Konferencja ONE HEALTH – JEDNO ZDROWIE w Senacie RP:
poznaliśmy laureatów konkursu „Perspektywy Medycyny” i rekomendacje opracowane przez uczestników 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023

25 marca 2024 r. w Senacie RP w Warszawie odbyła się konferencja ONE HEALTH – JEDNO ZDROWIE organizowana przez Komisję Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Radę Programową Kongresu „Zdrowie Polaków”, podczas której wyłonieni zostali laureaci 3. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2023. W tym dniu zaprezentowany został także raport z 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023. Wdrożenie zasad One Health w Polsce, nowe podejście do tematu zdrowia publicznego czy powołanie w systemie ochrony zdrowia zawodu farmaceuty klinicznego – to tylko niektóre z rekomendacji zawartych w podsumowaniu ubiegłorocznej edycji jednego z kluczowych wydarzeń w środowisku medycznym, organizowanym przy współpracy Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz Fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”.

Historia kongresów „Zdrowie Polaków” pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy sięga 2019 roku, a każda jej edycja porusza kwestie najważniejszych, z punktu widzenia branży medycznej, problemów, jak i osiągnięć w obszarze ochrony zdrowia. Kongres jest wspólną inicjatywą Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, zespołów uniwersyteckich, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz licznych ekspertów nauki i medycyny, zarządzania, ekonomii i gospodarki. Na czele Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” stoi prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy specjalista otochirurgii, otolaryngologii dzieci i dorosłych, audiologii oraz foniatrii.

Raport i rekomendacje pokongresowe to bardzo ważne podsumowanie. Cieszę się, że podczas ubiegłorocznej odsłony tego kluczowego dla świata polskiej medycyny wydarzenia poruszaliśmy tematy, które nie tylko są aktualne, ale dotyczą całych grup, populacji, a nawet całej planety. Ochrona zdrowia nie może opierać się na strategiach i sposobie myślenia z przeszłości. Należy przyjąć zintegrowane, holistyczne podejście, z uwzględnieniem faktu, że populacja ludzka jest tylko częścią większego systemu. Kongres nie zastąpi dialogu społecznego na każdym szczeblu – centralnym, regionalnym, w szpitalu lub rodzinie, ale jeśli nie uświadomimy sobie już dzisiaj, że idea One Health to nie tylko to, co jemy, pijemy, jak się uczymy, pracujemy i odpoczywamy, ale również to, co nas otacza – świat roślinny i zwierzęcy – nie możemy mówić o dobrostanie na naszej planecie. Właśnie dlatego potrzeba popularyzacji koncepcji jednego zdrowia znalazła się na pierwszym miejscu wśród piętnastu najnowszych rekomendacji – mówi prof. Henryk Skarżyński.

Wdrożenie zasad One Health w Polsce to tylko jedna z rekomendacji, które znalazły się w raporcie z 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023. Obok zintegrowanego podejścia do ochrony zdrowia, eksperci uwzględnili także postulat o przyjęciu aksjomatu podkreślającego zależność zdrowia publicznego od zdrowia psychicznego, a także pochylili się nad problemem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, proponując szereg działań, w tym prowadzenia populacyjnego monitoringu częstości występowania tego zjawiska wśród najmłodszych oraz programy edukacyjne skierowane do całych rodzin.

Najnowsze rekomendacje uwzględnione w raporcie z 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023 wygłosili m.in.: prof. Romuald Zabielski, członek korespondent PAN, Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie; prof. Janusz Heitzman, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej; prof. Katarzyna Neubauer, kierownik Zakładu Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu; prof. Anna Wiela-Hojeńska, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena B. Skarżyńska, Katedra i Zakład Opieki Farmaceutycznej i Farmakoterapii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Narządów Zmysłów.

Pełna lista rekomendacji:

 • Wdrożenie zasad One Health w Polsce,
 • Przyjęcie aksjomatu podkreślającego zależność zdrowia publicznego od zdrowia psychicznego,
 • Przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • Podjęcie przez władze centralne inicjatywy opracowania i wdrożenia narodowej kompleksowej, wielosektorowej strategii ochrony zdrowia komunikacyjnego,
 • Zahamowanie narastającej oporności drobnoustrojów, w tym wdrożenie i bezwzględne przestrzeganie procedur kontroli zakażeń szpitalnych,
 • Wdrożenie w systemie ochrony zdrowia zawodu farmaceuty klinicznego,
 • Stworzenie sprawnego systemu opieki nad osobami starszymi i seniorami wymagającymi opieki długoterminowej,
 • Bliższa współpraca pomiędzy lekarzami medycyny, stomatologii i lekarzami weterynarii w myśl koncepcji Jednego Zdrowia,
 • Opracowanie awaryjnych rozwiązań organizacyjnych w ratownictwie medycznym możliwych do zastosowania w sytuacjach ekstremalnych,
 • Podjęcie działań będących odpowiedzią na występujące i przewidywane w przyszłości skutki zmian klimatycznych oraz mające na celu zbudowanie zrównoważonego systemu żywnościowego,
 • Wprowadzenie planów aktywności profilaktycznych uwzględniających kontakt z naturą jako czynnik wspierający kondycję fizyczną, jak i psychiczną,
 • Współdziałanie jednostek medycyny pracy z pracodawcami,
 • Podjęcie działań mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia przyszłych lekarzy.

Podczas konferencji ONE HEALTH – JEDNO ZDROWIE odbyła się również uroczysta gala i wręczenie nagród oraz wyróżnień w konkursie „Perspektywy Medycyny” 2023. Inicjatywa ma na celu promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej oraz popularyzacji postaw prozdrowotnych. Laureaci odebrali statuetki i gratulacje z rąk prof. Henryka Skarżyńskiego.

– Jestem dumny, że kolejny rok z rzędy możemy nagrodzić osoby, które w swojej codziennej pracy przyczyniają się do wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia podnoszących poziom ochrony zdrowia w Polsce. Doceniamy nie tylko ludzi, ale także sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów czy innowacyjne strategie organizacji oraz metody terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim tegorocznym laureatom – podsumował prof. Henryk Skarżyński.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały w sześciu kategoriach: profilaktyka zdrowotna; nowoczesna edukacja medyczna; innowacje i wdrożenia; telemedycyna i usługi e-zdrowia; organizacja – ochrona zdrowia; promocja zdrowia w mediach. W tym roku kapituła przyznała także trzy nagrody specjalne będące wyrazem szczególnego uznania środowiska naukowego i pacjentów.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

NAGRODY

Prof. Marcin Czech, kierownik Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Instytut Matki i Dziecka
ZA: wyjątkowe zaangażowanie w edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia, jak również edukację z zakresu szczepień ochronnych.

Dr n. med. Maciej Postolski, specjalista z zakresu radiologii i medycyny nuklearnej, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Centrum Medyczne Miła
ZA: szczególne osiągnięcia w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz diagnostyki z zastosowaniem metod obrazowania takich jak mammografia, USG, rezonans magnetyczny oraz technik weryfikacji mikroskopowej: biopsje cienko- i gruboigłowe; za wieloletnie prowadzenie wykładów akademickich, a także prowadzenie kursów specjalizacyjnych dla lekarzy, kursów ultrasonograficznych oraz sympozjów naukowych.

WYRÓŻNIENIA

Dr hab. Beata Dobrowolska, prof. UML, kierownik Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ZA: koordynację projektu „Protecting You and Others: Community infection prevention behaviour change program” (ProY&O), który ma na celu opracowanie programu edukacyjnego promującego zachowania prozdrowotne zapobiegające rozprzestrzenianiu się infekcji dróg oddechowych, poszerzanie wiedzy na temat zdrowia i e-zdrowia oraz szkolenie w zakresie długoterminowej realizacji programu jako europejskiej strategii promocji zdrowia opartej na dowodach naukowych.

Zespół w składzie:

 • Prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. Krzysztof Dyrbuś, dr n. med. Beata Chodór, dr n. o zdr. Krystyna Czapla, mgr Marzena Reguła, mgr Anna Gibas, mgr Alicja Chachaj

ZA: akcję profilaktyczną „Lipidogram dla pierwszaka”, której celem jest zidentyfikowanie uczniów z zaburzeniami lipidowymi, w tym z hipercholesterolemią rodzinną, czyli wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie chorobą prowadzącą do przedwczesnej miażdżycy.

Prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego
ZA: stworzenie i kierowanie jedyną w Polsce Kliniką Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, która holistycznie zajmuje się m.in. osobami w podeszłym wieku z chorobami układu krążenia oraz ich starzejącymi się sercami.

Dr n. o zdr. Dorota Kleszczewska, prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka
ZA: organizację pikników Fundacji Instytutu Matki i Dziecka „Odważ się być zdrowym”, których głównym celem jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia jako elementu profilaktyki otyłości, a także aktywizację całych rodzin.

Prof. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ZA: promowanie zdrowia, zwracanie uwagi na problemy i konsekwencje związane z brakiem aktywności Polaków, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży, oraz zachęcanie ich do praktykowania zdrowego stylu życia, a także postaw prozdrowotnych; za twierdzenie, że w edukacji i profilaktyce więcej można zdziałać przez zachętę niż zakazy lub nakazy.

Mgr Marzena Olszewska-Fryc, dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki, Szpital Copernicus sp. z o.o. w Gdańsku
ZA: szczególne zaangażowanie i pracę na rzecz pacjentów, prowadzenie szkoleń i praktyk szpitalnych dla wolontariuszy, akcji charytatywnych, organizację prozdrowotnych festynów rodzinnych.

Prof. Małgorzata Skucha-Nowak, kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii, prodziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
oraz
Mgr Przemysław Jędrusik, kierownik Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ZA: „Wirtualny gabinet stomatologiczny” zaprojektowany i wdrożony w proces dydaktyczny w Śląskim Uniwersytecie Medycznym – jedyne tego typu w Polsce nowoczesne narzędzie edukacyjne.

Mgr Alicja Szewczyk, pielęgniarka koordynująca, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
ZA: zainicjowanie i koordynację programu profilaktyki badań przesiewowych dotyczących ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, który od 25 lat realizowany jest w IPCZD w ramach Światowego Tygodnia Cukrzycy.

Dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ZA: koordynację międzynarodowego projektu „Nowa era ćwiczeń w ciąży i po”, który ma na celu szkolenie instruktorów i trenerów różnych form aktywności fizycznej w zakresie zdalnego prowadzenia ćwiczeń dla kobiet w ciąży i po porodzie.

NOWOCZESNA EDUKACJA MEDYCZNA

20240326_Perspektywy 2023_1838
Nagrodzeni i wyróżnieni w kategorii NOWOCZESNA EDUKACJA MEDYCZNA

NAGRODY

Prof. Magdalena Bujalska-Zadrożny, kierownik Zakładu Farmakodynamiki, kierownik Katedry i Zakładu Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, kierownik studiów podyplomowych „Profesjonalna Opieka Farmaceutyczna”, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ZA: propagowanie i wdrażanie usług opieki farmaceutycznej jako interdyscyplinarnego podejścia do usług medycznych poprzez opracowanie programu edukacyjnego przygotowującego farmaceutów do świadczenia usług w zakresie opieki farmaceutycznej.

Prof. Michał Pirożyński, kierownik Centrum Alergologii, Pneumonologii, Medycyny Ratunkowej – Ośrodka Symulacji CMKP
ZA: standaryzację szkoleń doskonalących lekarzy specjalistów z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w wybranych dziedzinach medycyny.

WYRÓŻNIENIA

Dr n. społ. Antonina Doroszewska, kierownik Studium Komunikacji Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ZA: promowanie nauczania komunikacji w medycynie na uczelniach medycznych, podkreślanie jej wagi i znaczenia dla przyszłej pracy medyków, a także integrowanie środowiska osób zajmujących się komunikacją poprzez organizację ogólnopolskich konferencji i seminariów poświęconych komunikacji.

Dr inż. Mirosława Stelengowska, dyrektor Centrum Technologii Inspirowanych Naturą, Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ZA: „Akademię jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych” – program edukacyjno-szkoleniowy rozwijający kompetencje i przygotowujący firmy do pełnienia roli producenta wyrobów medycznych, dostawcy procesów zleconych przez producentów wyrobów medycznych oraz do roli Osoby Odpowiedzialnej za Zgodność Regulacyjną.

Prof. Anna Torres, kierownik Kliniki Ginekologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ZA: stosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjne podejście do nauczania medycyny podczas realizacji kursów dla studentów opartych o scenariusze symulacyjne przeprowadzane w środowisku wysokiego podobieństwa – wysokiej wierności.

INNOWACJE I WDROŻENIA

NAGRODY

Prof. Zbigniew Brzózka, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Medycznej, Politechnika Warszawska
ZA: opracowanie podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w systemie Lab-on­a-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym.

Konsorcjum w składzie: Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ZA: opracowanie i wdrożenie adaptacyjnego systemu przesiewowo-diagnostycznego Hear Box do samodzielnych badań słuchu w pomieszczeniu o różnej akustyce.

WYRÓŻNIENIA

Prof. Krzysztof Kałwak, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, tzw. Przylądka Nadziei, lider projektu Centrum Innowacyjnych Terapii Komórkowych dla Dzieci
ZA: immunoterapię CAR-T (terapia genowa typu CAR-t cel) w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci – w tym działania w obszarze wdrażania, stosowania i upowszechniania wiedzy na temat tej terapii oraz działania na rzecz doprowadzenia do refundacji ww. terapii u dzieci z oporną i nawrotową białaczką limfoblastyczną.

Dr hab. Łukasz Kołtowski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ZA: wdrożenie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do analizy obrazów tomografii komputerowej, co umożliwia dokładną ocenę blaszki miażdżycowej, dzięki identyfikacji cech wysokiego ryzyka.

Prof. Andrzej Lekston, zastępca kierownika Pracowni Hemodynamiki, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ZA: osobisty udział w tworzeniu i rozwijaniu kardiochirurgii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
ZA: stworzenie Działu ds. Sztucznej Inteligencji i Innowacji Technologii Medycznych w Instytucie Matki i Dziecka oraz zorganizowanie konkursu „Mother and Child Startup Challenge”.

Prof. Sergiusz Nawrocki, kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ZA: koordynowanie powstania Centrum Radiochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i wyposażenie go w – jedyną w Polsce – żyroskopową platformę ZAP-X – nowatorskie urządzenie do radiochirurgii głowy, mózgu i szyi.

Dr Wojciech Nowak, Klinika Neurochirurgii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
ZA: koordynowanie pracy zespołu neurochirurgów, który jako pierwszy w Polsce przeprowadził laserową termoablację głęboko położonego guza mózgu u dziecka.

Dr hab. inż. Sebastian Student, prof. PŚ, dyrektor Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska w Gliwicach
ZA: projekt „Zastosowanie hodowli 3D komórek eukariotycznych w aspektach medycznych”.

TELEMEDYCYNA I USŁUGI E-ZDROWIA

NAGRODY

Prof. Andrzej Czyżewski, Katedra Systemów Multimedialnych, Politechnika Gdańska
oraz
Prof. Krzysztof Narkiewicz, Katedra Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego, Gdański Uniwersytet Medyczny
ZA: projekt „ADMEDVOICE – Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego”.

WYRÓŻNIENIA

Dr n. med. Bartosz Krzowski,  I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ZA: nowatorskie podejście do opieki nad pacjentami po zawale serca z wykorzystaniem mobilnej aplikacji dla pacjentów – afterAMI.

Prof. Jurek Olszewski, kierownik II Katedry, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ZA: neurostymulacje stosowane w terapii szumów usznych z uwzględnieniem alternatywnej metody ich leczenia za pomocą prototypowego urządzenia do elektro- i magnetostymulacji ucha.

Prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ZA: telemedyczną pomoc w diagnostyce oraz operacjach lekarzom okulistom w Ukrainie.

Zespół w składzie:

 • prof. Adam Wichniak kierownik III Kliniki Psychiatrycznej, Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, sekretarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, przewodniczący Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Prof. Dariusz A. Kosior, FACC, FESC, kierownik Katedry Medycyny Sportowej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Gerontokardiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. W. Orłowskiego w Warszawie
 • Dr inż. Nikodem Rybak, Sztuczna Inteligencja na rzecz Zdrowia, Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym (MISHC), Uniwersytet w Queensland, kierownik Działu Badań i Rozwoju Co-Founder Affexy sp. z o.o.
 • Piotr Kawczyński, prezes zarządu Co-Founder Affexy sp. z o.o.

ZA: „InsightWise by Affexy – platformę wspierającą pracę psychologów i psychiatrów poprzez asystę diagnostyczną w POZ”.

ORGANIZACJA – OCHRONA ZDROWIA

NAGRODY

Prof. Janusz Heitzman, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w latach 2016–2020
ZA: wieloletnią walkę o zdrowie pacjentów i poprawę opieki psychiatrycznej w Polsce, która przyczyniła się do wprowadzenia programu „Od zależności ku samodzielności” zapewniającego wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, a także do opracowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030, upowszechniającego m.in. zintegrowany i kompleksowy model opieki środowiskowej.

Prof. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.
oraz
Dr n. med. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci, Szpital im. Józefa Babińskiego Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi
ZA: działania na rzecz reformy systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą oraz działania na rzecz stworzenia skoordynowanego systemu opieki nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi.

WYRÓŻNIENIA

Prof. Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
ZA: koordynowanie i kierowanie Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, która jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych ośrodków chirurgii dziecięcej i transplantacji narządów u dzieci w Polsce i Europie.

Prof. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich, członek Rady Naukowej ds. Rejestrów Chorób Rzadkich, przewodnicząca Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
oraz
Dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD, kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii metabolicznej, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu
ZA: działania na rzecz wdrożenia Planu dla Chorób Rzadkich, który będzie narzędziem pozwalającym zapewnić trwałą realizację polityki zdrowotnej ukierunkowanej na potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi, wprowadzi systemowe rozwiązania problemów zdrowotnych i socjalnych tej grupy chorych.

Dr n. med. Antoni Marcinek, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, dyrektor NZOZ Szpitala na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie
ZA: pozyskanie środków i wyposażenie szpitala w najnowocześniejszy sprzęt dla oddziału noworodkowego, który dzięki temu otrzymał III poziom referencyjności, co oznacza, że może opiekować się wcześniakami urodzonymi przed 31. tygodniem ciąży, a także noworodkami z wadami lub z chorobami genetycznymi.

Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes zarządu spółki Szpitale Pomorskie
ZA: sukcesy w zarządzaniu samorządową spółką tworzoną przez cztery pomorskie szpitale, które dzięki restrukturyzacji, skutecznemu gospodarowaniu i inwestycjom przestały generować długi, a zaczęły przynosić zyski.

Prof. Jan Styczyński, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy; Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ZA: kierowanie i rozwój Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, jednego z najlepszych w kraju zarówno pod względem pozycji naukowej, jak i organizacji pracy ośrodków onkologii dziecięcej.

PROMOCJA ZDROWIA W MEDIACH

NAGRODY

Red. Barbara Góra, Polskie Radio
ZA: ponad trzy dekady pasji, zaangażowania i profesjonalizmu, które przekładają się na edukację słuchaczy Polskiego Radia i kształtowanie ich świadomości społecznej odnośnie kluczowych wyzwań w dziedzinie medycyny oraz przyczyniają się do lepszego zrozumienia i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Red. Paweł Kruś, Świat Lekarza, Instytut Nagrody Zaufania Złoty Otis
ZA: konsekwentne od 20 lat budowanie środowiska Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”, która stała się dla pacjentów, farmaceutów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz firm farmaceutycznych i mediów wiarygodną inicjatywą społeczną.

Red. Małgorzata Wiśniewska, Telewizja Polska
ZA: profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego podczas 30-letniej pracy dziennikarskiej na rzecz edukacji medycznej współczesnego społeczeństwa poprzez realizację wielu znakomitych programów telewizyjnych, m.in.: „360 stopni dookoła ciała”, „Sposób na zdrowie”, „Magazyn StudioMed” czy „Dwa serca”.

Red. Artur Wolski, Polskie Radio
ZA: ponad 30-letnią pracę dziennikarską na rzecz edukacji medycznej współczesnego społeczeństwa poprzez realizację wielu znakomitych audycji radiowych, m.in.: „W pracowniach polskich uczonych”, „Mapa Nauki Polskiej”, „Teatr Nauki”, „Eureka”, „Minieureka”.

WYRÓŻNIENIA

Red. Karina Konieczna, Fakt.pl
ZA: zaangażowanie w promocję zdrowia i akcje badań profilaktycznych oraz szerzenie rzetelnej wiedzy na temat zdrowia.

Red. Łukasz Salwarowski, redaktor naczelny „Głosu Seniora”, prezes Stowarzyszenia MANKO oraz Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, ekonomista, socjolog, działacz społeczny, dziennikarz i wydawca
ZA: pasję i zaangażowanie w pracę dziennikarską na rzecz aktywizacji osób starszych, rzetelne podejście do tematyki zdrowia seniorów, a także ekologii, aktywnego stylu życia i dobrostanu społecznego.

Red. Mariusz Tomczak, redaktor prowadzący portal GazetaLekarska.pl, dziennikarz „Gazety Lekarskiej”
ZA: rzetelność dziennikarską i wnikliwe analizy problemów systemu ochrony zdrowia w Polsce, śledzenie zmian legislacyjnych i przybliżanie ich wpływu na warunki wykonywania pracy medyków oraz sytuację pacjentów, za dostrzeganie tego, co ważne, a nie zawsze zauważane, za trzymanie ręki na pulsie.

Red. Justyna Wojteczek, Polska Agencja Prasowa
Za: profesjonalizm i zaangażowanie w promowanie wiedzy o systemie ochrony zdrowia, nowych technologiach i osiągnięciach polskiej medycyny oraz skuteczne podnoszenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat ważnych zmian i innowacji w sektorze zdrowotnym.

NAGRODY SPECJALNE

20240326_Perspektywy 2023_2160
Irena Rej oraz Prof. Tomasz Grodzki z Nagrodami Specjalnymi

Irena Rej, prezes zarządu Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
ZA: ponad 30-letnią działalność na rzecz poprawy jakości tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia oraz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców reprezentujących sektor farmaceutyczny.

Prof. Tomasz Grodzki, senator RP, Marszałek Senatu RP X kadencji, wieloletni członek senackiej Komisji Zdrowia
ZA: szczególną determinację i wieloletnie zaangażowanie w prace senackiej Komisji Zdrowia oraz wspieranie projektów, wydarzeń naukowych, akcji profilaktycznych służących poprawie jakości ochrony zdrowia w Polsce i promocji zdrowego stylu życia.

NAGRODA SPECJALNA OD PACJENTÓW

Dr n. med. Beata Małecka-Libera, senator RP, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia
ZA: dostrzeżenie i zdefiniowanie wyzwań stojących przed polskim systemem ochrony zdrowia, a następnie doprowadzenie do opracowania i wprowadzenia ustawy o zdrowiu publicznym, która ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia polskiego społeczeństwa. Za nieustępliwą walkę o zmianę świadomości i podejścia do zdrowego stylu życia Polaków. Za wsparcie ich w tej sprawie wprowadzeniem ustawy.

GALERIA Z UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD

Zdjęcia do pobrania w wyższej rozdzielczości dostępne pod linkiem:
https://nextcloud.ifps.org.pl/s/4r8bj6QwYobNGJd