Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n med. i n o zdr. Barbara Piekarska

Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Specjalista w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i zdrowia środowiskowego. Adiunkt naukowo – dydaktyczny w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowie Środowiskowe. W latach 2009 – 2011 Członek Zarządu oraz założyciel Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego od 2007 i Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej – członek od 2007r. Od 2020 roku Członek Rady Sanitarno – Epidemiologicznej XII kadencji, Członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego oraz Członek Zespołu roboczego do spraw wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Od 2021 roku Przewodniczący Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Autor i współautor licznych publikacji i doniesień z zakresu: środowiskowych uwarunkowań zdrowia oraz epidemiologii i diagnostyki chorób alergicznych.