Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. społ. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Profesor doktor habilitowany, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim, profesor pionu polityki społecznej w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej w Polskiej Akademii Nauk, członek Biura zarządzającego Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) oraz przewodnicząca Komisji Technicznej ds. ubezpieczeń na wypadek starości, inwalidztwa i śmierci żywiciela tejże organizacji, ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej (Uniwersytet w Antwerpii, w Gandawie, Instytut Maxa Plancka i inne) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS), kierownik i ekspert w projektach polskich i międzynarodowych, autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego.