Eksperci zapraszają na Kongres

W pandemii trzeba szczególnie dbać o zdrowie

Jak zmniejszyć dług zdrowotny wynikający z Covld-19? Jak nowocześnie leczyć inne choroby? Jak zachęcać społeczeństwo  do zdrowego trybu życia? Odpowiedzi na to i inne pytania będą szukali uczestnicy trzeciego Kongresu „Zdrowie Poloków”.

Czy wydając na zdrowie coraz więcej z własnych kieszeni, będziemy zdrowi czy tylko chwilowo uspokojeni? Czy solidarność międzypokoleniowa, środowiskowa, a nawet rodzinna to już tylko hasła bez pokrycia? – takie pytania za­dał ekspertom prof. Henryk Skarżyński przygotowując trzecią edycję Kongresu „Zdrowie Polaków’, który od·będzie się 25-26 października w Warszawie.

Po raz trzeci o zdrowiu Polaków

W dniach 25 i 26 października odbędzie się 3. Kongres „Zdrowie Polaków”. Motto tegorocznej edycji brzmi: „Zdrowie Polaków – zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość”.

Kongres jest wspólną inicjatywą Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządu Zmysłów oraz licznych uniwersyteckich zespołów, ekspertów nauki i medycyny. Jest to wydarzenie organizowane ponad wszelkimi uwarunkowaniami politycznymi z udziałem przedstawicieli Sejmu RP i Senatu RP, wielu instytucji centralnych i regionalnych, przedstawicieli świata kultury, sportu i gospodarki.

3. Kongres „Zdrowia Polaków” – zaproszenie

W dniach 25-26 października odbędzie się trzecia edycja Kongresu „Zdrowie Polaków”. Wydarzenie ma charakter stacjonarny (w Warszawie), ale będzie też zapewniona transmisja online.

Podczas spotkania odbędzie się kilka debat, m.in. parlamentarna, rektorów uczelni medycznych, ministrów zdrowia, dyrektorów instytutów medycznych. Ponadto w programie znalazły się wykłady i panele dyskusyjne ekspertów, wystąpienia konsultantów krajowych i sympozja satelitarne.

Organizatorem spotkania jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przy współudziale Instytutu Narządów Zmysłów oraz Fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”.

Przewodniczącym rady programowej kongresu został prof. Henryk Skarżyński. Patronat honorowy nad imprezą objął m.in. Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki. „Gazeta Lekarska” jest patronem medialnym kongresu.

Nie tylko COVID-19 – PULS, grudzień 2020

O zdrowiu, naszym najcenniejszym kapitale, profilaktyce, leczeniu i kondycji systemu ochrony zdrowia rozmawiali uczestnicy Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020. Odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli i wykładów ekspertów.

Zaproszeni goście dzielili się wiedzą z różnych dziedzin medycyny, przekazywali rady, jak dbać o zdrowie. Edukacja zdrowotna należała do wiodących zagadnień, gdyż od stosunku jednostki do wła­snego zdrowia, dbałości o nie w dużej mierze zależy kon­dycja całego społeczeństwa. Nie sposób było uniknąć tematów związanych z walką z SARS/-CoV-2 i konse­kwencjami pandemii.

– Znajdujemy się, szczególnie cała północna półkula, w krytycznym momencie – stwierdziła dr Paloma Cuchi, przedstawicielka WHO w Polsce. – Czeka nas kilka bar­dzo ciężkich miesięcy, zwłaszcza że wiele krajów zanoto­wało niebezpieczny wzrost zachorowań, prowadzący do przeciążenia szpitali i oddziałów intensywnej terapii.

Dr Cuchi zaapelowała do państw walczących z pande­mią o pilne działania dla ograniczenia rozprzestrzenia­nia się wirusa. Podkreśliła, że należy otwarcie i zro­zumiale informować opinię publiczną o sytuacji epidemicznej w kraju i obowiązujących zaleceniach oraz wypracować zasady kontaktowania się z osobami zakażonymi w celu przekazywania im konkretnych instrukcji postępowania.(…)

Zdrowie Polaków w cieniu pandemii COVID-19 – PULSMEDYCYNY.PL, 25.11.2020

Drugi Kongres „Zdrowie Polaków 2020” odbył się 26-27 października, w środku pandemii, która na trwałe odmieni globalny system ochrony zdrowia, gospodarkę i szeroko pojętą sferę publiczną.

“Kongres nie zastąpi wprawdzie decyzji podejmowanych przez decydentów i urzędników na różnych szczeblach, ale mimo to jest potrzebny: nadal chorujemy I potrzebujemy wiedzy o tym, jak się diagnozować i leczyć” – powiedział prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, jednej z instytucji odpowiadających za organizację i merytoryczny nadzór nad kongresem “Zdrowie Polaków 2020”.

„Czy to dobry czas na organizację Kongresu „Zdrowie Polaków”? (…) Kongres nie zastąpi wprawdzie decyzji podejmowanych przez decydentów i urzędników na różnych szczeblach, ale mimo to jest potrzebny: nadal chorujemy i potrzebujemy wiedzy o tym, jak się diagnozować i leczyć. To szczególnie istotne także dlatego, że dziś, w warunkach pandemii, powszechny dostęp do placówek ochrony zdrowia jest ograniczony” — powiedział podczas inauguracji kongresu prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, jednej z instytucji odpowiadających za organizację i merytoryczny nadzór nad wydarzeniem. (…)