Eksperci zapraszają na Kongres

A

dr n. o zdr. Małgorzata Andryszczyk, dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, kierownik II Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, prorektor ds. klinicznych i zarządzania nauką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

lek. Artur Asztabski, prezes zarządu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Zakład Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej w województwie mazowieckim

B

dr Marek Balicki, minister zdrowia w 2003 roku i w latach 2004-2005, członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia

prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Maciej Banach, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący Rady Uczelni Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

dr n. pr. Anna Banaszewska, członek Rady Fundacji Urszuli Jaworskiej, radca prawny, współwłaściciel kancelarii prawnej, kierownik naukowy, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego

Katarzyna Barna, dyrektor ds. pielęgniarstwa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. Joanna Basiaga-Pasternak, prof. AWF, Zakład Psychologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

dr hab. Jerzy Bertrandt, prof. PWS, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, prof. WUM, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Wydawnictw Naukowych, Dydaktycznych i Popularnonaukowych KRKFiIS PAN, dziekan Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Rehabilitacji WUM

dr hab. n. pr. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marzanna Bieńkowska, zastępca dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji, opiekun Rady Organizacji Pacjentów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii dziecięcej

prof. dr hab. n. farm. Maria H. Borawska, Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. inż. Michał Borecki, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

dr n. farm. Leszek Borkowski, pełnomocnik dyrektora Szpitala Wolskiego ds. analizy i gospodarki lekiem, były prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, prezes zarządu fundacji Razem w Chorobie

dr n. społ. Agnieszka Borowiec, Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, sekretarz zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska, prof. IPCZD, kierownik Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Elżbieta Brzozowska, wiceprezes fundacji Koalicja dla Wcześniaka, Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla Wcześniaków

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP, kierownik Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

lek. Małgorzata Buksińska, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska, dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Bioinżynierii Komórek Macierzystych IMDiK PAN

Michał Byliniak, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

C

prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta

dr hab. n. med. Anna Chrapusta, kierownik Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, senator RP, była prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Klinika Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu

Agnieszka Chyrc, Instytut Równości w Zielonej Górze

dr Błażej Cieślik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

dr n. biol. Hanna Cygan, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala im. Księżnej A. Mazowieckiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. o kult. fiz. Dariusz Czaprowski, prof. OSW, kierownik Pracowni Kinezyterapii, Zakład Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, kierownik Centrum Postawy Ciała w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Anna Czarnecka, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych

prof. dr hab. n. ekon. i dr n. med. Marcin Czech, kierownik Zakładu Farmakoekonomiki w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, wykładowca Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Politechniki Warszawskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członek Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

Roman Czejarek, dziennikarz Programu Pierwszego Polskiego Radia

dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński, dyrektor medyczny Polstransplantu, kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego WUM

prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Stanisław J. Czuczwar, członek korespondent PAN, wiceprezes PAN, kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zastępca redaktora w czasopiśmie naukowym „Neurochemical Research”, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM, przewodniczący Rady Ekspertów ds. Chorób Metabolicznych i Przeciwdziałania Otyłości Medycznej Racji Stanu

prof. dr hab. inż. dr h.c. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

D

prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus WUM, prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

lek. Joanna Dąbrowska, Oddział Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

dr n. med. Justyna Dąbrowska-Bień, ordynator Oddziału Rynologii Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Anna Dela, pełnomocnik dyrektora ds. operacyjnych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego

dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. IPCZD, kierownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Joanna Domienik-Andrzejewska, kierownik Zakładu Ochrony Radiologicznej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego

Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego

Marta Dora, Poradnia Seksuologiczna Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

dr hab. n. farm. Mariola Drozd, prof. UM w Lublinie, Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas, kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

dr hab. n. med. Sławomira Drzymała-Czyż, Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ks. Władysław Duda, duszpasterz Służby Zdrowia w Archidiecezji Warszawskiej, dyrektor Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej, Medyczna Racja Stanu

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Rady Dyscypliny CM UJ

Mirosława Dulat, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM, konsultant ds. nefrologii dla województwa mazowieckiego, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

prof. dr hab. Jarosław Dziadek, dyrektor Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Daniel Dziekoński, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rektor UKSW w latach 2021-2020

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

E

Paweł Elbanowski, współzałożyciel i dyrektor operacyjny StethoMe sp. z o.o.

F

dr hab. n. med. Jarosław Fedorowski, prof. UMMSC, prof. uniw. dr med (USA), MBA, prof. CH, FACP, FESC, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler, kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Fijałkowska, zastępca dyrektora ds. nauki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Jarosław Filipczak, MBA, prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych, koordynator kierunku lekarskiego, I Katedra i Klinika Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego WUM

prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, przewodnicząca Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

prof. dr hab. n. med. Edward Franek, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, główny ekspert zespołu Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, konsultant w dziedzinie chirurgii ogólnej dla woj. mazowieckiego

dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak, prof. WUM, wiceminister zdrowia w latach 2007-2011, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Renata Furman, redaktor naczelna „Służby Zdrowia”

dr n. med. Mariusz Furmanek, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

G

dr n. med. Paweł Gaj, Warsaw Genomics

prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gajos, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based Healthcare, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP

gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, konsultant krajowy ds. obronności w dziedzinie medycyny – choroby wewnętrzne, członek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, członek Rady ds. Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia

Kalina Gierblińska, Instytut Komunikacji Zdrowotnej

dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. NIZP-PZH-PIB, zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy

Adam Giza, redaktor TVP Info

dr n. o zdr. Jolanta Gładczuk, Państwowa Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, prof. MUP, prof. UMK, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Wielkopolskim Centrum Onkologii, prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi, prezydent European Head and Neck Society

Agnieszka Gonczaryk, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu

prof. dr hab. n. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii

dr Jarosław Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, doradca prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Szymon Grabia, Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ewelina Grabowska, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie, dyrektor Warszawskiego Centrum Okulistycznego Libermedic, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, kierownik Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator Poradni Seksuologicznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, członek zespołu szkolącego WPATH GEI

dr n. med. Beata Graff, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

dr hab. n. farm. Małgorzata Grembecka, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr Anna Gręziak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2005-2007, doradca Prezydenta RP, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Radosław Grochal, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Tomasz Grodzicki, członek korespondent PAN i PAU, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitalu Uniwersyteckiego

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP, kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS, prorektor do spraw dydaktyki, członek Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19

dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska, prof. ICZMP, kierownik Kliniki Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, konsultant w dziedzinie neonatologii województwa łódzkiego, sekretarz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

prof. dr hab. n. o kul. fiz. Monika Guszkowska, kierownik Katedry Terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Patrycja Gutowska, zastępca dyrektora w Departamencie Nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki

H

prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke, kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN

Dawid Harasim, kierownik Działu Promocji i Karier, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

dr n. o zdr. Emilia Harasim-Piszczatowska, Państwowa Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w latach 2016–2020, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 2010–2013

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hinrle, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

I

dr Wojciech Idzikowski, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska

J

dr hab. n. med. Ewa Jabłońska, Zakład Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

prof. dr hab. n. farm. Renata Jachowicz, kierownik Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i  Immunologii  Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, konsultant krajowy w dziedzinie alergologii

Marta Jakubiak, redaktor naczelna „Gazety Lekarskiej”

dr n. med. Beata Jakubowska-Zając, ordynator Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

dr n. farm. Witold Jamróz, Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dziecięcej

dr hab. Beata Jankowska-Polańska, prof. UMW, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Chorób Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

lek. Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

dr n. med. Mariusz Janikowski, kierownik Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii, Naczelna Rada Lekarska, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Monika Jarzębska, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym

Anna Jasińska, rzecznik Medycznej Racji Stanu, Polskiej Unii Onkologii, prezes Green Communication

Wiesława Jasińska, Oddział Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Urszula Jaworska, prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej

prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, kierownik Zakładu Audiologii Eksperymentalnej, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

lek. Michał Jędrzejek, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, wiceprezes zarządu fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, prof. UO, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Arleta Beata Jurczykowska, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

prof. dr hab. Joanna Jurewicz, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego

Karolina Juszko, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

K

mgr NMT Barbara Kaczyńska, kierownik Zespołu Muzykoterapii, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, przewodniczący Komitetu Naukowego MedTrends

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” Wrocław

Wit Kania, Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”, Centrum Psychoterapii Przestworza w Krakowie

dr hab. n. med. Andrzej Kansy, prof. IPCZD, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Agnieszka Kapała-Sokalska, członek zarządu województwa pomorskiego, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

dr n. med. Alicja Karney, zastępca dyrektora ds. klinicznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Katarzyna Kasica, koordynator projektów naukowo-badawczych w fundacji Akogo?

prof. dr hab. n. med. Beata Kawala, kierownik Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej

Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, kierownik Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prorektor ds. Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprzewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, kierownik Katedry Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMK

prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły konkursu „Teraz Polska”, przewodniczący Kapituły konkursu „Popularyzator Nauki”, przewodniczący Rady Fundacji „Akademii Polskiego Sukcesu”, prezydent EMF (European Materials Forum), przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, były prezydent ECCOMAS (European Community of Computational Methods in Applied Sciences), były minister nauki i informatyzacji, były wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

dr hab. n. zdr. Ewa Kleszczewska, prof. PUZ, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

dr hab. inż. Emilia Klimaszewska, prof. UTH, prodziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Krzysztof Stanisław Klukowski, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Teresa Kłys, dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych

prof. dr hab. Brygida Knysz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UM w Lublinie, Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. inż. Krzysztof Kochanek, sekretarz naukowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, sekretarz Komitetu Nauk Klinicznych PAN

Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa

dr n. med. Monika Kolanowska, Warsaw Genomics

dr hab. n. ekon. Katarzyna Kolasa, prof. ALK, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną Akademii Leona Koźmińskiego

Magdalena Kołodziej, prezes fundacji My Pacjenci

Iwona Konarska, redaktor „Menedżera Zdrowia”, wydawnictwo Termedia

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK, Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy, konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej

Małgorzata Konaszczuk, redaktor naczelna „Pulsu Medycyny”

prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka, prodziekan ds. kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym, kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii, Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu

Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk

Dorota Korycińska, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej

Barbara Korzeniowska, dyrektor ds. lecznictwa otwartego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Dariusz A. Kosior, prorektor ds. medycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. n. o kul. fiz. Andrzej Kosmol, Wydział Rehabilitacji, Katedra Nauczania Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, kierownik Laboratorium Akustyki Fonicznej na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. o zdr. Joanna Kostka, prof. UM w Łodzi, prodziekan ds. jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, sekretarz naukowy Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, kierownik Zakładu Gerontologii UM w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr Dariusz Kostrzewa, prezes zarządu Copernicus Podmiotu Leczniczego w Gdańsku

dr n. med. Marta Kotlarek-Łysakowska, Warsaw Genomics

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz, rektor Mazowieckiej Uczelni Medycznej, członek zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, wiceprezes Doradczej Komisji Medycznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, członek Amerykańskiej Akademii Neurologicznej oraz Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

dr hab. n. społ. Paweł Kowal, prof. ISP PAN, poseł na Sejm RP, były wiceminister spraw zagranicznych i eurodeputowany, współzałożyciel Medycznej Racji Stanu, Instytut Studiów Politycznych PAN

dr n. farm. MBA Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków

Karolina Kowalska, redaktor „Rzeczpospolitej”

dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, prorektor ds. kształcenia podyplomowego i promocji uczelni SUM, Katedra Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Bytomiu, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Katarzyna Kozińska, Lubuskie Centrum Informacji

Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego

Halina Krajkowska, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

dr n. med. Paulina Krasnodębska, Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

dr hab. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, członek rzeczywisty PAN i członek korespondent PAU, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, honorowy członek Towarzystwa Chirurgów Amerykańskich, członek Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, kanclerz elekt Kapituły Medalu Gloria Medicinae

Ewa Krawczyńska, położna, edukatorka zdrowotna Punktu Edukacji Zdrowotnej we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Maciej R. Krawczyński, kierownik Pracowni Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Zbigniew J. Król, zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

dr n. farm. Marcin Kruk, prezes Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii

dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz, prof. UTH w Radomiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Grażyna Kruszniewska, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Paweł Kruś, redaktor naczelny „Świata Lekarza”

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej

płk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński, prof. WIM, kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

lek. Tomasz Książczyk, Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej z Pododdziałem Rehabilitacji dla Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz, prof. NIO-PIB, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej, konsultant krajowy w dziedzinie fizyki medycznej

dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, prof. IPiN, II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ekspert zewnętrzny ds. działań niepożądanych leków przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych

Adam Kurowski, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych, Politechnika Gdańska

dr hab. n. med. Magdalena Kwaśniewska, prof. UM w Łodzi, prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Medycyny Zapobiegawczej

Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher w Warszawie

dr. n. med. Grzegorz Kwiatkowski, ordynator Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

L

Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, p.o. kierownika Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, dyrektor Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

dr Maria Libura, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. Zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

prof. dr hab. inż. Adam Liebert, członek korespondent PAN, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, kierownik Pracowni Pomiarów Biofizycznych oraz Zakładu Obrazowania i Pomiarów Biofizycznych w IBIB PAN, członek International Academy of Medical and Biological Engineering (IAMBE)

Monika Lipińska, zastępca prezydenta ds. społecznych miasta Lublina

dr hab. inż. Artur Lorens, prof. IFPS, kierownik Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Ł

prof. dr hab. n. pedag. Jan Łaszczyk, kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, pełnomocnik rektora ds. infrastruktury i finansów APS, członek Rady Uczelni APS, rektor APS w latach 2008-2016

Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

M

prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

dr hab. n. med. Piotr Maciejak, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, kierownik Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przewodniczący Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

dr hab. n. o kul. fiz. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS, prorektor ds. nauki Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Zakład Biologii Molekularnej

dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich

dr hab. Katarzyna Madziarska, Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. UM w Lublinie, kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, przewodniczący Komisji Kompleksowej Rehabilitacji KRKFiIS PAN, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Kamila Majchrzak, psycholog, Dział Psychologii, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

dr n. med. Krzysztof Madej, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

dr n. ekon. Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

dr n. med. Beata Małecka-Libera, senator RP, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w roku 2015

Beata Mańkowska, dziennikarka portalu niezależna.pl, „Gazety Polskiej”, „Gazety Polskiej Codziennie”

prof. dr hab. n. społ. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przewodnicząca Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

Marta Markiewicz, redaktor cowzdrowiu.pl

płk dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, prof. UTH w Radomiu, dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kierownik Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych oraz Klinicznego Oddziału Kardiologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

dr hab. n. med. Wojciech Marlicz, Katedra i Klinika Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, nauczyciel akademicki, wieloletni kierownik klinik chirurgicznych w „Szpitalu na Szaserów”, członek honorowy: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego

dr hab. n. o kul. fiz. Andrzej Mastalerz, prof. AWF, kierownik Katedry Nauk Biomedycznych, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski, kierownik Centrum Chorób Piersi Breast Unit we Wrocławiu

dr n. med. Monika Matusiak, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, chirurg onkolog, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant w dziedzinie chirurgii ogólnej dla województwa małopolskiego

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, prorektor Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

dr n. o kult. fiz. Justyna Mazurek, Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, członek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

dr n. med. Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, przewodniczący Rady Ekspertów ds. Onkologii Medycznej Racji Stanu, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

dr n. farm. Piotr Merks, Zakład Farmakologii i Farmakologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr n. med. Beata Miaśkiewicz, ordynator oddziału, Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

lek. Arkadiusz Michalak, Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Gabriela Michalska, Oddział Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

mec. Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członek Zespołu Ekspertów ds. Konsumentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Rady Ekspertów ds. Chorób Rzadkich Medycznej Racji Stanu

dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, członek Komitetu Pediatrycznego Europejskiej Agencji Leków

dr Magdalena Mijas, Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, przewodnicząca Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN

Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych Polpharmy

dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, Klinika Kardiologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w I Klinice Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

mec. Tomasz Młynarski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, członek Rady Funduszu Medycznego oraz Rady Przejrzystości

dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. NIZP-PZH-PIB, kierownik Zakładu Metabolomiki, Zakład Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr hab. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

dr Wojciech Moskal, dziennikarz działu Nauka i Zdrowie „Gazety Wyborczej”

Marzena Mrozek, prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, wykładowca Powiślańskiej Szkoły Wyższej

prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko, kierownik Kliniki Neurologii Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, członek zarządu The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS)

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec, ordynator Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii UCK Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej dla województwa pomorskiego, wiceprzewodnicząca Sekcji Diabetologii Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec, I Klinika Nefrologii i Transplantologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych, przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN i członek korespondent PAU

prof. dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec, prezydent Światowego Kongresu Videochirurgii 2022, I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

N

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr inż. Dawid Nidzworski, prezes GeneMe sp. z o.o., wiceprezes SensDx SA, dyrektor Instytutu Biologii i Medycyny Molekularnej

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch, prodziekan ds. programów i jakości kształcenia Wydziału Lekarskiego, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant ds. epidemiologii dla województwa mazowieckiego, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej

prof. dr hab. n. ekon. Ewelina Nojszewska, katedra Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Naukowej fundacji Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

prof. dr hab. n. ekon. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Akademickiego Związku Sportowego, członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

O

dr n. o zdr. inż. Anita Obrycka, zastępca kierownika Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

dr inż. Piotr Odya, zastępca kierownika Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej

Justyna Oknińska-Janzen, główny specjalista w Zespole Spraw Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik Olejniczak, Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani

prof. dr hab. n. farm. Regina Olędzka, wiceprzewodnicząca Sekcji Bromatologicznej PTFarm, członek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, kierownik II Katedry Otolaryngologii i Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

dr hab. n. med. Monika Ołdak, prof. IFPS, kierownik Zakładu Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka, kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, konsultant krajowy w dziedzinie analityki farmaceutycznej

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, były prorektor WUM, były konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów V Wydziału Nauk Medycznych PAN, członek korespondent PAN, były wiceprzewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii i Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski, kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Ginekologiczno-Położniczy Pabianickiego Centrum Medycznego, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Akredytacji do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie perinatologii, konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa świętokrzyskiego, były prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

dr n. med. i n. o zdr. Dominika Oziębło, Zakład Genetyki, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

P

prof. dr hab. n. farm. Jan Pachecka, honorowy przewodniczący Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk

mec. Jan Pachocki, radca prawny, prezes zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, senior associate kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Małgorzata Pacholec, dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych, prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych w województwie zachodniopomorskim

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka

dr Bolesław Piecha, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia

dr hab. n. med. Mariusz Piechota, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Ośrodka Pozaustrojowych Technik Wspomagania Czynności Nerek i Wątroby Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi

dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. UM w Łodzi, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. i n. o zdr. Barbara Piekarska, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Katarzyna Pietrasik, Zakład Otoneurologii, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

dr n. med. Radosław Pietrzak, Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska, Klinika Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny, zastępca przewodniczącej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

Olga Pilarska-Siennicka, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej w Urzędzie m.st. Warszawy

prof. dr hab. n. med. Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, p.o. kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant ds. psychiatrii dzieci i młodzieży dla województwa małopolskiego

prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Katarzyna Pinkosz, dziennikarka medyczna, redaktor naczelna swiatlekarza.pl, zastępca redaktora naczelnego magazynu „Świat Lekarza”

dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz, FESC, kierownik Centrum Telekardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz, Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej, Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Aninie, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr n. hum. Agnieszka Pluta, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego

dr n. med. Róża Poźniak-Balicka, kierownik Klinicznego Oddziału Radioterapii i Zakładu Radioterapii Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze

dr Artur Prusaczyk, wiceprezes Zarządu, Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach

prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

dr n. hum. Krzysztof Puchalski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy; laureat (wraz z zespołem) nagrody Światowej Organizacji Zdrowia za wybitny wkład w badania promocji zdrowia, wiceprzewodniczący zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

R

Paweł Rabiej, doradca prezesa Fdoradca prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, wiceprezydent m.st. Warszawy w latach 2018-2020

dr n. med. Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki, minister zdrowia w latach 2015-2018

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, dyrektor Instytutu Dróg i Mostów w latach 1990-2021

dr hab. n. med. Danuta Raj-Koziak, prof. IFPS, kierownik Zakładu Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Magda Rakita, fundacja Interakcja

dr n. o zdr. Anna Ratuszniak, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

lek. Mariusz Rąbalski, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger, kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Akredytacji do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

prof. dr hab. n. med. Adam Reich, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych oraz Zakładu Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr hab. n. med. Barbara Remberk, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Sylwia Rembiszewska-Piątek, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

prof. dr hab. n. med. Edyta Reszka, Zakład Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

prof. dr hab. Andrzej Rokita, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, przewodniczący Kolegium Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego, członek Komisji ds. Sportu Akademickiego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. dr hab. n. med. Radosław Rola, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dorota Romanowska, szefowa działu Nauka „Newsweeka”

prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Jagielloński

Tomasz Rosłonek, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

prof. dr hab. Iga Rudawska, przewodnicząca Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Szczeciński

Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Anna Rulkiewicz, wiceprezydent Pracodawców RP, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Małgorzata Rusak, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

lek. Stanisław Rusek, Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

Jagoda Rusowicz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, fundacja „Siwy Dym”

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, zastępca dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie, CMKP

Agnieszka Ryniec, dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych, Agencja Badań Medycznych

dr Marek Rząca, koordynator merytoryczny „Programu profilaktyki raka piersi u kobiet, mieszkanek Wrocławia”, kierownik Centrum Chorób Piersi Breast Unit we Wrocławiu, chirurg, onkolog w Ośrodku Diagnostyki Chorób Piersi we Wrocławiu

S

Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO, wydawcy „Głosu Seniora”

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego oraz Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, przewodniczący Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta, przewodniczący grupy ekspertów Countinue Curatio

Anna Sarosiak, Zakład Genetyki, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

prof. dr n. med. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, emer. prof. UJCM, pracownik Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

mgr Agnieszka Sepioło, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Zakład Muzykoterapii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Anna Serweta-Pawlik, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr Andrzej Sęk, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski, kierownik I Katedry Ginekologii i Położnictwa oraz Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant w dziedzinie perinatologii dla województwa świętokrzyskiego, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, prof. IPN, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, kierownik I Kliniki Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, ordynator I Oddziału Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, członek korespondent PAN, przewodniczący (2011-2020), a obecnie wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, konsultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, prezydent fundacji Akademia Polskiego Sukcesu, członek Kapituły Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, członek założyciel Światowego Forum Słuchu przy WHO, członek Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, redaktor naczelny „Journal of Hearing Science” i „Nowa Audiofonologia”, członek Kapituły Medalu Gloria Medicinae, przewodniczący Rady Fundacji „Po Pierwsze Zdrowie” i Rady Fundacji „Pro Polonia”, członek Rady Programowej Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński, wiceprezydent Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (ISfTeH), ekspert WHO ds. zdrowia cyfrowego, członek założyciel Światowego Forum Słuchu przy WHO, członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, członek Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Słuchu Amerykańskiej Akademii Otolaryngologicznej – Chirurgii Głowy i Szyi, wiceprezydent światowej sieci ośrodków doskonałości – Hearring Group, audytor Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS), członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Akademii Otologii i Neurootologii, dyrektor naukowy Instytutu Narządów Zmysłów, pracownik naukowy WUM

dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka, prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, prof. UJ, kierownik Zakładu Farmacji Społecznej, prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

dr n. hum. Zofia Słońska, wiceprezydent Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny (European Society for Health and Medical Sociology), członek Rady Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicząca zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

dr inż. Urszula Smyczyńska, Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jolanta Sobierańska-Grenda, MBA, prezes Zarządu Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

dr hab. n. farm. Katarzyna Socha, kierownik Zakładu Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ks. Andrzej Sochal, dyrektor Radia Podlasie

Andrzej Sroczyński, Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej

dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Staniszewska, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani

prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk, kierownik Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Katedra Pediatrii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ordynator Oddziału Endokrynologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Bożena Stasiak,  dziennikarka „Super Expressu” i „Świata Lekarza”

dr n. med. Rafał Staszewski, dyrektor generalny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Agencji Badań Medycznych

prof. dr hab. n. med. Rafał Stec, kierownik Kliniki Onkologii, ordynator Oddziału Klinicznego Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Aninie

lek. Stanisław Stępniewski, dyrektor Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

prof. dr hab. n. ekon. Krystyna Strzała, rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Krzysztof Suszek, przewodniczący Rady Fundacji Misja Medyczna

dr hab. n. med. Edyta Sutkowska, Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN

dr n. med. Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dyrektor NZOZ Medycyna Rodzinna, prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju, Uczelnia Łazarskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, przewodniczący Rady Ekspertów ds. Chorób Zakaźnych Medycznej Racji Stanu

prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski, kierownik Kliniki Kardiochirurgii CSK MSWiA w Warszawie

dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii metabolicznej, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu, kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, redaktor naczelna „Journal of Mother and Child/Medycyna Wieku Rozwojowego”

dr n. hum. Małgorzata Synowiec-Piłat, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przewodnicząca zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, prezes zarządu fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika

prof. dr hab. Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Zakład Analizy i Wspomagania Decyzji, Szkoła Główna Handlowa, przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, prof. UM w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka, zastępca kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

dr hab. n. med. Dariusz Szczepanek, prof. UM w Lublinie, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. o kult. fiz. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. AWF, Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, prezes fundacji Siwy Dym

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM w Zabrzu, członek Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

dr hab. Wojciech Szczerba, prof. EWST, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu

Małgorzata Szczudłowska, p.o. kierownika Oddziału Polityki Zdrowotnej i Zdrowia Publicznego w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

dr hab. inż. Piotr Szczuko, prof. PG, Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS, konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie audiologii i foniatrii, kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. inż. dr h.c. Jan Szmidt, dyrektor Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2012–2020, honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Henryk Szrubarz, redaktor Polskiego Radia

dr hab. n. med. Mariusz Szuta, ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

Urszula Szybowicz, MPH, wiceprezes i dyrektor zarządzająca Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, dyrektor operacyjna Polskiej Federacji Szpitali

Joanna Szyman, prezes zarządu NEO Hospital Group, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali

Ś

Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Tomasz Śmiałkowski, Katedra Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej

T

dr n. med. Grażyna Tacikowska, p.o. kierownika Zakładu Otoneurologii, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. inż. dr h.c. multi Ryszard Tadeusiewicz, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członek IEEE, SPIE, ACM, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Urologicznego

dr n. med. Piotr Tederko, Klinika Rehabilitacji, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, członek Rady Medycznej działającej przy Prezesie Rady Ministrów

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Tomasz Trojanowski, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ordynator Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii, honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU

prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek TNW i PAU

U

Kamila Urbańczyk, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet Warszawski

W

prof. dr hab. n. ekon. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, CMKP, konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, konsultant ds. medycyny pracy dla województwa łódzkiego

Anna Warczyńska, MBA, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali

prof. dr hab. n. med. Bożena Werner, kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN

dr hab. n. med. Stefan Wesołowski, prof. IGiChP, dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, kierownik Zakładu Fizjopatologii Oddychania im. prof. A. Koziorowskiego IGiChP

dr hab. n. pr. Marcin Wiącek, prof. UW, rzecznik praw obywatelskich

prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak, kierownik III Kliniki Psychiatrycznej, Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, sekretarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, przewodniczący Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska, kierownik Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

prof. dr hab. n. med. dr h.c. Andrzej Więcek, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek korespondent PAN, członek Rady Kuratorów V Wydziału Nauk Medycznych, członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, członek Prezydium Komitetu Nauk Klinicznych PAN

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP, kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UŁa, Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego

dr Piotr Artur Winciunas, naczelny lekarz ZUS, przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, sędzia Naczelnego Sądu lekarskiego, wykładowca akademicki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego

dr Marta Wiszniewska, prof. PUZ, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, były prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członek korespondent PAN, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN

prof. dr hab. Włodzimierz Cezary Włodarczyk, Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

dr n. med. Elżbieta Włodarczyk, kierownik Kliniki Rehabilitacji IPFS, członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, kierownik Kliniki Onkologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. AK, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP-PZH-PIB, zastępca dyrektora ds. analiz i strategii w zdrowiu publicznym, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. n. o zdr. inż. Tomasz Wolak, prof. IFPS, kierownik Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. roln. Katarzyna Wolnicka, kierownik Zakładu Edukacji Żywieniowej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego

dr hab. n. med. Anna Wójcicka, Warsaw Genomics

dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z

prof. dr hab. Romuald Zabielski, wiceprezes PAN, członek korespondent PAN, Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant województwa lubelskiego w dziedzinie nefrologii, członek American Society of Nephrology, European Dialysis and Transplantation Association, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczący i członek Międzynarodowej Komisji Wydziałowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ds. Akredytacji, członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku lekarskim

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej

dr hab. Danuta Zarzycka, prof. KPU, Zakład Pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, prof. UMW, prorektor ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem, kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr n. med. Marta Zawadzka, Klinika Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Komitet Zdrowia Publicznego PAN

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Lidia Zelek, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, zastępca dyrektora ds. kadr medycznych – prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zastępca dyrektora ds. klinicznych Szpitala Bielańskiego w Warszawie

dr n. o zdr. Małgorzata Zgoda, zastępca kierownika Kliniki Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu RP

dr hab. n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska, prof. UM w Łodzi, kierownik Zakładu Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba, Zakład Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, ordynator Oddziału Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer, kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

dr hab. n. farm. Agnieszka Zimmermann, prof. GUMed, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prodziekan ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed, przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Ż

dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda, kierownik Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KA AFM, kierownik Katedry Pediatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik III Oddziału Klinicznego Pediatrii, Reumatologii z Pododdziałem Alergologii, Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie, przewodniczący Rady Ekspertów ds. Chorób Rzadkich Medycznej Racji Stanu