wykłady:
Korelacje genetyczno-kliniczne w leczeniu raka piersi u nosicielek mutacji w genach PALB2, NBN
prof. Cezary Cybulski
Korelacje genetyczno-kliniczne w leczeniu raka piersi u nosicielek mutacji w genach BRCA1, BRCA2
prof. Jacek Gronwald
Korelacje genetyczno-kliniczne w leczeniu raka piersi u nosicielek mutacji w genie CHEK2
prof. Tomasz Huzarski
Korelacje genetyczno-kliniczne w leczeniu raka piersi u nosicielek mutacji w genie TP53
prof. Tadeusz Dębniak
Perspektywy diagnostyki i terapii genetycznie uwarunkowanego niedosłuchu
Moderator:
dr hab. Monika Ołdak, prof. IFPS

Uczestnicy:
dr Dominika Oziębło, Anna Sarosiak
Panel unitowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Wykłady:
Breast Cancer Unit
prof. Rafał Matkowski
Colorectal Cancer Unit
dr hab. Adam Maciejczyk
Uroonkologiczny Unit
dr Krzysztof Tupikowski
Interdyscyplinarność i kompleksowość opieki medycznej koniecznością wobec wyzwań zdrowotnych wynikających ze zmian demograficznych
Moderator:
dr hab. Robert Olszewski

Uczestnicy:
prof. Krzysztof Jeziorski, prof. Brygida Kwiatkowska, dr hab. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. Tomasz Targowski, dr hab. Beata Tarnacka, dr Marek Tombarkiewicz
Specyficzne zaburzenia rozwojowe języka u dzieci
Uczestnicy:
dr Hanna Cygan, Martyna Bryłka
Rehabilitacja słuchu narzędziem do poprawy funkcjonowania jednostki w określonym środowisku społecznym
Moderator:
dr Elżbieta Włodarczyk
Uczestnicy:
dr Beata Dziendziel, Agnieszka Pankowska, Dorota Pastuszak, Anna Skoczylas, dr Małgorzata Zgoda

Kanał 6: https://youtu.be/7AZ8VUe_ZEo

Urazy fizyczne w sporcie – zagrożenie oraz szansa rozwoju
prof. Jan Blecharz

Stan odżywienia i żywienie dzieci i młodzieży według danych Narodowego Programu Zdrowia 2017–2020
Aneta Kotowska, dr Zbigniew Kułaga

Jakość życia osób z częściową głuchotą, korzystających z implantu ślimakowego
dr Joanna Kobosko, prof. Wiesław W. Jędrzejczak, Agnieszka Pankowska, Anna Barej, prof. Henryk Skarżyński
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022


  Wystąpienia:

 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP
 • prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP 
 • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia
 • Piotr Bromber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Jarosław Pinkas, Przedstawiciel Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP 
 • prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • dr Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • dr Andrzej Mądrala, Członek Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Dekalog niezaspokojonych potrzeb polskiej kardiologii
Moderator:
prof. Przemysław Mitkowski

Uczestnicy:
prof. Marcin Czech, prof. Robert Gil, prof. Adam Witkowski
Rola leków generycznych w zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa lekowego
Moderator:
dr Magdalena Skarżyńska

Wprowadzenie:
O leku generycznym
prof. Małgorzata Sznitowska

Uczestnicy:
prof. Zbigniew Gaciong, dr Rafał Łunio, Elżbieta Pączkowska, Grzegorz Rychwalski
Kształcenie kadr medycznych wobec wyzwań zdrowotnych i technologicznych
Moderator:
prof. Ryszard Gellert

Uczestnicy:
Piotr Bromber, Wojciech Dołkowski, prof. Kamil Torres
Zespół metaboliczny – (nie)nowa, globalna, niezakaźna epidemia – konsekwencje, terapia, profilaktyka
Moderator:
prof. Piotr Małkowski

Wykłady:
Stłuszczeniowa choroba wątroby – zagrożenie dla zdrowia milionów Polaków
prof. Krzysztof Tomasiewicz
Nadmierna masa ciała – podstawa zespołu metabolicznego. Jak z nią walczyć?
prof. Wojciech Lisik
Od zespołu metabolicznego do zawału serca – jak zejść z drogi do katastrofy?
prof. Piotr Pruszczyk
Przewlekła choroba nerek i T2DM jak zapobiegać i jak leczyć?
prof. Jolanta Małyszko
Rak wątroby i inne nowotwory w zespole metabolicznym
prof. Piotr Małkowski
Jak zapobiegać powikłaniom otyłości u pacjentów dorosłych – z perspektywy pediatry
prof. Piotr Socha
Rola edukacji żywieniowej w profilaktyce zespołu metabolicznego
dr hab. Mariusz Jaworski