Eksperci zapraszają na Kongres

Aby przebudować system, potrzebny konsensus społeczny i polityczny – MZDROWIE.PL, 26.10.2020

Prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, mówił że pandemia zachwiała podstawami znanego świata i ujawniła niedoskonałości opieki medycznej -„W pierwszych miesiącach mało jeszcze wiedzieliśmy, ekscytowaliśmy się każdą publikacją naukową. Potem okazywało się, że nie spełniają one rygorów naukowości, wyniki są wycofywane albo podważane” – zwrócił uwagę. Zastrzegł, że wciąż nie ma pełnego zrozumienia natury choroby COVID-19 i samej pandemii, dlatego trudno zdecydowanie jej przeciwdziałać.

„Paradoksalnie czas kryzysu takie działania umożliwia, a przynajmniej ich zaplanowanie. Druga kwestia –to zrozumienie niedostatków naszego systemu ochrony zdrowia i odpowiednie zaplanowanie jego przebudowy” –powiedział prof. Czauderna.Dodał, że jest do tego potrzebny konsensus społeczny i polityczny –„Trzeba sprawić, aby nasz system ochrony zdrowia stał się bardziej odporny na wyzwania, bardziej elastyczny. Trzeba nieść pomoc pacjentom zarażonym, a jednocześnie nie upośledzać pozostałej działalności systemu, udzielać pomocy innym, którzy jej potrzebują dzisiaj. Apeluję, aby pamiętać o takim konsensusie, bez niego nie usprawnimy naszego systemu”.