Program ramowy*OTWARCIE KONGRESU

OTWARCIE KONGRESU
przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej
Kongresu „Zdrowie Polaków” 2021, z udziałem przedstawicieli:

 • Sejmu RP
 • Senatu RP
 • Urzędu Rady Ministrów
 • Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
 • Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Kierownictwo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Rzecznika Praw Dziecka
 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • kierownictwa GIS
 • kierownictwa NFZ
 • Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • Polskiej Akademii Nauk
 • kierownictwa ZUS
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 • Władz m.st. Warszawy
 • Pracodawców RP
 • Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
 • Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 • Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Naczelnej Izby Aptekarskiej
 • Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

I DEBATA – PARLAMENTARNA

Moderatorzy: prof. Michał Kleiber, prof. Henryk Skarżyński

II DEBATA PLENARNA
Działania samorządu na rzecz powszechnej profilaktyki zdrowia

Moderatorzy: prof. Michał Kleiber, prof. Henryk Skarżyński

III DEBATA PLENARNA REKTORÓW UCZELNI MEDYCZNYCH
Współczesna edukacja na kierunkach medycznych

IV DEBATA PLENARNA – MINISTRÓW ZDROWIA
Nadzór epidemiologiczny w polskiej ochronie zdrowia w okresie ostatnich 30 lat

V DEBATA PLENARNA – DYREKTORÓW INSTYTUTÓW MEDYCZNYCH
Rola instytutów medycznych we współczesnej ochronie zdrowia

Moderatorzy: dr Marek Migdał, prof. Henryk Skarżyński

VI DEBATA PLENARNA – REKTORÓW UCZELNI NIEMEDYCZNYCH

VII DEBATA PLENARNA – MEDIA

W Programie znajdą się ponadto:

WYKŁADY EKSPERTÓW

PANELE DYSKUSYJNE EKSPERTÓW

WYKŁADY KONSULTANTÓW KRAJOWYCH

SYMPOZJA SATELITARNE

NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA – przygotowane z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu interdyscyplinarne wykłady popularno-naukowe

*Program jest aktualizowany i modyfikowany na bieżąco, w zależności od napływających zgłoszeń