Prof. Henryk Skarżyński

Szanowni Państwo

zapraszamy Państwa serdecznie na piątą edycję Kongresu „Zdrowie Polaków”, która odbędzie się w dniach 13-14 listopada pod hasłem „One Health – Jedno Zdrowie”. To wyjątkowe wydarzenie jest organizowane przy współpracy Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”. Wsparcie i aktywny udział wybitnych ekspertów to nieodzowna część tego prestiżowego wydarzenia.

Historia kongresów „Zdrowie Polaków” jest pełna inspirujących momentów. Rozpoczęliśmy ten cykl w 2019 roku, skupiając się na osiągnięciach polskiej nauki i medycyny oraz ukazując dysproporcje w postrzeganiu krajowej ochrony zdrowia. Następnie, w 2020 roku, po pierwszych doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19 koncentrowaliśmy się na walce z wirusem SARS-CoV-2 i znaczeniu zaangażowania pracowników medycznych na rzecz zdrowia Polaków. W 2021 roku podkreślaliśmy, że zdrowie każdego z nas stanowi kapitał i inwestycję na przyszłość, zadając ważne pytania – o współdziałanie, solidarność i odpowiedzialność za własne zdrowie. W 2022 roku skupiliśmy się na innowacjach w medycynie i profilaktyce zdrowotnej, roli samorządów lokalnych oraz promowaniu zdrowego stylu życia w mediach.

Rok 2023 przynosi nowe wyzwania, dlatego też skupimy naszą uwagę wokół tematu, który stanowi klucz do zrozumienia zależności między zdrowiem człowieka a jakością środowiska, w którym żyje. Chcemy pod hasłem „One Health – Jedno Zdrowie” skupić się na integralnym podejściu do zdrowia, które uwzględnia wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i człowieka na ogólną równowagę zdrowotną. To perspektywa, dzięki której można zobaczyć bardzo wyraźnie, że zdrowie jednostki i zdrowie ekosystemu są ze sobą nierozerwalnie związane.

W trakcie dwóch intensywnych dni tegorocznego Kongresu będziemy wspólnie analizować szereg ważkich tematów w kontekście One Health. Wybitni eksperci z różnych dziedzin medycyny, nauki, ochrony środowiska, a także decydenci i praktycy, przybliżą znaczenie tego holistycznego podejścia dla poprawy zdrowia Polaków.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w tej inspirującej podróży przez świat oparty na filozofii „One Health – Jedno Zdrowie”.

Wasza obecność, wiedza i aktywny udział stanowią wielką niezwykle cenną wartość dla naszego Kongresu.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Przewodniczący Rady Programowej

Kongresu „Zdrowie Polaków”