Eksperci zapraszają na Kongres

Dzień 1, 25 października 2021 – program szczegółowy

*Program jest aktualizowany i modyfikowany na bieżąco

Ze względu na charakter transmisji na żywo, otwarcie Kongresu przedłużyło się, więc zaszła potrzeba zmian w programie:

 • Kanał 1: wykłady ekspertów z godziny 11:30 zostały przesunięte na godzinę 17:50
 • Kanał 2, 3, 4, 5 i 6: wszystkie materiały zostaną wyemitowane o ok. 20 minut później.

Kanał 1: https://youtu.be/nPRKaAky1g0

25-lecie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
prof. Henryk Skarżyński

Nowoczesna diagnostyka genetyczna niedosłuchów
prof. Monika Ołdak
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2021


  Wystąpienia:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
 • Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP
 • Piotr Zgorzelski, Wicemarszałek Sejmu RP
 • prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta
 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • prof. dr hab. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr n. ekon. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr n. med. Krzysztof Madej, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Inicjatywy na rzecz poprawy opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi
prof. Jolanta Sykut-Cegielska

Rola parasolowej organizacji pacjentów onkologicznych w działaniach na rzecz chorych na raka. Doświadczenie z czasów pandemii COVID-19
Dorota Korycińska

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – sprawdzony partner chorych na cukrzycę
Anna Śliwińska
Sztuczna inteligencja w obecnej praktyce klinicznej
Moderator:
prof. Henryk Skarżyński
Uczestnicy:
prof. Andrzej Czyżewski, prof. Krzysztof Kochanek, prof. Jerzy Szaflik, prof. Agata Szkiełkowska, prof. Ryszard Tadeusiewicz
Implanty słuchowe w leczeniu zaburzeń słuchu
prof. Henryk Skarżyński, prof. Piotr H. Skarżyński
Debata plenarna „Zdrowie publiczne”
Moderatorzy:
prof. Michał Kleiber, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, prof. Henryk Skarżyński
Uczestnicy:
prof. Alicja Chybicka, dr hab. Grzegorz Juszczyk, dr Beata Małecka-Libera, prof. Jarosław Pinkas, dr Artur Prusaczyk
Współczesne możliwości diagnostyki i terapii szumów usznych
prof. Danuta Raj-Koziak
Działania samorządu na rzecz powszechnej profilaktyki zdrowia
Moderatorzy:
Krzysztof Przybył, prof. Henryk Skarżyński
Uczestnicy:
Izabela Domagała, Zuzanna Donath-Kasiura, Radosław Grochal, Elżbieta Kois-Żurek, Elżbieta Lanc, Monika Lipińska, Joanna Nyczak, Olga Pilarska-Siennicka, Sylwia Rembiszewska-Piątek, Paulina Stochniałek, Małgorzata Szczudłowska, Tomasz Wróblewski
Możliwości nowoczesnej rynochirurgii
dr Justyna Dąbrowska-Bień
Współczesna edukacja na kierunkach medycznych
Moderator:
prof. Ryszard Gellert, prof. Tomasz Grodzicki
Uczestnicy:
prof. Adrian Chabowski, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Dariusz A. Kosior, prof. Jerzy Kotowicz, prof. Bogusław Machaliński, prof. Leszek Markuszewski, prof. Ryszard Pękała, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Adam Reich, prof. Maciej Słodki, prof. Krystyna Strzała, prof. Tomasz Szczepański, prof. Wojciech Załuska, prof. Danuta Zarzycka, prof. Tomasz Zatoński

Kanał 2: https://youtu.be/9g5TgOpCWbw

Jak COVID-19 wpływa na epidemiologię zaburzeń psychicznych i zmiany w organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej?
prof. Janusz Heitzman

Wyzwania psychiatrii w czasach pandemii COVID-19
prof. Dominika Dudek

E-Thrombosis, Seat Immobility Thromboembolism (SIT) – niewirusowe czynniki ryzyka zdrowia w czasie COVID-19
gen. prof. Marek Maruszyński
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2021


  Wystąpienia:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
 • Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP
 • Piotr Zgorzelski, Wicemarszałek Sejmu RP
 • prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta
 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • prof. dr hab. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr n. ekon. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr n. med. Krzysztof Madej, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Opieka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nad zdrowiem mieszkańców Dolnego Śląska w dobie COVID-19
Uczestnicy:
prof. Tomasz Zatoński – wprowadzenie
prof. Brygida Knysz Rola Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego
dr hab. Katarzyna Madziarska Szpital Tymczasowy COVID-19
Barbara Korzeniowska Szczepienia przeciwko COVID-19 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
prof. Leszek Szenborn Zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci i młodzieży – przebieg, następstwa i zapobieganie
prof. Beata Jankowska-Polańska Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym – nowa rzeczywistość w czasie pandemii SARS-CoV-2
Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży
pod patronatem Sesji Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
Moderator:
prof. Bartosz Molik
Uczestnicy:
prof. Bartosz Molik Stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce – wprowadzenie do problemu
prof. Maciejewska-Skrendo Zespół postcovidowy (ang. post-COVID-19 syndrome) – jak wspierać powrót do zdrowia i pełnej aktywności u osób doświadczających długotrwałych skutków kontaktu z wirusem SARS-CoV-2
prof. Joanna Basiaga-Pasternak, prof. Monika Guszkowska Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce (i terapii) negatywnych następstw psychicznych pandemii COVID-19 u dzieci i młodzieży
prof. Andrzej Kosmol Aktywność fizyczna w czasie pandemii COVID-19 – ograniczenia i potrzeby
Współpraca z farmaceutą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii
Moderator:
prof. Agnieszka Skowron

Uczestnicy:
prof. Anna Wiela-Hojeńska, mgr Kamila Urbańczyk Koncyliacja lekowa i współpraca z farmaceutą klinicznym
prof. Agnieszka Zimmerman Miejsce farmaceuty w systemie ochrony zdrowia
prof. Agnieszka Skowron, prof. Mariola Drozd Problemy lekowe w populacji polskich pacjentów – czy opieka farmaceutyczna pomoże je rozwiązać?
dr Witold Jamróz, prof. Renata Jachowicz Druk przestrzenny – panaceum na zmieniającą się rzeczywistość?
Innowacje medyczne i problemy w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 z punktu widzenia specjalistów: wyzwania–możliwości-perspektywy Moderator:
prof. Jurek Olszewski
Uczestnicy:
prof. Adam Antczak Rozwój terapii niewydolności oddechowej w dobie pandemii wirusem SARS-CoV-2
prof. Jurek Olszewski Następstwa laryngologiczne u chorych po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2: wyzwania – możliwości – perspektywy
prof. Anna Piekarska COVID-19 – rewolucja w leczeniu śródmiąższowego zapalenia płuc
dr hab. Mariusz Piechota Ciężkie postacie zapalenia płuc po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Intensywnej Terapii – spojrzenie anestezjologa
prof. Hanna Zielińska-Bliźniewska Problemy zdrowotne pacjentów w dobie pandemii wirusem SARS-CoV-2 z punktu widzenia alergologa
prof. Joanna Kostka Innowacje w rehabilitacji oddechowej chorych po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2: wyzwania–możliwości–perspektywy
Kardiologia w dobie pandemii COVID-19
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Moderatorzy:
prof. Przemysław Mitkowski, prof. Adam Witkowski Uczestnicy:
prof. Tomasz Zdrojewski Epidemiologia chorób serca w dobie pandemii COVID-19
prof. Jacek Legutko Jak pandemia wpłynęła na leczenie ostrych zawałów serca i na możliwości wykonywania innych zabiegów kardiologicznych?
prof. Tomasz Hinrle Kardiochirurgia w dobie pandemii
prof. Marcin Grabowski Problemy leczenia chorób przewlekłych i rozpoznawania nowych przypadków kardiologicznych w trakcie pandemii
prof. Mariusz Gąsior Czy programy kardiologicznej opieki koordynowanej (KOS, KONS) oraz sieć kardiologiczna mogą poprawić sytuację?
prof. Oskar Kowalski Innowacje terapeutyczne w kardiologii, na które czekamy

Kanał 3: https://youtu.be/w9cfEHRRBSM

prof. Ryszard Gellert COVID-19 a paradygmat nauczania medycyny
lek. Łukasz Jankowski Lekarze przyszłości
Monika Jarzębska Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności – wiedza i świadomość konsumentów
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2021


  Wystąpienia:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
 • Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP
 • Piotr Zgorzelski, Wicemarszałek Sejmu RP
 • prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta
 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • prof. dr hab. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr n. ekon. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr n. med. Krzysztof Madej, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Wyzwania w zdrowiu publicznym w latach 2020-2021 z perspektywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Moderator:
Anna Dela
Uczestnicy:
prof. Rafał Gierczyński
dr hab. Grzegorz Juszczyk
prof. Bogdan Wojtyniak
dr Katarzyna Wolnicka
Onkologia i hematologia dziecięca
Moderatorzy:
prof. Jan Styczyński, prof. Tomasz Szczepański
Uczestnicy:
prof. prof. Jan Styczyński, prof. Tomasz Szczepański – wprowadzenie
prof. Piotr Czauderna Wzrost wyleczalności w onkologii dziecięcej w Polsce w pryzmacie powstającej Narodowej Strategii Onkologicznej
prof. Tomasz Szczepański Ośrodki onkologii dziecięcej w Polsce w kontekście Europejskich Sieci Referencyjnych (ERN PaedCan)
prof. Jan Styczyński Problem „przejścia” dzieci do opieki nad pacjentami dorosłymi – spojrzenie lekarza
Aleksandra Rudnicka Problem „przejścia” dzieci do opieki nad pacjentami dorosłymi – spojrzenie pacjenta
prof. Krzysztof Kałwak CAR-T i inne nowoczesne terapie komórkowe oraz międzynarodowe programy terapii w onkologii dziecięcej
prof. Bożenna Dembowska-Bagińska Neuroonkologia dziecięca: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
prof. Wojciech Młynarski Diagnostyka molekularna: konieczna droga do indywidualizacji leczenia w onkologii dziecięcej
prof. Tomasz Szczepański, prof. prof. Jan Styczyński – podsumowanie
Neuroobrazowanie w badaniach naukowych z udziałem grup klinicznych
Moderator:
dr hab. Tomasz Wolak
Uczestnicy:
dr hab. Tomasz Wolak Badania obrazowe drogi słuchowej w grupach klinicznych
dr Hanna Cygan Zaburzenia rozwoju językowego w badaniach neuroobrazowych
dr Agnieszka Pluta Neuroobrazowanie poznania społecznego
dr Agnieszka Pluta Realizacja grantów naukowych we współpracy z ośrodkami badawczymi
Telemedycyna – świetne projekty – a jakie efekty?
pod patronatem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN oraz Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Moderatorzy:
prof. Grzegorz Opolski, prof. Ryszard Piotrowicz
Uczestnicy:
prof. Piotr H. Skarżyński Telediagnostyka w audiologii i telefitting w zdalnym nadzorze nad funkcjonowaniem implantu ślimakowego w częściowej głuchocie (PDT)
prof. Ryszard Piotrowicz, dr hab. Ewa Piotrowicz Telerehabilitacja kardiologiczna TELEREH-HF
prof. Paweł Krzesiński Teleopieka w niewydolności serca AMULET
prof. Zbigniew Kalarus Telemonitoring w migotaniu przedsionków NOMED
prof. Marcin Grabowski Telemonitoring po zawale serca – AfterAMI
Telemedycyna – świetne projekty – a jakie efekty?
pod patronatem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN oraz Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Moderatorzy:
mec. Jan Pachocki, prof. Ryszard Piotrowicz

Uczestnicy:
prof. Katarzyna Kolasa Przesłanki ekonomiczne wdrażania nowoczesnych rozwiązań telemedycznych do praktyki klinicznej
prof. Paweł Krzesiński Wdrażanie projektów badawczych do systemu opieki zdrowotnej – wyzwania
mec. Jan Pachocki Założenia systemu, który skutecznie wprowadza wysoko jakościowe, skuteczne technologie telemedyczne

Dyskusja:
gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak
prof. Paweł Krzesiński
prof. Przemysław Mitkowski
mec. Jan Pachocki
prof. Ryszard Piotrowicz
dr hab. Radosław Sierpiński
prof. Piotr H. Skarżyński
prof. Janina Stępińska
Wyzwania dla zdrowia publicznego w czasie pandemii COVID-19
Moderatorzy:
prof. Wojciech Hanke, prof. Cezary Włodarczyk

Uczestnicy:
prof. Cezary Włodarczyk Zdrowie Publiczne 3.0. Zmiana paradygmatu po pandemii
prof. Wojciech Hanke Stanowisko Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Dyskusja:
dr hab. Grzegorz Juszczyk
prof. Bogdan Wojtyniak
prof. Tomasz Zdrojewski

Kanał 4: https://youtu.be/-5yHqmMTrvU

prof. Sylwia Kołtan Szczepienia przeciwko „starym” i „nowym” chorobom zakaźnym
dr Leszek Borkowski Szczepionki i inne leki w czasie pandemii COVID-19
prof. Jarosław Dziadek Choroby infekcyjne wyzwaniem XXI wieku – lekooporna gruźlica
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2021


  Wystąpienia:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
 • Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP
 • Piotr Zgorzelski, Wicemarszałek Sejmu RP
 • prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta
 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • prof. dr hab. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr n. ekon. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr n. med. Krzysztof Madej, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

70-lecie Instytutu Matki i Dziecka
Uczestnicy:
prof. Anna Fijałkowska
dr Alicja Karney
dr Tomasz Maciejewski
Model funkcjonowania opieki zdrowotnej na szczeblu lokalnym
Ochrona zdrowia w Małopolsce – wyzwania i rozwiązania zastosowane przez wojewódzkie władze samorządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Uczestnicy:
Witold Kozłowski – wprowadzenie
lek. Artur Asztabski
prof. Andrzej Budzyński>
dr hab. Anna Chrapustag>
dr Grzegorz Kwiatkowski
lek. Stanisław Rusek
dr hab. Mariusz Szuta
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
prof. Grzegorz Gajos
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
lek. Joanna Dąbrowska
dr Beata Jakubowska-Zając
Wiesława Jasińska
Gabriela Michalska
lek. Mariusz Rąbalski
Lidia Zelek
Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
lek. Stanisław Stępniewski
Psychiatria dziecięca – stare i nowe problemy
Moderator:
dr hab. Barbara Remberk
Uczestnicy:
prof. Małgorzata Janas-Kozik
prof. Filip Rybakowski
prof. Agnieszka Słopień
prof. Tomasz Wolańczyk
Szkolenie specjalizacyjne w położnictwie i ginekologii
Moderator: prof. Krzysztof Czajkowski
Uczestnicy:
dr Tomasz Maciejewski
prof. Przemysław Oszukowski
prof. Tomasz Rechberger
prof. Piotr Sieroszewski
prof. Mariusz Zimmer
Obecne wyzwania w neurologii i neurochirurgii

Moderatorzy:
prof. Urszula Fiszer, prof. Tomasz Trojanowski

Uczestnicy:
prof. Anna Członkowska – Osiągnięcia w diagnostyce i terapii choroby Wilsona
prof. Radosław Rola – Model koordynowanej opieki nad pacjentami ze złośliwymi guzami OUN
dr hab. Dariusz Szczepanek – Moya Moya – rzadka choroba naczyniowa OUN
prof. Marcin Mycko – Nowoczesne metody diagnostyki i terapii chorób demielinizacyjnych
Bezkontaktowy monitor oddechowo-krążeniowy
Uczestnicy:
prof. Andrzej Czyżewski
dr Beata Graff
Adam Kurowski
Sytuacja osób z genetycznymi schorzeniami wzroku – wyzwania dla systemu ochrony zdrowia i polityki społecznej
Moderator: Małgorzata Pacholec

Uczestnicy:
Marzanna Bieńkowska
Teresa Kłys
prof. Maciej R. Krawczyński
Adrian Kwiecień
Joanna Popławska

Kanał 5: https://youtu.be/rqXSJ-7F2eE

ks. dr Marcin Iżycki Caritas Polska jako promotor prozdrowotnego stylu życia
dr hab. Barbara Piekarska Zdrowie środowiskowe jako jeden z elementów formułowania polityki zdrowotnej państwa i programów profilaktycznych
dr Małgorzata Synowiec-Piłat Rekomendacje i postulaty praktyczne dla promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2021


  Wystąpienia:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
 • Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP
 • Piotr Zgorzelski, Wicemarszałek Sejmu RP
 • prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta
 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • prof. dr hab. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr n. ekon. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr n. med. Krzysztof Madej, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Moderatorzy:
prof. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. Edyta Reszka
Uczestnicy:
dr Joanna Domienik-Andrzejewska
dr hab. Ewa Jabłońska
prof. Joanna Jurewicz
Opieka koordynowana jako ważny element budowy systemu ochrony zdrowia opartego na wartości dla pacjenta
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia
Moderator:
prof. Jarosław J. Fedorowski Uczestnicy:
prof. Marcin Czech
prof. Iga Rudawska
Urszula Szybowicz
Joanna Szyman
Anna Warczyńska
Naturalne metody wspierania odporności organizmu poprzez żywność i żywienie
Moderator:
prof. Maria H. Borawska
Uczestnicy:
prof. Maria H. Borawska, prof. Regina Olędzka, dr hab. Jerzy Bertrandt, dr hab. Katarzyna Socha – wprowadzenie
prof. Małgorzata Schlegel-Zawadzka Zalecenia żywieniowe, szczególnie dla osób starszych, wspierające odporność organizmu
dr hab. Małgorzata Grembecka Witamina D – naturalny składnik diety wspierający naszą odporność
dr hab. Katarzyna Socha Cynk i selen a odporność organizmu
prof. Hanna Mojska Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3 w profilaktyce chorób i zaburzeń stanu zdrowia
dr hab. Wojciech Koch Polifenole – naturalne substancje immunomodulujące i przeciwdrobnoustrojowe
prof. Maria H. Borawska Produkty pszczele i zioła o działaniu przeciwwirusowym i wspomagającym układ odpornościowy
dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż Mikrobiota jelitowa – strażnik odporności czy źródło dobrego nastroju
Rola pracodawców, mediów i Kościoła w promocji zdrowia Polaków
Moderator:
dr hab. Edyta Sutkowska
Uczestnicy:
Roman Czejarek
ks. prof. Jan Klinkowski
Bartosz Kwiatek
Anna Rulkiewicz
prof. Joanna Szczepańska-Gieracha
prof. Wojciech Szczerba
Znaczenie szybkiej diagnostyki w uzyskaniu sukcesu terapeutycznego w neurologii dziecięcej
Moderatorzy:
Ewa Pilarska, prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Uczestnicy:
prof. Anna Kostera-Pruszczyk Znaczenie czasu w rozpoznawaniu chorób nerwowo-mięśniowych
prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska Padaczka u dzieci – szybka diagnostyka – skuteczne leczenie
prof. Ewa Pilarska Znaczenie szybkiego rozpoznania ostrej choroby naczyniowej mózgu u dzieci i młodzieży
dr Marta Zawadzka Uleczalne choroby neurozwyrodnieniowe/neurome-taboliczne – kluczowe znaczenie szybkiego rozpoznania

Kanał 6: https://youtu.be/jbPgFv54TL0

Katarzyna Kasica Przyszłość medycyny regeneracyjnej dla pacjentów w minimalnym stanie świadomości po ciężkich uszkodzeniach mózgu i przebytej śpiączce (ICD10:R40.2)
prof. Piotr Rutkowski Narodowa Strategia Onkologiczna – podsumowanie dotychczasowych działań
prof. Wojciech Golusiński Polska onkologia w dobie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów głowy i szyi
Otwarcie Kongresu przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2021


  Wystąpienia:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
 • Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP
 • Piotr Zgorzelski, Wicemarszałek Sejmu RP
 • prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • dr Tomasz Latos, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
 • dr Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta
 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • prof. dr hab. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber, Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr n. ekon. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • dr n. med. Krzysztof Madej, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Mariola Łodzińska, Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

Program profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia
Urząd Miasta Wrocławia
Uczestnicy:
Ewa Krawczyńska
Kamila Majchrzak
prof. Rafał Matkowski
Joanna Nyczak
dr Marek Rząca
dr Małgorzata Synowiec-Piłat
Zdrowie w stylu życia. Wnioski z badań socjologicznych
pod patronatem Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz fundacji Kreatywnie dla Zdrowia
Moderator:
dr Małgorzata Synowiec-Piłat Uczestnicy:
dr Agnieszka Borowiec Prozdrowotny styl życia – czym jest i jakie są jego uwarunkowania?
dr Krzysztof Puchalski Czy edukacja zdrowotna wystarczy, by uzdrowić styl życia Polaków?
dr Zofia Słońska Kompetencje zdrowotne (health literacy) a edukacja zdrowotna. Cele i związki
lek. Michał Jędrzejek Znaczenie priorytetu aktywizacji i upodmiotowienia w interwencjach na rzecz zdrowego stylu życia – aspekty etyczne
Praca zdalna – ergonomia i zdrowie
Moderator:
prof. Danuta Koradecka
Uczestnicy:
prof. Gertruda Uścińska Absencja chorobowa Polaków w latach 2019 i 2020
prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz Izolacja społeczna i samotność a funkcjonowanie mózgu
prof. Joanna Bugajska Zdrowotne zagrożenia w pracy zdalnej
dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda Psychospołeczne zagrożenia w pracy zdalnej
Neonatologia – nowe możliwości i wyzwania
Moderator:
prof. Ewa Helwich
Uczestnicy:
prof. Ewa Helwich Neonatologia – nowe możliwości i wyzwania
prof. Ryszard Lauterbach Żywienie parenteralne
prof. Maria Wilińska Laktacja i karmienie naturalne w Polsce
prof. Tomasz Szczapa Leczenie niewydolności oddechowej noworodka
prof. Ewa Gulczyńska Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej noworodka
Elżbieta Brzozowska Zero separacji – odpowiedź na trudną sytuację rodziców wcześniaków w pandemii
Dług zdrowotny – perspektywa pandemii
Moderatorzy:
Anna Jasińska, dr Michał Sutkowski
Uczestnicy:
prof. Krzysztof Tomasiewicz Wyzwania zakaźnicze; COVID-19 i nie tylko
dr Janusz Meder Dług zdrowotny w onkologii – realne ryzyko wzrostu liczby zgonów
prof. Leszek Czupryniak Czas izolacji – groźne powikłania otyłości
prof. Piotr Pruszczyk Choroby sercowo-naczyniowe – od zapobiegania do interwencji
prof. Zbigniew Żuber Choroby rzadkie wymagają więcej niż e-porady
prof. Paweł Kowal Projekty rozwiązań systemowych ponad podziałami
dr Leszek Borkowski Przerwa w leczeniu może być wyrokiem – perspektywa farmakologa i pacjenta
prof. Anna Kostera-Pruszczyk Tempo postępu medycyny w neurologii, a czas wdrożeń
prof. Janusz Heitzman Wyzwania w psychiatrii w czasie pandemii
mec. Piotr Mierzejewski Światowy kryzys zdrowia, a nasze prawa
ks. Władysław Duda Opieka terminalna coraz bardziej potrzebna

Program do pobrania