Gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, MBA. Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie medycyny – choroby wewnętrzne. Od 2007 roku Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Za osiągnięcia w działalności organizacyjnej, zarządczej oraz w dziedzinie innowacji nagrodzony tytułem „Menedżera Roku w Ochronie Zdrowia 2012. Instytut pod jego kierownictwem był wielokrotnie nagradzany szeregiem prestiżowych nagród m.in. Krajowy i Regionalny Lider Innowacji – 2011 w kategorii wizjoner IT; „Perły medycyny 2012” I nagroda w kategorii szpitale wielospecjalistyczne; Laureat konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia – 2013 w kategorii zarządzanie kapitałem ludzkim.