Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2016-2024.

Profesor doktor habilitowany, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2016-2024, kierownik Centrum Badań nad Zabezpieczeniem Społecznym UW, profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, członek Rady do spraw społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Biura zarządzającego Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA), przewodnicząca europejskiej sieci ISSA oraz przewodnicząca Komisji Technicznej ds. ubezpieczeń na wypadek starości, inwalidztwa i śmierci żywiciela tej organizacji, ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich UE (Uniwersytet w Antwerpii, w Gandawie, Instytut Maxa Plancka i inne) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS), kierownik i ekspert w projektach polskich i międzynarodowych, autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego.