Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf
Nagranie E-konferencji z dnia 4 czerwca 2020 r. pt. Raport z 1. Kongresu "Zdrowie Polaków 2019" – podsumowanie i wnioski

Filip Nowak

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji działającej przy Agencji Ochrony Technologii Medycznej i Taryfikacji; Zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych

Socjolog i menedżer ochrony zdrowia. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2002 r. zajmuje się zarządzaniem w ochronie zdrowia. Był zarówno dyrektorem placówek medycznych, jak i Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i Mazowszu. Od 2019 r. jest Zastępcą Prezesa NFZ ds. Operacyjnych. Jednocześnie prowadzi aktywną działalność w systemu ochrony zdrowia. Jest m.in. Członkiem założyciel Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji działającej przy Agencji Ochrony Technologii Medycznej i Taryfikacji.