Eksperci zapraszają na Kongres

5. Kongresu „Zdrowie Polaków” odbył się w dniach 13-14 listopada pod hasłem „One Health – Jedno Zdrowie”. Wydarzenie od pierwszej edycji organizowane jest przy współpracy Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”. To wyjątkowe spotkanie, które tradycyjnie łączy naukowców i ekspertów z ośrodków uniwersyteckich, instytutów i towarzystw naukowych, decydentów i praktyków, przedstawicieli pacjentów i organizacji pozarządowych w jednym celu – promocji zdrowia i dobrostanu Polaków.

Rok 2023 przynosi nowe wyzwania, a my zaprezentowaliśmy Państwu nowy temat przewodni: „One Health – Jedno Zdrowie”. Naszym celem jest bowiem zwrócenie uwagi na znaczenie szerokiego spojrzenia na zdrowie człowieka oraz zrozumienie skomplikowanych zależności między ludzkim zdrowiem a jakością otaczającego nas środowiska. Nasza filozofia jest holistyczna, uwzględniająca wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi na ogólną równowagę zdrowotną. Wierzymy, że zdrowie jednostki i zdrowie ekosystemu są ze sobą nierozerwalnie związane.

Chcielibyśmy również podzielić się z Państwem inspirującym wydarzeniem, które miało miejsce zaledwie trzy tygodnie przed rozpoczęciem Kongresu. Redaktorzy ponad 200 cenionych czasopism medycznych na całym świecie wystosowali wspólny apel, w którym wzywają do uznania kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności za globalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Wśród tych szanowanych czasopism znajdują się takie tytuły jak: „The BMJ”, „The Lancet”, „JAMA”, „New England Journal of Medicine”, „Brain”, „Nutrition Reviews” czy „European Heart Journal”. Wspomniani redaktorzy stanowczo podkreślają, że światowi przywódcy powinni traktować zmiany klimatyczne i utratę różnorodności biologicznej jako integralne elementy wspólnego kryzysu, który wymaga pilnego rozwiązania w celu ochrony zdrowia ludzkiego i zapobieżenia katastrofie. Skala tych wyzwań jest już na tyle poważna, że stanowi globalne zagrożenie dla całej ludzkości.

Ten apel doskonale wpisuje się w temat przewodni tegorocznego Kongresu „Zdrowie Polaków”. W ciągu dwóch intensywnych dni Kongresu „Zdrowie Polaków 2023” odbyło się wiele fascynujących debat, paneli i wykładów, które pozwolą zgłębić i omówić te istotne kwestie.

Debata Plenarna „Starzenie się Polaków”

Niezwykle ważny temat. Bardzo wiele spraw do poprawy, także w obszarze funkcjonowania państwa. Podczas debaty przedstawiony został raport Banku Światowego opracowany na podstawie konsultacji społecznych, dotyczący opieki długoterminowej w Polsce. Uczestnicy analizowali wyzwania i możliwości związane z procesem starzenia oraz szukali odpowiedzi na pytania, jakie działania należy podjęć, aby zapewnić seniorom w Polsce godną jesień życia..

Debata Plenarna „Co poszczególne środowiska mogą zrobić na rzecz idei One Health”

W ramach tej debaty rozmawiali rektorzy uczelni wyższych, którzy poszukają odpowiedzi na pytanie, jak  obszary ich działalności mogą wpisywać się w realizację idei One Health. Eksperci przedstawili przykłady działań podejmowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe i innych uczestników społeczności, które przyczyniają się do poprawy zdrowia ludzi i środowiska. Było to inspirujące spotkanie dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak mogą zaangażować się w promowanie koncepcji One Health.

Debata Plenarna „Działania samorządu na rzecz środowiska w kontekście ochrony zdrowia”

Samorząd lokalny odgrywa kluczową rolę w tworzeniu zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska życia. W tej debacie prezydenci miast i marszałkowie województw omówili praktyki i projekty realizowane przez samorządy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego. Eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami, a także zastanawiali, jakie kroki można podjąć, aby jeszcze lepiej chronić zdrowie Polaków i środowisko naturalne Polski w skali lokalnej.

Debata Plenarna „Jakość kształcenia kadr medycznych”

Rektorzy medycznych uczelni wyższych rozmawiali o tym, jakie wyzwania stoją przed systemem edukacji medycznej, czy tworzenie kierunków medycznych na nowych uczelniach to szansa czy zagrożenie, jak można podnieść standardy kształcenia przyszłych medyków, zapewniając jednocześnie wystarczające zasoby kadrowe. Kształcenie jest kluczowym elementem budowy zdolnej kadry medycznej, co ma bezpośredni wpływ na jakość usług medycznych i opieki zdrowotnej.

Debata Plenarna „Rola instytutów w kształceniu podyplomowym kadr medycznych”

Uczestnicy debaty skupili się na roli instytutów i ośrodków naukowych w kształceniu i doskonaleniu kadr medycznych po ukończeniu podstawowego szkolenia. Eksperci podzielili swoimi perspektywami dotyczącymi znaczenia doskonalenia zawodowego medyków i innych specjalistów zasilających szeregi pracowników służby zdrowia. Wielu uczestników skoncentrowało się na doskonaleniu praktyk medycznych i zapewnieniu najwyższej jakości opieki pacjentom.

Debata Plenarna „Medycyna i sztuczna inteligencja – wzajemny wpływ na rozwój”

Sztuczna inteligencja to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która może znacznie wpłynąć na medycynę i opiekę zdrowotną. W debacie tej eksperci podzielili się swoimi wizjami i doświadczeniami związanymi z stosowaniem technologii AI w medycynie. Omówili, jakie korzyści i wyzwania wiążą się z tą współpracą oraz jakie innowacje już znalazły zastosowanie w polskim systemie ochrony zdrowia.

Debata Plenarna „Rola dziennikarza jako obserwatora społecznego w kontekście One Health”

Dziennikarze odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu informacji dotyczących zdrowia i środowiska. Mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości społecznej. W tej debacie dziennikarze omówili, jak mogą pomóc w propagowaniu idei One Health i znaczenia wpływu naszego otoczenia na zdrowie. Debata była okazją do refleksji nad rolą mediów w edukowaniu społeczeństwa.

Podczas paneli i wykładów wybitni eksperci z różnych dziedzin medycyny, nauki, ochrony środowiska oraz decydenci i praktycy przeprowadzili analizy oraz dyskusje na tematy związane z wpływem środowiska na zdrowie człowieka.

To tylko część bogatego programu, który przygotowany został na Kongres „Zdrowie Polaków 2023”. Wszystkie debaty, panele, wykłady mają na celu stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów, które przyczynią się do promocji zdrowia Polaków i lepszego zrozumienia koncepcji One Health. Wierzymy, że nasze wydarzenie przyniesie nowe spojrzenie na związek między zdrowiem ludzi a stanem środowiska naturalnego oraz zwierząt. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do oglądania relacji na naszym kanale na YouTube: https://youtu.be/3Dxz_axJ99A?list=PL4cRiELOM5pPxOqbY7ttdHmKPyF0_WvfH

Razem możemy wpłynąć na kształtowanie przyszłości zdrowia Polaków.

Zarejestrowany materiał z przebiegu Kongresu

Wszystkich Państwa którzy chcieliby zapoznać się z materiałem zarejestrowanym podczas
5 edycji Kongresu „Zdrowie Polaków” zapraszamy na nasz kanał na Youtube

Dzień 1

Dzień 2