Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku.

Kształcenie podyplomowe: 1989: Iº specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu 1994: IIº specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu 1993: Doktorat: „Pomiar kąta antetorsji szyjki kości udowej z użyciem ultrasonografii” – promotor prof. dr hab.. Witold Marciniak 2000: Habilitacja „Konfiguracja przestrzenne panewki stawu biodrowego po osteotomii miednicy według Degi w aspekcie badań morfologicznych, klinicznych i radiologicznych” 2007: Prof. nadzwyczajny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 2016: Tytuł Profesora w dziedzinie nauki medyczne 2016 do 15.06.2024: Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu Doświadczenie w zarządzaniu podmiotami medycznymi 2003-2007: Zastępca Kierownika Kliniki Ortopedii CMKP w Otwocku 2003-2007: Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej SPSK im Adama Grucy w Otwocku 2007-do dziś: Kierownik i założyciel Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP 2005-2009: Zastępca Kierownika w Studium Kliniczno-Dydaktycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 2009-2016: Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 2018-2019: Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Adama Grucy w Otwocku 2019.20.12. – 2020.31.03. Pełniący Obowiązki Dyrektora Naczelnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im Adam Grucy w Otwocku 1.04.2020-dziś Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego CMPK im Adam Grucy w Otwocku Doświadczenie zawodowe: 1986-1990: Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4 AM w Poznaniu, Instytut Ortopedii i Rehabilitacji AM – asystent 1990-2003: Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej AM w Poznaniu asystent, od 1993 adiunkt, od 2000 adiunkt habilitowany 1989-2003: Poradnia Ortopedyczna ZOZ w Grodzisku Wlkp. od 2003: Klinika Ortopedii CMKP w Otwocku od 2003: Zastępca Kierownika Kliniki Ortopedii CMKP w Otwocku od 2003: Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Klinice Ortopedii CMKP od 2007: Kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP Zastępca Kierownika Studium Kliniczno – Dydaktycznego w CMKP na lata 2006 – 2010 Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: 1.09.2011 – 31.08.2016 2003 -dziś Członek Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 2016 – dziś Członek Prezydium Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 2017 – dziś Zastępca Przewodniczącego Rady naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej Stypendia, pobyty i staże naukowe: Główne zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół problematyki diagnostyki i leczenia chorób i wad stawu biodrowego od okresu noworodkowego do późnej starości. Głównym osiągnięciem było wprowadzenie do polskiej ortopedii technik leczenia stawu biodrowego z jego zachowaniem: osteotomii okołopanewkowej wg Ganza, leczenia konflitu udowo-panewkowego. Dla tego drugiego problemu opracował i wprowadził polską nomenklaturę dotyczącą zjawiska FAI. Jest światowym ekspertem techniki osteotomii Degi. Organizuje tutoriale (surgeon to surgeon education) dotyczące leczenia stawów biodrowych z jego zachowaniem w Otwocku, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i za granicami kraju: Niemcy: Berlin, Czechy: Praga, Hradec Kralove, Słowacja: Bratyslava, Austria: Wiedeń, Francja: Clermont Ferrar, Norwegia: Oslo, Szwecja: Sztokholm, Hiszpania: Palma, Szwajcaria: Genewa, Białoruś: Grodno, Minsk, Rosja: Niżny Novgorod, St. Petersburg, Kurgan, Arabia Saudyjska: Rijad, ZEA: Dubai, Turcja: Istambuł, Izmir, Chiny: Pekin, USA: Boston. W artoplastyce stawu biodrowego i kolanowego interesuje się szczególnie zagadnieniem leczenia trudnych stawów, rewizji. W 2019 udało się utworzyć Polsko Rejestr Endoprotezoplastyk. Jest popularyzatorem zastosowania nowych technologii w ortopedii: ramiona robotyczne, endoskopia kręgosłupa. 1) 2 - 31.10 1987 Artroskopia stawu kolanowego Niemcy, Kreiskrankenhaus Vilsbiburg (Dir. Dr Rudiger Hohenbleicher) 2) 3. – 29.10.1988 Artoskopia stawu kolanowego Niemcy, Kreiskrankenhaus Vilsbiburg (Dir. Dr Rudiger Hohenbleicher) 3) 30.10. – 5.11.1988. Kurs Ultrasonografie stawu biodrowego, Dept. of Orthopedic Surgery, Universitaet Cologne, Niemcy (Dir. Dr Nikolaus Szoke) 4) 5 – 6.11.1988. Kurs ultrasonografii stawu biodrowego, Dept. of Orthopedics Surgery, Dusseldorf-Kaiserswerth, Niemcy (Dir. Dr. Johannes Matz) 5) 10 – 30.06.1989. Artoskopia stawu kolanowego Niemcy, Kreiskrankenhaus Vilsbiburg (Dir. Dr Rudiger Hohenbleicher) 6) 2 – 9.12.1989. Kurs ultrasonografii stawu biodrowego, Stolzalpe, Austria, (Dir. Prof. Reinhard Graf) 7) 1.04 - 3.05.1990. Praca charytatywna w leprozorium (ośrodek dla trędowatych) w Fundzie (Angola) jako wolontariusz Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz organizacji HUMEDICA-Kaufbeuren 8) 10.10 – 15.12.1991. Dept. of Orthopedics Surgery Christian Albrechts Univesitaet Kiel, Niemcy (Dir. Prof. W. Hassenpflug) 9) 1 – 31.05.1992. Dept. of Orthopedic Surgery, Kurs ultrasonografii narządu ruchu, Trondheim, Norwegia, (Prof. Terje Terjesen), stypendium MNiSW oraz Norwegian Research Council for Science and Humanities 10) 1 – 5.08.1994. Orthopedic Summer School, Finlandia Helsinki (Dir Prof. Kalevi Ostermann) Invalid Foundation 11) 6 – 10.02.1995. Kurs ultrasonografii stawu ramiennego, Monachium, Niemcy (Dir. Dr. Norbert Hien) 12) 4 – 8.09.1995. Kurs wykonywania potrójnej osteotomii wg Steela, Nemocnice Bulovka, Klinika Ortopedii IPYZ (odpowiednik CMKP), (Dir. Prof. Pavel Dungl) Praga, Czechy, 13) 17.09 – 19.10.1996. Dept. Of Pediatric Orthopedics Rikshospitalet Oslo, Norwegia (Dir. Prof. Terje Terjesen) 14) 2 – 31.08.1997. Dept of Orthopedic Surgery – Kurs osteotomii okołopanewkowej, Inselspital, Berno, Szwajcaria (Dir. Prof. Reinhold Ganz), Stypendium Instytutu Maurice’a Muellera w Bernie 15) 26 – 28.10.1998. Dept. Of Orthopedic Surgery, Kurs osteotomii miednicy, Balgrist Klinik, Zurich, Szwajcaria (Dir. Prof. Urlich Exner) - wykładowca 16) 8 – 29.11.1998. Dept. Of Pediatric Orthopaedics, kurs osteotomii okołopanewkowej Children’s Hospital, Harvard Medical School, USA (Dir. Prof. Michael Millis) 17) 7.-23.09.2000. wyjazd charytatywny do szpitala misyjnego w Meghnagar (Madyapradesh) Indie (leczenie następstw POLIO, MPD, wad wrodzonych) jako wolontatriusz Patenschaftkreis Indien i HUMEDICA (Niemcy) 18) 27.08 – 3.09.2001. Międzynarodowy Kurs Ortopedii Dziecięcej Orlando, USA (Dir. Prof. Carles Price) – wykładowca 19) 24 –26. 10. 2002. IX Instructional Course Lectures of EFORT, Karków, (Dir. Prof. Nikolaus Boehler) – wykładowca 20) 20.11.-5.12.2003. Wyjazd charytatywny do szpitala misyjnego w Jaffna (Sri Lanka) i Miraj (Maharashtra) Indie jako wolontariusz Kinder Not Hilfe i HUMEDICA (Niemcy) 21) 13th EFORT Instructional Course (EFORT IC) Hip surgery 24-25 November 2006. Zurich, Switzerland 22) EFFORT Instructional Course, Budapeszt , Węgry 17-18.04.2009 23) EFORT Instructional Course, Berlin, Sommerfeld, Niemcy 1-2.04.2011 24) EPOS-EFFORT Instructional Course – Pediatrics Trauma, Wiedeń, Austria 12-14.10.2011 25) SICOT ,,XXV Triennial World Congress”. 6-9.09.2011, Praga, Czechy 26) Wykładowca na EPOS-EFORT Instructional Course, Wiedeń, Austria, 12-14.10.2011 27) Wykładowca 13th EFORT Congress 2012, Berlin, Niemcy 23-25.05.2012 28) EPOS-EFORT Instructional Course, Wiedeń, Austria – wykłady na zaproszenie pt.: „Bone grafting”, „Metacarpal fractures, scaphoideum”, „Fractures of the phalanges”, „Clavicle fractures and luxations”, “Proximal ulna and radius fractures” 13-15.03.2013 29) Słowackie Sympozjum Ortopedyczne 30-31.01.2014 – wykładowca 30) 33 Annual Meeting EPOS, 2-5.04.2014 Belgia, moderator sesji 31) Czeskie Sympozjum Ortopedyczne, Praga 15-16.05.2014 31) EPOS – BAT Advanced Course Izmir Turcja - wykładowca 32) Primary & Revision Hip Masterclass Warsaw, Poland 20th – 21st March, 2014 (tematy: Case Study - CLS Brevius stem : In which cases modular neck is needed? ; Interactive Case Study ) 33) ISCO’15 – 6-7.02.2015 Istambuł, Turcja 34) EPOS – BAT Trauma Course – Wiedeń 11-13.03.2015 35) 34 Annual Meeting EPOS – Marsylia. Francja 15-18.04.2015 36) 54th Annual Dillehunt Lectureship, Portland, USA, 21-25.04.2015 37) 16 th EFORT Congress, Praga, Czechy, 27-29.05.2015 38) XIX Narodowy Kongres Czeskiego Towarzystwa Ortopedycznego 16-18.09.2015 – Praga, Czechy 39) 1 Annual Paediatric Orthopaedic Masters Forum – 24-25.09.2015 Genewa, Szwajcaria Najważniejszymi były pobyty w ośrodkach ortopedii w Trondheim i Oslo pod kierunkiem prof. Terje Terjesena, gdzie był stypendystą Norwegian Research Council for Science and Humanities i Fundacji Batorego, w Bernie (Inselspital) pod kierunkiem prof. Reinholda Ganza, w Pradze w Klinice Kształcenia Podyplomowego w Bulovce pod kierunkiem prof. Pavla Dungla oraz w Bostonie (Children’s Hospital Harvard Medical School) pod kierunkiem prof. Micheala Millisa. Członkostwo towarzystw naukowych: od 1986 Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne (PTOiTr) od 1991 Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr od 1994 członek International Society for Musculoskeletal Ultrasound - ISMUS od 1996 European Pediatric Orthopaedic Society – EPOS Członek Honorowy Czeskiego Towarzystwa Ortopedycznego Członek Honorowy Słowackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 2018 -2019 President EPOS (European Pediatric Orthopaedic Society) Pełnione funkcje w towarzystwach naukowych: 1990 – 1994: Skarbnik Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego od 2002 Członek International Board of ISMUS od 2004 Członek Komitetu Naukowego European Pediatric Orthopaedic Society (Reading Committee) 2004-2006 President of International Society for Musculoskeletal Ultrasound od 2005 - 2008 Członek Zarządu, Executive Committee European Pediatric Orthopaedic Society Counsillor of EPOS Board 2005-2006 Przewodniczący Elekt Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr 2007-2008 Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr 2018-2019 President of Europen Paediatric Orthopaedic Society 2018-2019 2021 do dziś członek International Hip Society Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 1) Członek komitetu redakcyjnego Journal of Pediatric Orthopaedics B od 01.01.2004 2) Nominacja przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego do Nagrody im. Maurice’a E. Mullera. 2000 r. 3) Doradca Kongresu EFORT Helsinki 2003 desygnowany przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. 4) Członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Ortopedycznego od 2003 5) Wybór na Vice-Przewodniczącego Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – maj 2004r. 6) Zastępca Redaktora Naczelnego „Ortopedii Traumatologii i Rehabilitacji 2005 7) Zastępca Redaktora Naczelnego „Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej” od 2006 8) Członek Editorial Board „Journal of Children’s Orthopedics” od 2006 9) Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego styczeń 2007 Nagrody: 1) Nagroda Indywidualna Naukowa Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1998/1999 2) Nagroda Indywidualna Naukowa Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1999/2000 3) List Gratulacyjny za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2003/2004 (współautor podręcznika „Degi Ortopedia i Rehabilitacja”) 4) Praca Roku – Edycja 2004 – nagroda przyznana przez wydawców Ortopedii Traumatologii i Rehabilitacji za pracę pt.: „Miejsce osteotomii okolopanewkowej wg Ganza w leczeniu dysplazji stawu biodrowego u młodzieży i dorosłych” 5) Nagroda za najlepszy plakat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Szczecinie 2004. za pracę pt.: „Wykorzystanie osteotomii okołopanewkowej wg Ganza w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego – wczesne wyniki” 6) Nagroda Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za pracę studencką ze Studenckiego Koła Naukowego przy SPSK im. Adama Grucy w Otwocku pt.: „Opracowanie anatomiczne tętnicy okalającej udo przyśrodkowej jako wstęp do mikrochiurgicznej rekonstrukcji naczyniowej” – praca realizowana dalej obecnie przez uczestnika Studium Doktoranckiego przy CMKP 7) Wyróżnienie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego dla pracy studenckiej studencką ze Studenckiego Koła Naukowego przy SPSK im. Adama Grucy w Otwocku pt.: „Opracowanie anatomiczne tętnicy okalającej udo przyśrodkowej jako wstęp do mikrochiurgicznej rekonstrukcji naczyniowej” – praca realizowana dalej obecnie przez uczestnika Studium Doktoranckiego przy CMKP 8) Nagrody Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - III˚ 19.12.2007 - I˚ 21.12.2011 - I˚ 17.12.2014 - II˚ indywidualna oraz I˚ zespołowa - 16.12.2015 - II˚ zespołowa – 19.12.2018 roku Zainteresowania poza ortopedią o traumatologią narządu ruchu: 1. Kolarstwo szosowe i górskie 2. Strzelectwo – członek Sekcji Strzeleckiej Legii Warszawa 3. Narciarstwo: funcarving Odznaczenia: 1. Złoty Krzyż Zasługi 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej 3. Medal Honorowy Niemieckiego Towarzystwa Ortopedycznego 4. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 5. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 6. Medal „Pro Patria” za opiekę nad weteranami i osobami represjonowanymi 7. Medal Pro Mazowia za zasługi dla województwa mazowieckiego 8. Medal Zasłużony Dla Polskiej Ortopedii 9. Medal Honorowy prof. Ignacego Wośko 10. Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego