Adres do korespondencji:

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn e-mail: kongres@ifps.org.pl