Eksperci zapraszają na Kongres

Celem Kongresu jest określenie strategii działania różnych instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które miały, mają, a w szczególności będą miały wpływ na kondycję naszego społeczeństwa, budowanie w nim postaw prozdrowotnych i wspieranie solidarności międzypokoleniowej.

W ramach Kongresu odbędzie się wiele debat i paneli w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Odbiorcy będą mogli zapoznać się nie tylko z przełomowymi osiągnięciami medycyny, lecz także z przedstawionymi problemami, których rozwiązanie byłoby trudne bez naszego udziału, naszej wiedzy i naszych umiejętności. Wnioski z poszczególnych debat i paneli zostaną opracowane w ramach społecznej inicjatywy i staną się punktem wyjścia do dalszych dyskusji, które będą się odbywać w naszym wspólnym, dobrze rozumianym, społecznym interesie. Całość programu uzupełnią specjalistyczne wykłady konsultantów krajowych w kilkudziesięciu dziedzinach medycyny i wybitnych autorytetów. Podczas debat i paneli o swojej działalności opowiedzą przedstawiciele organizacji pacjentów i innych instytucji pozarządowych.

Celem wszystkich wystąpień jest w pierwszej kolejności przekazanie cennych wskazówek, jak dbać o swoje zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego zagrożenia COVID-19. Formuła Kongresu została rozszerzona o transmitowane przez internet panele, które odbędą się w prawie wszystkich ośrodkach akademickich i które będą jednocześnie współorganizatorami tego krajowego forum.

Tak jak co roku Kongres jest wspólną inicjatywą Fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”, Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu IFPS, Instytutu Narządów Zmysłów oraz licznych uniwersyteckich zespołów ekspertów, towarzystw naukowych, organizacji pozarządowych i specjalistów z wielu dziedzin. To wydarzenie organizowane jest ponad wszelkimi podziałami, ponieważ zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość.