Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk, zatrudniona w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, pełni funkcję kierownika Laboratorium Akustyki Fonicznej.

W 2010 r. B. Kostek uzyskała tytuł Fellow nadany przez tow. naukowe Audio Engineering Society, zaś w 2020 – przez Acoustical Society of America. W dorobku naukowym można wyróżnić trzy główne nurty tematyczne dotyczące zastosowań przetwarzania sygnałów i metod inteligentnych w inżynierii biomedycznej, akustyce fonicznej, inżynierii dźwięku i obrazu, leżących na pograniczu akustyki, nauk kognitywnych i informatyki, telekomunikacji. Ogółem opublikowała ponad 600 prac, w tym 3 monografie, 140 art. w czasopismach w j. ang., 27 patentów i zgłoszeń patentowych oraz ma w dorobku 45 osiągnięć o charakterze aplikacyjno-wdrożeniowym. Jest laureatem wielu nagród, otrzymała dwukrotnie nagrodę Prezesa Rady Ministrów (2000 - indywidualna, 2014 - zespołowa), nagrodę Polskiej Akademii Nauk (2005), zespołową nagrodę WYNALAZEK ROKU 2013 przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz TVP, zespołowe nagrody MNiSW, Ministra Zdrowia, dyplom uznania Rektora Politechniki Gdańskiej za wyjątkowy wkład w parametryzację Wydziału ETI za lata 2013-2016, złote i srebrne medale na międzynarodowych wystawach w Brukseli, Paryżu, Poznaniu i wiele innych. Kierowała i była wykonawcą w 40 projektach (Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki) oraz w brała udział w 5 projektach europejskich. Prof. B. Kostek trzykrotnie została wybrana na wiceprezydenta światowego tow. naukowego Audio Eng. Society i dwukrotnie na Dyrektora tego towarzystwa. W latach 2011-2020 była członkiem Executive Committe Audio Eng. Society. Była trzykrotnie Przewodniczącą IEEE Gdańsk Computer Science Chapter, Czł. Zarządu Pol. Sekcji Audio Eng. Soc., czł. wielu tow. naukowych. Jest też członkiem Kom. EiT PAN. W latach 2011-2020 była Redaktorem Naczelnym czasopisma Journal of the Audio Engineering Society W latach 2013-2016 była Redaktorem czasopisma IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language, a w latach 2007-2012 Redaktorem Naczelnym czasopisma Archives of Acoustics. Wypromowała 23 doktorów i ponad 330 magistrów i inżynierów. Opiekuje się 6 doktorantami.