Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf
Nagranie E-konferencji z dnia 4 czerwca 2020 r. pt. Raport z 1. Kongresu "Zdrowie Polaków 2019" – podsumowanie i wnioski

Bartłomiej Chmielowiec

Rzecznik Praw Pacjenta

Radca prawny. Rzecznikiem Praw Pacjenta jest od 30 października 2017 roku. Wcześniej był Dyrektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, głównym specjalistą w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Finansowego (d. Rzecznika Ubezpieczonych). Był koordynatorem Zespołu w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów i radcą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sprawując Urząd Rzecznika Praw Pacjenta szybko stał się inicjatorem licznych zmian w przepisach prawa oraz aktywnym partnerem organizacji pacjentów, podmiotów leczniczych, organów samorządów zawodowych i wielu przedstawicieli środowiska związanego z opieką zdrowotną. Podjął również intensywne działania dotyczące ochrony zdrowia psychicznego. Zwiększył liczbę podmiotów objętych działalnością Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ze 109 na koniec 2017 roku do 201 na koniec 2018 roku. Podjął realny dialogu ze środowiskiem profesjonalistów zaangażowanych w tworzenie systemu opieki psychiatrycznej, co zaowocowało przyznaniem Bartłomiejowi Chmielowcowi nagrody Złotej Synapsy w kategorii „Przyjaciel Psychiatrii 2018” przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Bartłomiej Chmielowiec jest także inicjatorem spotkań „U Rzecznika na Młynarskiej” stanowiących forum wymiany poglądów i doświadczeń na temat istotnych obszarów polskiej psychiatrii. Pierwsze z nich – „Media przyjacielem psychiatrii” poświęcone było roli mediów w kreowaniu wizerunku osób doświadczających kryzysu psychicznego, drugie – „Sąd w psychiatrii. Psychiatria w sądzie” poświęcone roli wymiaru sprawiedliwości w leczeniu psychiatrycznym. Rzecznik jest także inicjatorem zmian dotyczących znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego regulujących stosowanie przymusu bezpośredniego. Zaangażował się również we współpracę z Biurem ds. Pilotażu NPOZP i edukację w zakresie psychiatrii środowiskowej. Decyzją Bartłomieja Chmielowca rok 2019 w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta został dedykowany ochronie zdrowia psychicznego, a jego hasłem przewodnim jest „Rzecznik Praw Pacjenta – Rzecznikiem Polskiej Psychiatrii”.