Trwa 2. edycja konkursu „Perspektywy Medycyny”, którego celem jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej, oraz popularyzację postaw prozdrowotnych.

Wyróżnienia są przyznawane w następujących kategoriach:

  • profilaktyka zdrowotna
  • organizacja – ochrona zdrowia
  • nowoczesna edukacja medyczna
  • promocja zdrowia w mediach
  • innowacje i wdrożenia
  • telemedycyna, usługi e-zdrowia

Ocenie poddawane będą osiągnięcia na polu wprowadzania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu ochrony zdrowia. Oceniane będą także sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, opracowane nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, unowocześnianie polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów. Popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Wyboru dokonuje Jury Konkursu, które składa się z Członków Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” oraz laureatów poprzedniej edycji.