Eksperci zapraszają na Kongres

Nie tylko COVID-19 – PULS, grudzień 2020

O zdrowiu, naszym najcenniejszym kapitale, profilaktyce, leczeniu i kondycji systemu ochrony zdrowia rozmawiali uczestnicy Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020. Odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli i wykładów ekspertów.

Zaproszeni goście dzielili się wiedzą z różnych dziedzin medycyny, przekazywali rady, jak dbać o zdrowie. Edukacja zdrowotna należała do wiodących zagadnień, gdyż od stosunku jednostki do wła­snego zdrowia, dbałości o nie w dużej mierze zależy kon­dycja całego społeczeństwa. Nie sposób było uniknąć tematów związanych z walką z SARS/-CoV-2 i konse­kwencjami pandemii.

– Znajdujemy się, szczególnie cała północna półkula, w krytycznym momencie – stwierdziła dr Paloma Cuchi, przedstawicielka WHO w Polsce. – Czeka nas kilka bar­dzo ciężkich miesięcy, zwłaszcza że wiele krajów zanoto­wało niebezpieczny wzrost zachorowań, prowadzący do przeciążenia szpitali i oddziałów intensywnej terapii.

Dr Cuchi zaapelowała do państw walczących z pande­mią o pilne działania dla ograniczenia rozprzestrzenia­nia się wirusa. Podkreśliła, że należy otwarcie i zro­zumiale informować opinię publiczną o sytuacji epidemicznej w kraju i obowiązujących zaleceniach oraz wypracować zasady kontaktowania się z osobami zakażonymi w celu przekazywania im konkretnych instrukcji postępowania.(…)