Prof. dr hab. n. med. Anna Wiela-Hojeńska

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu, konsultant krajowy ds. farmacji klinicznej

Przewodnicząca Grupy Eksperckiej Farmakoterapeutycznej Komisji Farmakopei, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Rady Uczelni oraz licznych towarzystw naukowych. Przedmiotem jej działalności naukowej są badania farmakologiczno-kliniczne związane z problemem indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii, dotyczące zwłaszcza: monitorowania niepożądanych działań leków, w tym interakcji, patofarmakokinetyki, farmakogenetyki, terapii monitorowanej stężeniami leków w organizmie. Mistrzem pani Profesor jest prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko.