Eksperci zapraszają na Kongres

Konkurs „Perspektywy Medycyny”

Celem konkursu Perspektywy Medycyny jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej, oraz popularyzacji postaw prozdrowotnych.

Do konkursu można zgłosić kandydatury, projekty i programy. Kapituła konkursu ocenia osiągnięcia kandydatów w zakresie wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia. Brane są także pod uwagę sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz działania na rzecz unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Istotna przy ocenie jest popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w sześciu kategoriach:
● profilaktyka zdrowotna,
● nowoczesna edukacja medyczna,
● innowacje i wdrożenia,
● telemedycyna i usługi e-zdrowia,
● organizacja – ochrona zdrowia,
● promocja zdrowia w mediach.