Eksperci zapraszają na Kongres

Program ramowy*


*Program jest aktualizowany i modyfikowany na bieżąco, w zależności od napływających zgłoszeń

Ze względu na charakter transmisji na żywo, otwarcie Kongresu przedłużyło się, więc zaszła potrzeba zmian w programie:

  • Kanał 1: wykłady ekspertów z godziny 11:30 zostały przesunięte na godzinę 17:50
  • Kanał 2, 3, 4, 5 i 6: wszystkie materiały zostaną wyemitowane o ok. 20 minut później.

Dzień 1: 25 października 2021Kanał 1: https://youtu.be/nPRKaAky1g0

9:00 – 10:00 Wykłady ekspertów
10:00 – 11:30 Otwarcie Kongresu
11:30 – 12:30 Wykłady ekspertów
12:30 – 13:15 Debata plenarna: Sztuczna inteligencja w obecnej praktyce klinicznej
13:15 – 13:30 Wykłady ekspertów
13:30 – 14:30 Debata plenarna: „Zdrowie publiczne”
14:30 – 14:45 Wykłady ekspertów
14:45 – 16:15 Debata plenarna: Działania samorządu na rzecz powszechnej profilaktyki zdrowia
16:15 – 16:30 Wykłady ekspertów
16:30 – 17:50 Debata plenarna rektorów uczelni medycznych: Współczesna edukacja na kierunkach medycznychKanał 2: https://youtu.be/9g5TgOpCWbw

9:00 – 10:00 Wykłady ekspertów
10:00 – 11:30 Otwarcie Kongresu
11:30 – 12:35 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych
12:35 – 13:25 Panel ekspertów
13:25 – 14:35 Panel ekspertów: Współpraca z farmaceutą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii
14:35 – 16:15 Panel ekspertów: Innowacje medyczne i problemy w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 z punktu widzenia specjalistów: wyzwania-możliwości-perspektywy
16:15 – 17:45 Panel ekspertów: Kardiologia w dobie pandemii COVID-19Kanał 3: https://youtu.be/w9cfEHRRBSM

9:00 – 10:00 Wykłady ekspertów
10:00 – 11:30 Otwarcie Kongresu
11:30 – 12:35 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: Wyzwania w zdrowiu publicznym w latach 2020-2021 z perspektywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
12:35 – 13:35 Panel ekspertów: Onkologia i hematologia dziecięca
13:35 – 14:35 Panel ekspertów: Neuroobrazowanie w badaniach naukowych z udziałem grup klinicznych
14:35 – 15:15 Panel ekspertów: Telemedycyna – świetne projekty – a jakie efekty?
15:15 – 16:35 Panel dyskusyjny: Telemedycyna – świetne projekty – a jakie efekty?
16:35 – 17:40 Panel ekspertów: Wyzwania dla zdrowia publicznego w czasie pandemii COVID-19Kanał 4: https://youtu.be/-5yHqmMTrvU

9:00 – 10:00 Wykłady ekspertów
10:00 – 11:30 Otwarcie Kongresu
11:30 – 12:00 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: 70-lecie Instytutu Matki i Dziecka
12:00 – 12:35 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: Model funkcjonowania opieki zdrowotnej na szczeblu lokalnym, Ochrona zdrowia w Małopolsce – wyzwania i rozwiązania zastosowane przez wojewódzkie władze samorządowe
12:35 – 13:25 Panel dyskusyjny: Psychiatria dziecięca – stare i nowe problemy
13:25 – 14:40 Panel dyskusyjny: Szkolenie specjalizacyjne w położnictwie i ginekologii
14:40 – 16:05 Panel ekspertów: Obecne wyzwania w neurologii i neurochirurgii
16:05 – 16:40 Panel ekspertów: Bezkontaktowy monitor oddechowo-krążeniowy
16:40 – 17:40 Panel ekspertów: Sytuacja osób z genetycznymi schorzeniami wzroku – wyzwania dla systemu ochrony zdrowia i polityki społecznejKanał 5: https://youtu.be/rqXSJ-7F2eE

9:00 – 10:00 Wykłady ekspertów
10:00 – 11:30 Otwarcie Kongresu
11:30 – 12:35 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
12:35 – 13:35 Panel dyskusyjny: Opieka koordynowana jako ważny element budowy systemu ochrony zdrowia opartego na wartości dla pacjenta
13:35 – 15:45 Panel ekspertów: Naturalne metody wspierania odporności organizmu poprzez żywność i żywienie
15:45 – 16:45 Panel dyskusyjny: Rola pracodawców, mediów i Kościoła w promocji zdrowia Polaków
16:45 – 17:45 Panel ekspertów: Znaczenie szybkiej diagnostyki w uzyskaniu sukcesu terapeutycznego w neurologii dziecięcejKanał 6: https://youtu.be/jbPgFv54TL0

9:00 – 10:00 Wykłady ekspertów
0:00 – 11:30 Otwarcie Kongresu
11:30 – 12:35 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: Program profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia
12:35 – 13:35 Panel ekspertów: Zdrowie w stylu życia. Wnioski z badań socjologicznych
13:35 – 14:40 Panel ekspertów: Praca zdalna – ergonomia i zdrowie
14:40 – 15:55 Panel ekspertów: Neonatologia – nowe możliwości i wyzwania
15:55 – 17:35 Panel ekspertów: Dług zdrowotny – perspektywa pandemii


Program szczegółowy znajduje się pod linkiem: https://kongres-zdrowiepolakow.pl/25-pazdziernika-program-szczegolowy/

Dzień 2 : 26 października 2021Kanał 1: https://youtu.be/DmP5rjN1w10

8:00 – 9:00 Wykłady ekspertów
9:00 – 10:00 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: Spojrzenie lokalne na bezpieczeństwo zdrowia publicznego w czasach pandemii COVID-19
10:00 – 11:00 Debata plenarna ministrów zdrowia: Nadzór epidemiologiczny w polskiej ochronie zdrowia w okresie ostatnich 30 lat
11:00 – 11:15 Wykłady ekspertów
11:15 – 12:15 Debata plenarna rektorów uczelni niemedycznych: Globalne zagrożenie w ocenie ekspertów środowiska uniwersyteckiego
12:15– 12:30 Wykłady ekspertów
12:30 – 13:50 Debata plenarna dyrektorów instytutów medycznych: Rola instytutów medycznych we współczesnej ochronie zdrowia
12:30 – 13:50 Wykłady ekspertów
14:05 – 15:35 Debata plenarna: Zdrowie Polaków – rola mediów
15:35-16:45 Panel dyskusyjny: Edukacja w czasie pandemii – zdrowotne aspekty kształcenia na odległośćKanał 2: https://youtu.be/-teefx0w_yo

8:00 – 9:00 Wykłady ekspertów
9:00 – 10:00 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
10:00 – 11:15 Panel ekspertów: Choroby mózgu – priorytet współczesnej medycyny
11:15 – 12:15 Panel ekspertów: Współczesne możliwości diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu, głosu i równowagi
12:15 – 13:15 Panel ekspertów: Telemedycyna w kardiologii dziecięcej
13:15– 13:45 Panel dyskusyjny: Telemedycyna w kardiologii dziecięcej
13:45 – 14:55 Panel dyskusyjny: Wdrożenie leczenia nieubezpieczonych osadzonych chorych na HCV
14:55 – 15:50 Panel ekspertów: Dorosły z wadą wrodzoną serca ¬– zagubiony w systemie opieki zdrowotnej
15:50 – 16:50 Panel ekspertów: COVID-19, nowotwory, otyłość – pandemie współczesnego świata z perspektywy chirurgiiKanał 3: https://youtu.be/-jzF1ViaM_k

8:00 – 9:00 Wykłady ekspertów
9:00 – 10:25 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: Kształcenie kadr medycznych w województwie pomorskim
10:25 – 11:20 Panel ekspertów: Zdrowotne i ogólnospołeczne znaczenie aktywności fizycznej – potęga profilaktyki
11:20 – 12:20 Panel dyskusyjny: Zwierzęta w badaniach medycznych i doskonaleniu biegłości zabiegowej
12:20 – 13:20 Panel dyskusyjny: COVID-19, ale co dalej?
13:20– 14:20 Panel ekspertów: Wybrane projekty naukowe realizowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
14:20 – 15:20 Panel ekspertów: Syndemia: problemy w diagnostyce i leczeniu chorób innych niż COVID-19
15:20 – 16:25 Panel dyskusyjny: W jaki sposób powinny być realizowane duże inwestycje zdrowotne?Kanał 4: https://youtu.be/Hg0oHGGelDw

8:00 – 9:00 Wykłady ekspertów
9:00 – 9:55 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: Opieka farmaceutyczna jako integralny element procesu terapeutycznego. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
9:55 – 11:05 Panel dyskusyjny: Jak naprawić adherence w procesie leczniczym po erze teleporady?
11:05 – 12:15 Panel ekspertów: Strategie pomocowe dla osób z niepełnosprawnością słuchową w okresie pandemii COVID-19
12:15 – 13:05 Panel ekspertów: Zapotrzebowanie na usługi medyczne i niemedyczne w Polsce – rola nowoczesnej medycyny
13:05 – 14:05 Panel ekspertów: Aplikacja wyników badań socjologicznych w rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych Polaków
14:05 – 15:10 Panel dyskusyjny: Interdyscyplinarnie o sytuacji osób interpłciowych i transpłciowych w Polsce
15:10 – 16:10 Panel dyskusyjny: Innowacje w medycynie z Godłem „Teraz Polska”
16:10 – 17:15 Panel dyskusyjny: Rola pacjenta w badaniu klinicznymKanał 5: https://youtu.be/c5qI_GcOQ0g

8:00 – 9:00 Wykłady ekspertów
9:00 – 9:35 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: Lubuski Kongres Kobiet „Życie po życiu”, czyli czego nauczyła nas pandemia
9:35 – 11:00 Panel ekspertów: Zagrożenia zdrowotne związane z nowymi i starymi patogenami
11:00 – 12:15 Panel ekspertów: Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego w dobie pandemii zakażeń koronawirusem
12:15 – 13:20 Panel dyskusyjny: Profilaktyka chorób przyzębia w kontekście zachowania zdrowia ogólnego
13:20 – 14:25 Panel ekspertów: Stan po COVID- 19 – stan po burzy
14:25 – 15:30 Panel ekspertów: Pandemia COVID-19 a zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka
15:30 – 16:30 Panel ekspertów: Inżynieria w walce z zagrożeniem SARS-CoV-2
16:30 – 17:00 Panel ekspertów: Aktualne wyzwania zdrowotne w psychiatriiKanał 6: https://youtu.be/jOraMT7P3DQ

8:00 – 8:45 Wykłady ekspertów
8:45 – 10:20 Sympozja satelitarne uczelni medycznych, instytutów medycznych, jednostek samorządowych i innych: Zdrowie Polaków w aspekcie kształcenia przyszłych lekarzy, pielęgniarek i położnych
10:20 – 11:20 Panel ekspertów: Przeszczepianie narządów w Polsce sukcesy i wyzwania
11:20 – 12:20 Wykłady ekspertów
12:20 – 13:20 Panel ekspertów: Kompleksowa rehabilitacja osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2
13:20 – 14:25 Panel ekspertów:Opieka farmaceutyczna i co dalej…
14:25 – 15:25 Panel ekspertów: Praktyczne wykorzystanie telemedycyny w Polsce XXI w.
15:25 – 16:25 Panel ekspertów: Komitet Nauk Klinicznych PAN


Program szczegółowy znajduje się pod linkiem: https://kongres-zdrowiepolakow.pl/26-pazdziernika-program-szczegolowy/

Program szczegółowy do pobrania