Eksperci zapraszają na Kongres

Kongres „Zdrowie Polaków” już za trzy tygodnie – Gazeta Finansowa, 27.10.2023

Piąta edycja kongresu pt. ,,Zdrowie Polaków” pod hasłem „One health – Jedno zdrowie” odbę­dzie się 13-14 listopada br. Wydarzenie jest orga­nizowane przy współpracy Komitetu Nauk Kli­nicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz fun­dacji „Po pierwsze zdrowie”.

– Rozpoczęliśmy ten cykl w 2or9 r., skupiając się na osiągnięciach pol­skiej nauki i medycyny oraz uka­zując dysproporcje w postrzeganiu krajowej ochrony zdrowia – mówi początkach organizacji kongresu prof. Henryk Skarżyński, przewod­niczący Rady Programowej kongre­su „Zdrowie Polaków”. (…)