Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. med. Edyta Sutkowska

Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu- Wydział Rehabilitacji Ruchowej oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu- Wydział Lekarski, specjalista Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Angiologii. Od 2005 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (wcześniej Akademia Medyczna). W latach 1999-2006 – praktyka lekarza w Klinice Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii we Wrocławiu, od 2006 praca ambulatoryjna w ośrodkach na Dolnym Śląsku. W 2008 r odbyła dwu-miesięczny staż naukowy w Mayo Clinic Rochester, USA, a w 2017 r- dwu-tygodniowy staż w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) - od 2019 roku przewodnicząca oddziału dolnośląskiego; Polskiego Towarzystwa Angiologicznego (PTA)- od 2024 roku członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego oraz European Association for the Study of Diabetes (EASD) Jest opiekunem 4 prac licencjackich; promotor 14 i recenzent 14 prac magisterskich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu; promotorem 27 prac dyplomowych i recenzent 21 prac licencjackich w Radomskiej Szkole Wyższej; promotorem 4 prac doktorskich, recenzent 1 pracy doktorskiej. Jej działalność edukacyjna to m.in: wykłady podczas Światowych Dni Walki z Cukrzycą organizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM we Wrocławiu oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział Wrocław Centrum; podczas lokalnych spotkań edukacyjnych przy współpracy Medycyny Praktycznej, Termedii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych; wykłady w ramach spotkań oddziału dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) i corocznych zjazdów tego towarzystwa. Jest autorką 135 publikacji naukowych, ponadto doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach, współredaktor 1 podręcznika; co-edytorem 2 wydań specjalnych, redaktorem naczelnym 1 wydania specjalnego w czasopismach międzynarodowych Jest współbadaczem projektów poświęconych zakrzepicy realizowanych przez Mayo Clinic Cardiovascular Division; konsultantem merytoryczny i medyczny oraz współtwórca projektu finansowanego z ABM MetCool-ACS realizowanego przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie; kierownikiem kilku projektów uczelnianych realizowanych w ramach subwencji Impact factor: 90,418; liczba cytowani wg WoS: 221, h-index: 8 Odznaczona: Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2019) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2020); dwukrotnie nagrodą za najlepszy abstrakt na międzynarodowej konferencji : CVOT. Kilkakrotnie uzyskała: nagrody naukowe i organizacyjne Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Jej zainteresowania to profilaktyka i leczenie cukrzycy oraz jej powikłań, stopa cukrzycowa, insulinooporność, zakrzepica żylna i tętnicza, niedokrwienie kończyn, rehabilitacja medyczna.