Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Tomasz Trojanowski

Honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent czynny PAU, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ordynator Oddziału, profesor Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie.

W latach 1995 - 2019 Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członek kilku akademii neurochirurgicznych, w tym Światowej Akademii Neurochirurgicznej. Honorowy członek kilku towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. W latach1993-96 prorektor d/s Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego AM, od 1993 członek Senatu AM a następnie UM w Lublinie. Od 1998 Krajowy Specjalista d/s Neurochirurgii. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Zespołu Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru, Krajowego Zespołu ds. Ratownictwa Medycznego, Krajowego zespołu ds. Standardów w Medycynie, Rady Rozwoju Regionu Urzędu Marszałka Województwa Lubelskiego. W latach 1995-1999 vice-prezydent Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), 2001 - 2005 vice-prezydent Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (WFNS). Wieloletni Przewodniczący Komitetu Etyczno-Prawnego Europejskiego Zrzeszanie Towarzystw Neurochirurgicznych i wykładowca Europejskiej Szkoły Neurochirurgii. W Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS) przewodniczył Sekcji Neurochirurgii, a także Grupy Specjalności Chirurgicznych UEMS. Profesor wizytujący Rush University w Chicago. Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Drugi w historii Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. Ekspert projektu Forsight w polu badawczym Zdrowie i Życie. Członek Rad Naukowych CMDiK PAN, Instytutu Medycyny Wsi, Centrum Onkologii Instytutu M.C. Skłodowskiej. Laureat wielu nagród naukowych i dydaktycznych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2001 wyróżniony Honorowym tytułem Ambasador Lubelszczyzny za działalność w obszarze lecznictwa na Lubelszczyźnie. Laureat Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej, Nagrody Angelus w kategorii człowiek służby publicznej (2010), Komandorii Orderu Św. Sylwestra (Watykan), Orderu Gloria Medicinae. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Edukacji Narodowej. Kierowana przez profesora Trojanowskiego klinika w trzech kolejnych rankingach Newsweek była uznana za najlepszą Klinikę Neurochirurgii w Polsce. Jest promotorem 17 doktoratów, autorem ponad 200 publikacji i 250 wystąpień zjazdowych.