Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. Wojciech Niżański

Kierownik Katedry Rozrodu, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Lider Wiodącego Zespołu Badawczego InnoWet UPWr.

Lekarz weterynarii, aktywny klinicysta, a zakres jego zainteresowań to sztuczna inseminacja, zaburzenia płodności zwierząt, położnictwo weterynaryjne, neonatologia weterynaryjna. Realizuje projekty naukowe dotyczące wykorzystania zaawansowanych technik wspomagania rozrodu w programach ratowania ginących gatunków zwierząt. Profesor nauk weterynaryjnych od 2014 r. Kierownik Katedry Rozrodu, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Lider Wiodącego Zespołu Badawczego InnoWet UPWr. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Prezesa European Veterinary Society for Small Animal Reproduction EVSSAR. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Biologii Rozrodu. Przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN kadencji 2020-2024 oraz Prezes PSLWMZ od 2023 r. Członek Komisji Ewaluacji Nauki KEN. Opublikował dotychczas ponad 300 opracowań oryginalnych, przeglądowych i książkowych dedykowanych praktykom i pracownikom nauki. Wykładowca wielu Kongresów krajowych i międzynarodowych (m.in. Kongresy WSAVA; ESDAR Ghent, Cordoba; ISCFR Mediolan, Whistler; EVSSAR Congresses Hanower, Berlin, Tuluza, Mediolan, Wenecja, Budapeszt, Estoril; AI Vets, WSAVA, NVC, ALARPA Urugwaj, AGHR Frankfurt, CBRA Brazylia, WVC Kapsztad). Laureat „Złotego Chirona” za propagowanie nauki w 2018 r. Jest organizatorem wielu warsztatów i konferencji międzynarodowych z zakresu rozrodu małych zwierząt.