Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n med. i n o zdr. Barbara Piekarska

Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowie Środowiskowe.

Specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i zdrowia środowiskowego. Adiunkt naukowo – dydaktyczny w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowie Środowiskowe. Członek Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne, Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego oraz Członek Zespołu roboczego do spraw wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Od 2021 roku Przewodniczący Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Autor i współautor licznych publikacji i doniesień z zakresu: środowiskowych uwarunkowań zdrowia oraz epidemiologii i diagnostyki chorób alergicznych.