Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Tomasz Trojanowski

Honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ordynator Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie,

W latach 1995 - 2019 Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członek kilku akademii neurochirurgicznych, w tym Światowej Akademii Neurochirurgicznej. Honorowy członek kilku towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. W latach1993-96 prorektor d/s Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego AM, od 1993 członek Senatu AM a następnie UM w Lublinie. Od 1998 Krajowy Specjalista d/s Neurochirurgii. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Zespołu Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru, Krajowego Zespołu ds. Ratownictwa Medycznego, Krajowego zespołu ds. Standardów w Medycynie, Rady Rozwoju Regionu Urzędu Marszałka Województwa Lubelskiego. W latach 1995-1999 vice-prezydent Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), 2001 - 2005 vice-prezydent Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (WFNS). Wieloletni Przewodniczący Komitetu Etyczno-Prawnego Europejskiego Zrzeszanie Towarzystw Neurochirurgicznych i wykładowca Europejskiej Szkoły Neurochirurgii. W Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS) przewodniczył Sekcji Neurochirurgii, a także Grupy Specjalności Chirurgicznych UEMS. Profesor wizytujący Rush University w Chicago. Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Drugi w historii Honorowy Przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN. Ekspert projektu Forsight w polu badawczym Zdrowie i Życie. Członek Rad Naukowych CMDiK PAN, Instytutu Medycyny Wsi, Centrum Onkologii Instytutu M.C. Skłodowskiej. Laureat wielu nagród naukowych i dydaktycznych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2001 wyróżniony Honorowym tytułem Ambasador Lubelszczyzny za działalność w obszarze lecznictwa na Lubelszczyźnie. Laureat Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej, Nagrody Angelus w kategorii człowiek służby publicznej (2010), Komandorii Orderu Św. Sylwestra (Watykan), Orderu Gloria Medicinae. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Edukacji Narodowej. Kierowana przez profesora Trojanowskiego klinika w trzech kolejnych rankingach Newsweek była uznana za najlepszą Klinikę Neurochirurgii w Polsce. Jest promotorem 17 doktoratów, autorem ponad 200 publikacji i 250 wystąpień zjazdowych.