Eksperci zapraszają na Kongres

Kongres „Zdrowie Polaków” w cieniu pandemii koronawirusa odbył się online – POLSKA THE TIMES, 29.10.2020

(…) W ramach 2. Kongresu od­było się siedem debat, kilka­dziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z róż­nych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także eko­nomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było w pierwszej kolejności przekazanie wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zalece­nia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego z nas, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. Głos za­brało ponad 250 naukowców i ekspertów.

– Doceńmy codzienny hero­iczny wysiłek świata medycz­nego w walce z tą pandemią pamiętając, że niektórzy nasi koledzy, lekarze, pielęgniarki, ratownik medyczny oddali życie za to abyśmy my byli le­czeni. Trzeba pamiętać, że me­dycyna nie kończy się na pandemii, ciągle są wśród nas wszystkie choroby, które po­wodują, że codziennie umiera około 1200 Polek i Polaków. Choroby układu sercowo na­czyniowego, nowotwory, cho­roby związane z otyłością, nadciśnienie, raka płuc – o tym nie należy zapominać. Sku­piamy się na walce z pande­mią, ale nie możemy w żad­nym razie zapominać o innych chorobach – to jest wyzwanie dla tego Kongresu – powie­dział podczas inauguracji prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP.