Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych.

Miłosz Parczewski uzyskał dyplom lekarza medycyny na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 2002 r. oraz stopień doktora w zakresie epidemiologii molekularnej HIV w 2007 r. a tytuł profesora nauk medycznych w 2016 r. na podstawie publikacji naukowych dotyczących odporności na HIV i sieci transmisji wirusów HIV i HCV. Konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych. Od początku kariery lekarskiej pozostaje czynnym praktykiem w zakresie chorób zakaźnych (dyplom specjalisty chorób zakaźnych uzyskany w 2011 r.), obecnie kieruje Kliniką Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pełni również funkcje Naczelnego Lekarza ds. Chorób Zakaźnych i Lekarza Kierującego Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Badania naukowe jak zainteresowania praktyczne koncentrują się na epidemiologii molekularnej wirusów HIV, HCV, SARS CoV-2 z uwzględnieniem aspektów zmienności genetycznej gospodarza (ze szczególnym uwzględnieniem genów receptorów chemokin i interleukin oraz wpływających na działania niepożądane leczenia), ewolucją lekooporności i nowych wariantów i rekombinacji wirusów oraz wprowadzaniem asystentów opartych o sztuczną inteligencję do praktyki medycznej. W ostatnich latach zaangażowany we wdrażanie technologii sekwencjonowania nowej generacji dla HIV, HCV i SARS CoV-2 oraz algorytmów interpretacji filogenetycznej. Stypendysta Europejskiego Towarzystwa Klinicznego ds. AIDS (European AIDS Clinical Society – EACS) (2006), w Edynburgu, oraz Marie Curie Fellowship w Nottingham, Wielka Brytania. Autor i współautor >200 publikacji naukowych opublikowanych w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych z impact factor, autor i współautor rozdziałów w podręcznikach z zakresu chorób zakaźnych. Obecny Wice-Prezes i członek Rady Zarządzającej Europejskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (European AIDS Clinical Society). W latach 2017-2024 roku prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, członek Rady naukowej European Society on Antiviral Resistance oraz komitetu sterującego Standard of Care EACS. Edytor (Associate Editor) czasopisma HIV medicine, członek rady redakcyjnej czasopism BMJ STI i Archives of Medical Research. Członek panelu NEAT-ID (European Treatment Network for HIV, Hepatitis and Global Infectious Diseases). Członek grupy doradczej europejskiego centrum knotroli zakażeń (eCDC) na temat profilaktyki przedekspozycyjnej - "HIV Pre-Exposure Prophylaxisin the EU/EEA and the UK:implementation, standards and monitoring Operational guidance", grupy SHARED ( Surveillance of Hepatitis C Antiviral Resistance, Epidemiology and MethoDologies). Ekspert Komisji Europejskiej (od 2016 roku) oceniający wnioski badawcze w ramach projektów Marie Curie Individual Fellowships and International Training Networks and HEALTH-Horizon. Badacz w badaniach klinicznych i kohortowych m.in. EUROSIDA, STIPNET, wcześniej zaangażowany w międzynarodowe projekty takie jak „Rapid Assessment of Drug Law & Policy Rapid Assessment of Drug Law & Policy in the Former Soviet Union & Central Eastern Europe” finansowany przez Narodowy Instytut Zdrowia USA. Odznaczony złotym krzyżem zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (21.9.2020) oraz wyróżniony odznaką honorową przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (30.9.2021). Wyróżniony Złotymi Medalami na Międzynarodowej Wystawie Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEX 2018 (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition – IPITEx) w Bangkoku za dzieło pn. „Opracowanie zestawu interpretacyjnego do optymalizacji leczenia HIV i HCV poprzez zastosowanie wirtualnych algorytmów i kodów QR w aplikacjach mobilnych” oraz „ Opracowanie aplikacji mobilnej dotyczącej zdrowia seksualnego w tym profilaktyki HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową”. Wyróżniony „Czerwoną Wstążeczką” - wyróżnienie przyznane przez Krajowe Centrum ds. AIDS dla osób które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy życia osób żyjących z HIV/AIDS, - Medal Edukacji Narodowej w 2015 roku