Prof. Henryk Skarżyński

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, V-ce Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, V-ce Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Od 1996 r. dyrektor resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Od 1994 r. Specjalista Krajowy, a następnie Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, od 2011 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), do pnia mózgu (1998), ucha środkowego (2003). Wraz z doc. M. Góralówną, jako pierwsi w Polsce, rozpoczęli badania przesiewowe pod katem wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków i niemowląt (1993). W latach 1995-98 kierował pierwszym programem w tym zakresie zleconym przez Ministra Zdrowia. Następnie wraz z zespołem IFPS realizował badania przesiewowe u dzieci starszych – w Polsce (od 1999) i na 4 kontynentach (od 2012). W 1996 r. zapoczątkował pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty i zachowania resztek słuchowych, a w 2002 zoperował pierwszego w świecie pacjenta dorosłego z częściową głuchotą. W 2004 r. zoperował pierwsze w świecie dziecko z tym schorzeniem. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę chirurgiczną, została wdrożona w kilkudziesięciu światowych ośrodkach. Osiągnięcie to zostało uznane, jako jedno z 34 największych polskich osiągnięć w nauce w ostatnich 100 latach (Science in Poland in 34 Snapshots – wyd. Polish National Agency for Academic Exchange 2019). W latach 2003-2020 wprowadził do praktyki klinicznej – w Polsce lub na świecie – praktycznie wszystkie generacje różnych implantów słuchowych. Ponadto wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center” (1993), resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu (1996), Światowego Centrum Słuchu (w 2003 – I część, w 2012 – II część). Dzięki prawie 3 dekadom Jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci a polscy pacjenci mają dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. Od ponad 20 lat wykonuje najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch – łącznie ponad 210 tys. Autor i współautor 3946 publikacji i 3557 doniesień naukowych na zagranicznych i krajowych konferencjach, kongresach, sympozjach. Prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy. Przeprowadził pokazowe operacje dla ponad 4500 tysiąca profesorów, ordynatorów i innych specjalistów podczas specjalnych międzynarodowych warsztatów otochirurgicznych Window Approach Workshop (57 edycji). Pokazowe operacje przeprowadzał w kilkunastu krajach w Azji, Ameryce Pd i Europie. Łącznie wykonał ich ponad 1200. Jest Profesorem Honorowym Uniwersytetu w Provo, USA (1998), doctorem honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011), Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2014). Profesorem Nadzwyczajnym State Medical and Pharmaceutical University Nicolae Testemitanu w Mołdawii, Honorowym Profesorem Narodowego Centrum Matki i Dziecka w Biszkeku w Kirgistanie. Członek 22 najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN (2007-2020), a obecnie V-ce Przewodniczący tego Komitetu PAN, honorowy członek Polskiego, Słowackiego i Naddunajskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, pierwszy w historii pochodzący z Polski członek największego (istniejącego od 1868 r.) amerykańskiego towarzystwa otologów American Otological Society oraz neurootologów – American Neurotology Society, członek m.in. Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS), POLITZER, ISA, IAO, EAONO i EFAS. Laureat nagród państwowych – Prezydenta RP, Premiera RP, Ministrów Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Zagranicznych, Gospodarki, Edukacji, Rozwoju Regionalnego oraz nagród środowiska medycznego i wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii (dwukrotnie), Prezydentów Gruzji i Ukrainy. Honorowy Obywatel Warszawy. W 25-tą rocznicę uzyskania przez Polskę wolności wygrał plebiscyt powszechny na „Człowieka Wolności” w kategorii „nauka”. W roku 2018 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz przez Prezesa Rady Ministrów medalem i dyplomem „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. W roku 2019 został nagrodzony Godłem Promocyjnym Orła Białego. Wszczepienie implantów leczących głuchotę przez prof. Skarżyńskiego zostało także uznane w plebiscycie „Nauka to wolność”, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkodnictwa Wyższego za najważniejsze naukowe wydarzenie ostatnich 25 lat. Prof. Skarżyński jest odznaczony również przez środowisko kościelne: nadanym przez Papieża Franciszka Medalem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice, Medalem Prymasowskim przyznanym przez JE Ks. Abp Wojciecha Polaka Prymasa Polski oraz Medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznanym przez JE Kardynała Kazimierza Nycza. Przez Międzynarodową Kapitułę nagrodzony Orderem Uśmiechu i Medalem ECCE HOMO. Od 2001 r. prof. H. Skarżyński nieprzerwanie znajduje się wśród 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i służbie zdrowia w rankingu czasopisma „Puls Medycyny”: w pierwszej dziesiątce znalazł się 11 razy, na pierwszym miejscu – dwa razy, na drugim – cztery razy. Ponadto prof. Skarżyński otrzymał od środowiska technicznego tytuł Złotego i Honorowego Inżyniera. W śród około 150 nagród przyznanych przez różne środowiska są: Buława Biznesu przyznana przez Polsko- Ukraińską Izbę Gospodarczą, Specjalna Perła Honorowa przyznana przez redakcję Polish Marketu, tytuł „Wybitnego Polaka” przyznany przez Kapitułę Konkursu „Teraz Polska”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Senatu RP, Medal im. prof. Jana Nielubowicza Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, tytuł „Benevolenti” za wspieranie inicjatyw pro społecznych Fundacji Pro Seniore, Medal im. Tytusa Chałubińskiego, Odznaka „Bene Meritus, „LAUDABILIS” – odznaczenia przyznane przez Okręgową Radę Lekarską i tytuł „Godny zaufania” za szczególne zasługi na rzecz Samorządu Lekarskiego, Medal Gloria Medicinae nadany za wybitne zasługi dla medycyny przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, statuetka Telewizyjnej Akademii Wiktorów w kategorii Osobowość Nauki i Kultury, Honorowy Oskar Polskiego Biznesu – 20-lecia, główna nagroda na „21st Century Achievement Award Winners” w kategorii opieki zdrowotnej za System Zdalnego Fittingu i Telerehabilitacji” w Waszyngtonie, nagroda Specjalna oraz Medal im. Prof. Zbigniewa Religi przyznany przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Za zasługi i współpracę odznaczony medalami przez Uniwersytet Warszawski, SGGW, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Warszawską, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczególnym wyróżnieniem dla prof. Henryka Skarżyńskiego było przyznanie przez społeczność świata naukowego w 2016 r. na światowej Konferencji specjalnego dyplomu za przywództwo i inspirowanie społeczności międzynarodowej poprzez stworzenie cieszącego się światową renomą ośrodka medycznego poświęconego chirurgicznemu leczeniu zaburzeń słuchu oraz za niestrudzone orędownictwo na rzecz osób z zaburzeniami słuchu na całym świecie przyznane podczas 14th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Technologies – CI2016 w Toronto. W imieniu polskiej nauki i medycyny podjął się z zespołem organizacji badań przesiewowych w ponad 20 krajach Azji, Europy, Afryki i Ameryki Pd. Zainicjował i koordynował program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w UE. Był głównym inicjatorem podpisania dwóch naukowych konsensusów europejskich nt. badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pod nazwą European Consensus Statement on Hearing, Vision and Speech Screening in Pre-School and School-Age Children. W następstwie tych działań realizowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przyjęta została przez Parlament UE dnia 2 grudnia 2011 roku Council Conclusions on Early Detection and Treatment of Communication Disorders in Children, Including the use of E-Health Tools and Innovative Solutions („Konkluzja Rady UE nt. wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”). Prof. Henryk Skrzyński jest inicjatorem i pomysłodawcą największego projektu profilaktycznego – Wielospecjalistycznego Programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”, który realizuje od 2016 r. Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, programu, wybudowanie, uruchomienie Światowego Centrum Słuchu – największego w świecie ośrodka naukowego i klinicznego, w którym od 17 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch oraz uruchomienie wielu innowacyjnych programów w skali międzynarodowej – m.in. pierwszej w świecie Krajowej i Międzynarodowej Sieci Teleaudiologii.